Статья: Стаття Фінансовий аналіз і контроль діяльності науково-дослідної установи (ID:43152)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Стаття Фінансовий аналіз і контроль діяльності науково-дослідної установи (Код работы:43152)

Информация о работе Раздел: Финансовый учет
Вид работы: Статья
Объем: 7 стр.
Цена: 35 грн.
Код работы (ID): 43152
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 260
Просмотр
«Стаття Фінансовий аналіз і контроль діяльності науково-дослідної установи»
СодержаниеФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ

Стаття на тему «Фінансовий аналіз і контроль діяльності науково-дослідної установи» виконана на базі результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених та базується на теоретичному огляді прийомів і методів фінансового аналізу і контролю діяльності науково-дослідних установ. Обсяг роботи 7 сторінок. На основі дослідженого матеріалу зроблено висновки.
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Типове положення з планування обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830
2. Голов С. Костюченко В. Кравченко І. Ямборко Г. Фінансовий облік: підручник К.:Лібра 2005 - 980 с.
3. Білик М.Д. Павловська О.В. Притуляк Н.М. Невмержицька Н.Ю Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. К.: КНЕУ 2005. - 592 с.
4. Головкова Е.А. Панков Д.А. Пашковская Л.В Москва: Новое знание Учебное пособие 2007 - 631 с.
5. http://www.kyiv-city.gov.ua
Дополн. информация4266
Рік написання: 2009
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Стаття Фінансовий аналіз і контроль діяльності науково-дослідної установи

  ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ Стаття на тему «Фінансовий аналіз і контроль діяльності науково-дослідної установи» виконана на базі результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених та базується на теоретичному огляді прийомів і методів фінансового аналізу і контролю діяльності науково-дослідних установ. Обсяг роботи 7 сторінок. На основі дослідженого матеріалу зроблено висновки.
 • Основи науково-дослідної роботи студентів (вступ до фаху)

  Зміст Вступ 4 1. Загальне поняття науково-дослідної роботи студентів 5 2. Початковий етап НДР 6 2.1. Вибір теми НДР 7 2.2. Техніко-економічне обґрунтування теми НДР 8 2.3. Планування наукового дослідження 10 2.4. Використання літературних джерел на стадії обґрунтування теми НДР 11 3. Основний та заключний етап НДР 12 4. Оформлення звіту НДР 15 Висновки 17 Список використаної літератури 18 Метою роботи є формування уявлень про структуру, зміст та організацію науково-дослідної роботи студентів у вузі. Форма участі студентів у науково-дослідній роботі (НДР) є спецсемінар. Предмет: економіка і підприємництво
 • Облік контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції (наукова стаття)

  ОБЛІК КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ ПОСЛУГ) спеціальність «Облік і аудит»
 • Фінансовий контроль на підприємстві та проблеми його вдосконалення

  Вступ…………………………………………………………………………...4 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади здійснення фінансового конт-ролю на підприємствах в Україні…………………………………………………..8 1.1. Фінансовий контроль у системі контролінгу на підприємстві………..8 1.2. Класифікація фінансового контролю у системі контролінгу підпри-ємства……………………………………………………………………………….15 1.3. Контроль доходів і фінансових результатів діяльності підприємниць-ких структур………………………………………………………………………...25 Розділ 2. Аналіз системи фінансового контролю на підприємстві ВАТ «Ватра»: практика і проблематика діяльності……………………………………40 2.1. Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства………………………………………………………………………..40 2.2. Система контролю фінансового стану на підприємстві……………...50 2.3. Контроль показників прибутковості підприємства…………………..61 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності фінансового контролю на підприємстві………………………………………………………………………...77 3.1. Впровадження системи раннього попередження і реагуання (СРПР) на підприємстві у системі фінансового контролінгу…………………………….77 3.2. Напрямки удосконалення внутрішнього контролю у системі фінансо-вого контролінгу на підприємстві…………………………………………………89 Висновки……………………………………………………………………104 Список використаних джерел……………………………………………..110 Додатки……………………………………………………………………...121
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

  Тема дипломної роботи : Конкурентні переваги фірми при здійсненнях зовнішньо-економічної діяльності на прикладі туристичної фірми ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА 6 1.1.Менеджмент ЗЕД 6 1.2.Міжнародний ринок послуг 9 1.3. Конкурентні переваги підприємства на міжнародному ринку 13 РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 19 2.1. Загальна характеристика підприємства 19 2.2. Оцінка і аналіз виробничої діяльності підприємства ПП „У Ярослава” 21 2.3. Оцінка і аналіз використання виробничих ресурсів 24 2.4. Характеристика ринку туристичних послуг 36 2.5. Дослідження конкурентів 42 2.6. Аналіз управління ЗЕД на підприємстві 48 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55 Метою науково-дослідної та переддипломної практик є поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань з дисциплін навчального плану, набуття ними навичок та вмінь самостійної практичної діяльності за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” безпосередньо в умовах наукового та виробничого середовища , а також збір матеріалів для підготовки магістерської атестаційної роботи. Основним завданням науково-дослідної та переддипломної практик є самостійний пошук, систематизація, аналіз та конкретизація фактичного матеріалу, необхідного для виконання дипломної роботи. Об'єктом практики є діяльність туристичного підприємства ПП „Ярослава”, в тому числі і зовнішньоекономічна. Предметом дослідження теоретичне та практичне регулювання відносини, які виникають між підприємством та іншими учасниками економічних відносин, в процесі здійснення господарської діяльності


© 2013 - 2019 refsbank.info