Курсовая: Упаковка та маркування товару як елемент зовнішньоторговельного контракту (ID:42821)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Упаковка та маркування товару як елемент зовнішньоторговельного контракту (Код работы:42821)

Информация о работе Раздел: Внешнеэкономическая деятельность
Вид работы: Курсовая
Объем: 44 стр.
Цена: 125 грн.
Код работы (ID): 42821
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 394
Просмотр
«Упаковка та маркування товару як елемент зовнішньоторговельного контракту»
СодержаниеВСТУП 3
1. Упакування та маркування як елемент зовнішньоторговельного контракту 5
1.1. Структура і зміст зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажу 5
1.2. Особливості відображення умов упакування та маркування в міжнародних контрактах 11
2. Аналіз особливостей упакування та маркування товарів на підприємстві 17
2.1. Характеристика діяльності підприємства 17
2.2. Характеристика умов упакування та маркування на підприємстві 19
3. Проблеми упакування та маркування товарів на підприємстві та основні шляхи їх покращення 29
ВИСНОВОК 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
ДОДАТОК А 39
Литература1. Постанова КМ “Про впровадження штрихового кодування товарів” № 574 від 29 травня 1996 р.
2. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Затверджене наказом МОН № 347 від 25 липня 2000 р.
3. Правила застосування обороту і повернення засобів упаковки багаторазового використання на Україні і правила повторного використання дерев’яної картонної тари і паперових мішків на Україні затверджені наказом Міндержресурсів України від 16.06.1992 р. № 15.
4. Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках (ПМУ 17-2000) затверджена Наказом Державного комітету стандартизації метрології і сертифікації України від 17.05.2000 р. № 314.
5. Авдокушкин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — М.: Маркетинг 2003.
6. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підруч.. для студ. вузів. — К.: Знання 2003. – 346 с.
7. Дахно І. І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. — К.: МАУП 2006. – 312 с.
8. Ефремов Н.Ф. Тара и ее производство. – М. : Издательство МГУП 2004. – 311 с.
9. Завгородня В.М Сирохман І.В. Демкевич Л.І. Тара і упакування продовольчих товарів. – Л.: Видавництво ЛКА 2003. – 256 с.
10. Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. — М.: Междунар. отношения 2005. – 456 с.
11. Машкина В.А. Тара и упаковка продуктов и товаров пищевых производств. – М.: НПК «Поток» 2004. – 180 с.
12. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. для студ. вузів / В. В. Козик та ін.— Львів: Львівська політехніка 2004. – 346 с.
13. Світова економіка: Підруч. / А. С. Філіпенко О. І. Рогач О. І. Шнирков та ін. — К.: Либідь 2000. – 332 с.
14. Халевинская Е. Крозе И. Мировая экономика: Учебник. — М.: Юристъ 2003. – 568 с.
15. Шредер В.Л. Йованович К.С. Картон. Тара и упаковка. – К.: ИАЦ «Упаковка» 2003. – 191 с.
16. Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства: Учебник / Под ред. А. Г. Грязновой. — М.: Банки и биржи ЮНИТИ 2006. – 416 с.
Дополн. информация4097
Рік написання: 2009
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Упаковка та маркування товару як елемент зовнішньоторговельного контракту

  ВСТУП 3 1. Упакування та маркування як елемент зовнішньоторговельного контракту 5 1.1. Структура і зміст зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажу 5 1.2. Особливості відображення умов упакування та маркування в міжнародних контрактах 11 2. Аналіз особливостей упакування та маркування товарів на підприємстві 17 2.1. Характеристика діяльності підприємства 17 2.2. Характеристика умов упакування та маркування на підприємстві 19 3. Проблеми упакування та маркування товарів на підприємстві та основні шляхи їх покращення 29 ВИСНОВОК 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТОК А 39
 • Поняття товару основні види товарів вимоги до товару. Позиціювання товару серед аналогів

  Вступ 3 1. Поняття та сутність товару 4 2. Основні види товару 5 3. Класифікація товарів широкого споживання 9 Висновки 11 Список використаної літератури 12
 • Маркетинг

  Вступ 2 1. Опис товару, його класифікація 4 2. Обґрунтувати можливість переходу товару у розряд марочних. Упаковка товару та його маркування 6 3. Форми і перелік сервісних послуг 9 4. Тип цільового ринку 11 5. Вибір каналів розподілу та маркетингових посередників 15 6. Система товароруху 17 7. Основні підходи до ціноутворення 18 8. Стимулювання збуту 19 9. Обґрунтування реклами 21 Висновки 23
 • Маркетингове дослідження товару ( для КНЕУ)

  1. Дослідження товарної кон’юнктури зовнішнього ринку .... 3 1.1. Аналіз світового виробництва .... 3 1.2. Аналіз попиту та споживання .... продукції, факторів, які визначають її споживання 4 1.3. Аналіз цін на .... продукцію. 7 2. Правове та економічне обґрунтування можливостей здійснення зовнішньоторговельної угоди. 11 3. Розробка проекту зовнішньоторговельного контракту. 13 Література. 21
 • Дослідження товару на прикладі ринку пральних машин

  1. Детальний опис товару 3 2. Основні види призначення та характеристики товару 5 3. Можливість переходу товару у розряд марочних 5 4. Запропонувати вид упаковки та зміст його маркування 7 5. Розробити форми і перелік сервісних послуг 7 6. Описати тип (сегмент) цільового ринку, де пропонується реалізовувати вибраний товар 8 7. Канали розподілу та маркетингові посередники 9 8. Система товароруху, організація складування і транспортування 11 9. Основні підходи до ціноутворення 12 10. Заходи стимулювання збуту та цінові знижки 13 11. Комплекс маркетингових заходів 15 12. Обґрунтування виду реклами, проект рекламного звернення 17 13. Класифікувати тип роздрібного торговця 21 14. Перелік передпродажних, післяпродажних і додаткових послуг 21 Список використаної літератури 231. Детальний опис товару 3 2. Основні види призначення та характеристики товару 5 3. Можливість переходу товару у розряд марочних 5 4. Запропонувати вид упаковки та зміст його маркування 7 5. Розробити форми і перелік сервісних послуг 7 6. Описати тип (сегмент) цільового ринку, де пропонується реалізовувати вибраний товар 8 7. Канали розподілу та маркетингові посередники 9 8. Система товароруху, організація складування і транспортування 11 9. Основні підходи до ціноутворення 12 10. Заходи стимулювання збуту та цінові знижки 13 11. Комплекс маркетингових заходів 15 12. Обґрунтування виду реклами, проект рекламного звернення 17 13. Класифікувати тип роздрібного торговця 21 14. Перелік передпродажних, післяпродажних і додаткових послуг 21 Список використаної літератури 23


© 2013 - 2021 refsbank.info