Контрольная: Парадигми логістики (ID:43437)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПарадигми логістики (Код работы:43437)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Теоретичні питання.
1. Парадигми логістики
2. Фактори, що враховують при просуванні закупівельного
процесу
3. Тенденції у структурних змінах транспортно-складської
системи
України
4. Стратегії досягнення оптимального рівня сервісу
2. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства
у сфері логістики
3. Розв’язати творчу ситуацію
Література

Гаджинский А.М. Основы логистики: учеб. Пособие. – М:
Информ. внедренч центр « Маркетинг», 1999. – 230 с.
Глоусь О. Логістика. – Тернопіль, 1998. – 168 с.
Кальченко А.Г. Логістика: Навчальний посібник – К.:
2000. – 148 с.
Крикавський Є. Логістика підприємства. Навчальний
посібник. Львів, 1996. – 160 с.
Логистика: Учебное пособие. Под редакцией Б.А.
Аникина – М.: ИНФРА – М., 1997 – 327с.
Неруш Ю.М. Комерційна логістика: Підручник для вузів. –
М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997. – 271 с.
Омельченко И.М., Єрмаков А.Ю. Промислова логістика:
Конспект лекцій/ Під ред. А.А. Колобова. – М.: МИПК при МГУ
ім. Н.Э. Баумана, 1993. – 38 с.
Плоткин Б.К. Керування матеріальними ресурсами /
нарис комерційної логістики/. – Л.: ЛФЭИ, 1991. – 128 с.
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info