Диплом: Поштова служба в установі (ID:42779)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Поштова служба в установі (Код работы:42779)

Информация о работе Раздел: Документоведение
Вид работы: Диплом
Объем: 66 стр.
Цена: 175 грн.
Код работы (ID): 42779
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 153
Просмотр
«Поштова служба в установі»
СодержаниеВступ 2

1. Поштовий зв язок як підгалузь зв язку 4
1.1. Основні поняття та визначення поштової справи 4
1.2. Стандартизація поштових відправлень 11
1.3. Порядок адресування поштових відправлень 14
1.4. Техніко-економічні особливості поштового зв язку 17

2. Функціонування поштової служби в установі 20
2.1. Загальна характеристика служба документаційного забезпечення управління 20
2.2. Структура досліджуваної служби 22
2.3. Реєстрація документів 24
2.4. Організація праці співробітників служби 26
2.4.1. Загальні вимоги до організації праці співробітників СДЗУ 26
2.4.2. Форми організації роботи з документами 27
2.4.3. Нормування документаційних робіт 28
2.5. Специфічні ознаки пошти як виду зв’язку 30

3. Особливості роботи з поштою секретаря-референта 37
3.1. Вимоги до секретаря-референта для ефективної роботи з поштою 37
3.2. Умови для ефективної роботи референта з поштою 41
3.3. Основи планування власного часу референта у роботі з кореспонденцією 47

4. Якість послуг поштового зв язку 51
4.1. Економічна характеристика та параметри якості поштового зв язку 51
4.2. Макроекономічна ефективність розвитку поштового зв язку і підхід до її визначення 58

Висновки 61

Використана література 65
Литература1. Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 48. – Ст.650.

2. Адреева В.И. Бадьина А.В. Быкова Т.А. и др. Энциклопедия референта. – М.: МЦФЭР 2004. – 682 с.
3. Брагін А.С. Петрова В.М. Шматко В.С. Основи поштового зв язку та його технології: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. які навч. за напрямом «Телекомунікації». – К.: Політехніка 2004. – 439 c.
4. Воробієнко П.П. Довгий С.О. Коляденко В.А. та ін. Оптимізація поштового зв язку України / С.О.Довгий (заг.ред.). – К. 2002. – 160 с.
5. Гойхман О.Я. Гордиенко Т.В. Надеина Т.М. и др. Теория и практика референтской деятельности. – М.: ИНФРА-М 1999. – 271 с.
6. Збірник законодавчих та нормативних документів сфери надання послуг поштового зв язку: У 7 т. / Українське держ. підприємство поштового зв язку «Укрпошта» / В.Г. Мухін (заг.ред.) Н.Г. Гавриш (уклад.) – К.: Укрпошта 2002.
7. Кидисюк А.І. Ящук Л.О. Оптимізація мереж і систем поштового зв язку. – К.: Знання 2008. – 269 с.
8. Князєва Н.О. Горелкіна С.Б. Іванов В.П. Кузнецова Л.В. Маркетинг поштового зв язку. – К.: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф» 2003. – 264 с.
9. Кузнецова Т.В. Андреева В.И. Серова Г.А. и др. Секретарь-референт (практическое пособие для референта). – М.: АО «Бизнес-школа «Интел-синтез» 1995. – 506 с.
10. Лей Джудит. Деловые встречи: организация и участие. – М.: Астрель АСТ 2004. – 159 с.
11. Макодзеб В.М. Автоматизовані системи поштового зв язку: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. підгот. бакалаврів і спеціалістів на напрямом «Телекомунікації». – О.: ОНАЗ ім. О.С.Попова 2004. – 262 с.
12. Мухін В.Г. Оптимізація мережі поштового зв язку України: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.02 / Одеська національна академія зв язку ім. О.С.Попова. – О. 2003. – 20 с.
13. Настольная книга секретаря / Составитель Самуэльян. – М.: Менеджер 1998. – 240 с.
14. Огринський П. І. Варення Г. А. Фоменко О. П. Баранець Г. Б. Прокопенко А. П. Довідник з охорони праці для начальників відділень зв язку і страхових дільниць / Українське об єднання поштового зв язку «Укрпошта». – К. 1998. – 464 с.
15. Орлов В.М. Потапова-Сінько Н.Ю. Редькін О.С. та ін. Економіка поштового зв язку: Навч. посіб. для студ. ВНЗ. – О.: ВМВ 2006. – 466 с.
16. Положення про навчання з питань охорони праці Українського державного підприємства поштового зв язку «Укрпошта» / Державний комітет зв язку та інформатизації України Українське держ. підприємство поштового зв язку «Укрпошта». – К. 2000. – 106с.
17. Правила безпеки при виконанні робіт на підприємствах поштового зв язку: Державний нормативний акт України про охорону праці 5.2.10-1.01-96. – К. 1996. – 136 с.
18. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика. – М.: ИНФРА-М 2006. – 304 с.
19. Свердан М.Р. Основи діловодства. – Чернівці: Рута 2004. – 184 с.
20. Скляренко С.М. Стеклов В.К. Беркман Л.Н. Поштовий зв язок: Підручник для вищ. навч. закладів для спец. за напрямом «Телекомунікації». – К.: Техніка 2004. – 902 с.
21. Харрисон Дж. Организация работы референта учреждения. – М.: Экономика 1985. – 120 с.
22. Шейнов В.П. Секретарь: Практическое пособие. – М.: АСТ Мн.: Харвест 2005. – 224 с.
23. Шейнов В.П. Секретарь: Секреты профессии. – М.: Ось-89 2003. – 207 с.
Дополн. информация4084
Рік написання: 2009
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Поштова служба в установі

  Вступ 2 1. Поштовий зв язок як підгалузь зв язку 4 1.1. Основні поняття та визначення поштової справи 4 1.2. Стандартизація поштових відправлень 11 1.3. Порядок адресування поштових відправлень 14 1.4. Техніко-економічні особливості поштового зв язку 17 2. Функціонування поштової служби в установі 20 2.1. Загальна характеристика служба документаційного забезпечення управління 20 2.2. Структура досліджуваної служби 22 2.3. Реєстрація документів 24 2.4. Організація праці співробітників служби 26 2.4.1. Загальні вимоги до організації праці співробітників СДЗУ 26 2.4.2. Форми організації роботи з документами 27 2.4.3. Нормування документаційних робіт 28 2.5. Специфічні ознаки пошти як виду зв’язку 30 3. Особливості роботи з поштою секретаря-референта 37 3.1. Вимоги до секретаря-референта для ефективної роботи з поштою 37 3.2. Умови для ефективної роботи референта з поштою 41 3.3. Основи планування власного часу референта у роботі з кореспонденцією 47 4. Якість послуг поштового зв язку 51 4.1. Економічна характеристика та параметри якості поштового зв язку 51 4.2. Макроекономічна ефективність розвитку поштового зв язку і підхід до її визначення 58 Висновки 61 Використана література 65
 • Поштова служба в установі

  Вступ 2 1. Поштовий зв язок як підгалузь зв язку 5 1.1. Основні поняття та визначення поштової справи 5 1.2. Стандартизація поштових відправлень 12 1.3. Порядок адресування поштових відправлень 15 1.4. Техніко-економічні особливості поштового зв язку 18 2. Функціонування поштового зв’язку в установі 21 2.1. Специфічні ознаки поштового зв язку 21 2.2. Послуги поштового зв язку для вітчизняних установ 28 2.3. Інформаційні технології та послуги поштового зв язку в установах 33 2.4. Сертифікацію послуг поштового зв язку в Україні 41 3. Якість послуг поштового зв язку 44 3.1. Економічна характеристика та параметри якості послуг поштового зв язку 44 3.2. Показники якості поштових послуг та шляхи її поліпшення 51 4. Трудові ресурси поштової служби 56 4.1. Склад працівників поштового зв язку 56 4.2. Основи поштової безпеки 59 5. Макроекономічна ефективність розвитку поштового зв язку і підхід до її визначення 62 6. Діяльність Всесвітнього поштового союзу 66 Висновки 72 Використана література 76
 • Служба документно-інформаційного забезпечення в конкретній установі, організації, завдання функції, нормативна база діяльності

  Вступ 3 1. Організація документообігу на підприємстві 4 1.1. Визначення документообігу 4 1.2. Реєстрація документів 6 2. Служба документаційного забезпечення управління (СДЗУ) 8 2.1. Загальна характеристика СДЗУ 8 2.2. Функції структурних частин та операції СДЗУ 9 Висновки. Документування діяльності установ як наукова дисципліна 13 Література 15
 • Служба документно-інформаційного забезпечення в конкретній установі, організації, завдання функції, нормативна база діяльності

  Вступ 3 1. Організація документообігу на підприємстві 4 1.1. Визначення документообігу 4 1.2. Реєстрація документів 6 2. Служба документаційного забезпечення управління (СДЗУ) 8 2.1. Загальна характеристика СДЗУ 8 2.2. Функції структурних частин та операції СДЗУ 9 Висновки. Документування діяльності установ як наукова дисципліна 13 Література 15
 • Державна служба як соціальний інститут

  Державна служба як соціальний інститутДержавна служба як соціальний інститут


© 2013 - 2019 refsbank.info