Курсовая: Формування власного капіталу акціонерного товариства (ID:43233)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Формування власного капіталу акціонерного товариства (Код работы:43233)

Информация о работе Раздел: Финансовый учет
Вид работы: Курсовая
Объем: 33 стр.
Цена: 35 грн.
Код работы (ID): 43233
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 150
Просмотр
«Формування власного капіталу акціонерного товариства»
СодержаниеВступ 3
2 Розділ: Аналіз капіталу «ВАТ Укррічфлот» 6
3 Розділ „Аналіз структури капіталу” 16
4 Розділ: „Шляхи вдосконалення управління власним капіталом акціонерного товариства” 22
Висновок 30
Список літератури 33
ЛитератураСписок літератури

1 Бандурка А.М. Червяков И.М. Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учебник. – Харьков: Ун-т внутр. дел 1999. – 394с.
2 Бернстайн Л.А. Аналіз финансової звітності.-М.:Фінанси і статистика 1996
3 Бирман Г. Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов.-М.:Банки и биржи.ПО ЮНИТИ 1997
4 Болюх М.А. Бурчевський М.І Горбатюк В.З.. Економічний аналіз:навчальний посібник. К.:КНЕУ 2001-540с
5 Брікхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту/пер.з англ.-Київ КП Вазако вид.Молодь 1997-993с.
6 Бутинець Ф.Ф. Мних С.В. Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум:Навч.посібник для студентів ВУЗів.-Житомір:ЖІТІ 2000.-416с
7 Єфімова О.В. Економічний аналіз.-М:Бухгалтерський облік 1998
8 Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – 2-ге вид. стереотип. – К.: МАУП 2001. – 152 с.
9 Ковалев В.В. Финансовый анализ:Управление капиталом.Выбор инвестиций. Анализ отчетности.2-е изд. переаб и допо.-М:Финансы и статистика 1999 512 с.
10 Коробов М.Я.Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.-К.:Знання 2000
11 Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – Київ: Центр навчальної літератури 2003. – 224 с.
12 Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ 2001. – 387 с.
13 Мамонтова Н.А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств // Фінанси України № 8 2000. – 103 с.
14 Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства:Навч.посібник.-К.:КНЕУ 1999.-132с
Дополн. информация4305
Рік написання: 2009
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Формування власного капіталу акціонерного товариства

  Вступ 3 2 Розділ: Аналіз капіталу «ВАТ Укррічфлот» 6 3 Розділ „Аналіз структури капіталу” 16 4 Розділ: „Шляхи вдосконалення управління власним капіталом акціонерного товариства” 22 Висновок 30 Список літератури 33
 • Формування власного капіталу акціонерних товариств

  Вступ 3 1. Поняття й сутність акціонерного товариства 4 1.2. Складові частини та порядок формування капіталу АТ 7 2. Аналіз формування власного капіталу ВАТ„..” 13 2.1 Організаційно-економічна характеристика і організація обліку на підприємстві ВАТ „...” 13 2.2. Аналіз формування власного капіталу підприємства 19 2.3. Аналіз ефективності використання власного капіталу 25 3. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства 29 Висновки і пропозиції 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
 • Формування та використання капіталу акціонерного товариства

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 5 1.1. Капітал підприємства: визначення та етимологія 5 1.2. Методика формування капіталу акціонерного товариства 12 1.3. Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом акціонерного товариства та його структурою 30 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД» 42 2.1. Аналіз структури та джерел формування капіталу на підприємстві ВАТ «Барський машинобудівельний завод» 42 2.2. Аналіз фінансового стану на підприємстві ВАТ «Барський машинобудівельний завод» 51 РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД» 61 3.1. Концептуальні засади стратегії підвищення ефективності формування та використання капіталу ВАТ «Барський машинобудівельний завод» 61 3.2. Економічне обґрунтування запропонованої стратегії 82 3.3. Напрями оптимізації структури капіталу підприємства 102 ВИСНОВКИ 106 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 111 ДОДАТКИ
 • Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства)

  Вступ Розділ 1. Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства 1.1. Визначення і функції власного капіталу. Складові власного капіталу 1.2. Характеристика статей власного капіталу і порядок відображення їх у балансі Розділ 2. Організація обліку власного капіталу 2.1. Організація побудови облікового процесу та відображення облікової інформації 2.2. Організація технології облікового процесу власного капіталу Розділ 3. Аналіз власного капіталу 3.1. Аналіз доходності власного капіталу 3.2. Аналіз структури і вартості капіталу Розділ 4. Аудит власного капіталу 4.1. Управління власним капіталом 4.2. Аудит формування і використання капіталу у підприємницькій діяльності 4.3. Організація аудиту правильності складання Звіту про власний капітал Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Облік власного капіталу в акціонерних товариствах

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Економічна сутність власного капіталу як об’єкт обліку 5 1.2 Огляд нормативної бази з питань обліку власного капіталу 10 РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ 12 2.1 Облік формування та руху статутного капіталу акціонерного товариства 12 2.2 Облік прибутків (збитків), додаткового та резервного капіталу 23 2.3 Узагальнення інформації про власний капітал у фінансовій звітності 28 ВИСНОВКИ 31 Список літепратури Додаток А 35 Додаток Б 37 Додаток В 38


© 2013 - 2019 refsbank.info