Курсовая: Еластичність. Її практичне застосування (ID:42737)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Еластичність. Її практичне застосування (Код работы:42737)

Информация о работе Раздел: Микроэкономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 27 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 42737
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 360
Просмотр
«Еластичність. Її практичне застосування»
СодержаниеЗміст
Вступ 3

Розділ І. Теоретичні основи концепції еластичності 5
1.1 Економічний зміст поняття еластичності 5
Відсоткова зміна ціни 5
1.2 Концепція еластичності та державне реголювання цін 6

Розділ ІІ. Сутність еластичності пропозиції 10
2.1 Ринкова сутність пропозиції 10
2.2 Еластичність пропозиції: її економічний зміст та види 12
2.3 Фактори які визначають еластичність пропозиції 15

Розділ ІІІ. Еластичність попиту 18
3.1 Цінова еластичність попиту 18
3.2. Перехресна еластичність попиту 22

Висновки та пропозиції 25

Список використаних джерел 27
ЛитератураСписок використаних джерел
1. Башнянин Г.І. Лазур П.Ю. Медведєв В.С. Політична економія. – К.: Ніка-Центр: Ельга 2005. – 261 с.
2. Базилевич В.Д. Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Атака 2005. – 368с.
3. Беляєв О.О. Бебело А.С. Перехідна економіка: основні концепції та характерні риси. – К.: КНЕУ 2006. – 351 с.
4. Гальчинський А.С. Основи економічної теорії. – К.: Вища школа 2005. – 267 с.
5. Гальчинський А.С. Єщенко П.С. Палкін Ю.І. Основи економічних знань. – К.: Вища щкола 2006. – 281 с.
6. Економічна теорія. Ч. 2. Мікроекономіка. – Львів: ЛДУ 2004. – 281 с.
7. Дзюбик С. Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи 2005. – 361 с.
8. Дзюбик С. Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи 2003. – 289 с.
9. За загальною редакцією Ю.В.Ніколенка. Основи економічної теорії. Підручник. 3-тє вид.-Київ: ЦУЛ 2006. – 540с.
10. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. Посібник / За ред. З. Г. Вааманюка та С. М. Панчишина.- 2-ге вид. доп.- Львів: Інтереко 2007. – 311 с.
11. Климко Г.Н. Основи економічної теорії. – К.: Знання Пресс 2005. – 261 с.
12. Кривенко К.Т. Савчук В.С. Політична економія. – К.: КНЕУ 2004. – 508 с.
13. Мочерний С.В. Симоненко В.К. Основи економічної теорії. – К.: Знання 2004. – 168 с.
14. Макконнелл К.Р. Брю С.Л. Аналітична економія: Мікроекономіка /переклад з англ. С. Панчишин О. Ватаманюк. За ред. З. Ватаманюка. – Львів: Просвіта 2005. – 351 с.
15. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: ( Г.Н. Климко В.П. Нестеренко Л.О. Коніщенко та ін. /За ред. Г.Н. Климко В.П. Нестеренко 2-ге вид. переб. і доп. – К.: Вища шк. 2006. – 261 с.
16. Предборський В.А. Основи економічної теорії. – К.: Кондор 2002. – 621 с.
17. Семюелсон П. Нордгаус М. Мікроекономіка. – К.: Основи 2006. – 261 с.
18. Ястремський О. Гриценко О. Основи Мікроекономіки. – К.: Знання 2005. – 164 с.
19. Інтернет http://www.vuzlib.net
20. Інтернет http://patent.net.ua
21. Інтернет http://portal.rada.gov.ua
Дополн. информация4061
Рік написання: 2009
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Еластичність. Її практичне застосування

  Зміст Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи концепції еластичності 5 1.1 Економічний зміст поняття еластичності 5 Відсоткова зміна ціни 5 1.2 Концепція еластичності та державне реголювання цін 6 Розділ ІІ. Сутність еластичності пропозиції 10 2.1 Ринкова сутність пропозиції 10 2.2 Еластичність пропозиції: її економічний зміст та види 12 2.3 Фактори які визначають еластичність пропозиції 15 Розділ ІІІ. Еластичність попиту 18 3.1 Цінова еластичність попиту 18 3.2. Перехресна еластичність попиту 22 Висновки та пропозиції 25 Список використаних джерел 27
 • Модель Кейнсіанського хреста та її практичне застосування

  Вступ 3 Розділ 1. Основні положення Кейнсіанської моделі Розділ2. Ефект мультиплікатора в Кейнсіанській моделі 29 Розділ 3. Практичне застосування моделі „Кейнсіанського хреста ” в економіці України Висновки 50 Список використаної літератури 53
 • Еластичність пропозиції: зміст та особливості розрахунку показників

  Вступ 3 1. Еластичність пропозиції: зміст, чинники, способи вимірювання 5 1.1. Економічна природа пропозиції 5 1.2. Еластичність пропозиції, її економічний зміст та види. 15 1.3. Чннники еластичності пропозиції 19 2. Цінність інформації про еластичність пропозиції для різних економічних суб’єктів 24 2.1. Основи формування ринку сої та продуктів її переробки в Україні 24 2.2. Сучасний стан і тенденції розвитку ринку сої та продуктів її переробки 27 2.3. Напрями удосконалення формування і функціонування ринку сої та продуктів її переробки 30 Висновок 34 Література 38-40
 • Модель економічного зростання Р. Солоу, та її практичне застосування

  Вступ 3 Розділ 1. Еволюція поглядів та причини економічного зростання : основні етапи 7 Розділ 2 Особливості моделі Р. Солоу 18 2.1. Припущення моделі 18 2.2. Основний зміст моделі 20 2.3. Висновки моделі 24 Розділ 3. Застосування моделі економічного зростання Р. Солоу 27 Висновки 33 Література 36 Індивідуальне завдання. Результати макроаналізу економіки України... 39-43
 • Модель кривої Лоренца та її практичне застосування

  Вступ. 3 Розділ 1. Соціальна політика та модель Лоренца 4 1.1. Зміст соціальної політики держави 4 1.2. Доходи населення, їх види та джерела формування 6 1.3. Причини нерівності доходів. Бідність 9 1.4. Крива Лоренца у поясненні нерівності доходів 11 1.5. Державне регулювання розподілу доходів та система соціального захисту 13 Розділ. 2. Застосування моделі Лоренца в економіці України 14 2.1. Динаміка диференціації населення України за рівнем доходів протягом 2000-2006 рр. 15 2.2. Методи державного перерозподілу доходів в Україні та реалізація системи соціального захисту 18 Висновок. 28 Література. 33


© 2013 - 2019 refsbank.info