Разное: Державна регуляторна політика у сфері підприємництва (ID:43451)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеДержавна регуляторна політика у сфері підприємництва (Код работы:43451)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
План

1. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва
2. Посередництво як вид підприємницької діяльності
3. Статутний фонд та його формування

Література
Використана література
1. Барр Р. Политическая зкономия: В 2-х т. - М.:
Международные отношения. 1995. - Т.1 - 608 с. Т.2 — 750
с.
2. Башнянин Г.І. та ін. Політична економія: Підручник для
вузів / Г.І. Башнянин. П.Ю. Лазур. B.C. Медведєв. - К.: Ніка-
Центр. Ельга. 2000. - 442 с.
3. Бусьігин А.В. Предпринимательство. Основной курс:
Учеб. для вузов. - М.: ИНФРА-М. 1997. - 608 с.
4. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. - К.:
Знання-Прес. 2002. - 239 с.
5. Державне регулювання економіки: Навч. посібник /
CM. Чистов. А.Є. Никифоров. Т.Ф. Куценко та ін. - К.: КНЕУ.
2000. - 316 с.
6. Башнянин Г.І. Політична економія. – Київ: ІЗМН, 1997.
– 302 с.
7. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи
економічної теорії. – Київ: Вища школа, 1995. – 471 с.
8. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – Київ:
Основи, 1994. – 336 с.
9. Основи підприємництва. Посібник / За ред. Коваленка
Р.В. – К., 1998.
10. Основи економічної теорії. Політ-економічний аспект.
Г.Н. Климка, В.П Нестеренка.
11. Фінансова діяльність підприємства : О.М.Бандурка,
М.Я.Коробов, П.І.Орлов, К.Я.Петрова. Київ “Либідь” 1998
12. Русько-український словник: Д.И.Ганич, И.С. Олейник
Киев “А.С.К.” 1996
Смотрите также

© 2013 - 2018 refsbank.info