Курсовая: Розвиток вітчизняного документознавства (ID:42714)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Розвиток вітчизняного документознавства (Код работы:42714)

Информация о работе Раздел: Документоведение
Вид работы: Курсовая
Объем: 34 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 42714
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 263
Просмотр
«Розвиток вітчизняного документознавства»
СодержаниеВступ 2
Розділ I. Становлення та еволюція документознавства в Україні 1991-2008 рр. 6
1.1. Формування вітчизняних документознавчих шкіл 6
1.2. Вклад вітчизнаних документознавців у дослідження документологічних проблем та викладання документознавства 11
Розділ ІІ. Перспективні напрямки документологічних досліджень в Україні 22
2.1. Розвиток та зміна парадигми документологічних досліджень 22
2.2. Теоретично-методологічні дослідження перспективні напрямки 26
Висновки 31
Список використаної літератури 33
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Документоведение: Учеб. для вузов. - 5-е изд. стереотип. - К.: Знання 2004. - 459 с.
2. Зиновьева Н. Б. Документоведение: Учеб.-метод. пособие. - М.: ИПО Профиздат 2001. - 208 с. - (Сер. Соврем. б-ка Вып. 17).
3. Кулешов С. Г. Документознавство : Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К. 2000. – 361с.
4. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учебник. - Изд. 2-е перераб. и доп. - К.: Знання 2000. – 315с.
5. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учеб. для вузов. - 5-е изд. стереотип. - К.: Знання 2004. - 459 с.
6. Кушнаренко Н. М. Внутріпредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - Х. 2003. - Вип. 11. - С. 106-114.
7. Слободяник М. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 4. – 256с.
8. Соляник А. Кушнаренко Н. Концептуальні засади викладання дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Кн. палати. - 2001. - № 1. - С. 25-27
9. Столяров. Ю. Н. Документология: Программа для студентов обучающих-ся по специальности Документоведение и документационное обеспечение управления / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. 2004.
10. Столяров Ю. Н. О новой научной дисциплине - документологии - и ее предмете // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть: Матеріали міжнар. конф. до 70-річчя ХДАК / Харк. держ. акад. культури. - Х. 1999. - Ч. 2. - С. 66-71.
11. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. – Киiв : Знання 2007. – 398 с.
12. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. - 4-те вид. випр. і доп. / В. М. Шейко Н. М. Кушнаренко. - К.: Знання 2004. – 423с.
Дополн. информация75380
Рік написання: 2009
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Сучасний розвиток документознавства в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА, ЯК НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ 5 1.1. Підходи сучасних українських дослідників до визначення сутності документознавства, як наукової дисципліни 5 1.2. Тлумачення змісту документознавства 8 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ЙОГО МІСЦЯ СЕРЕД ІНШИХ НАУК ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ 16 2.1. Структура сучасного вітчизняного документознавства 16 2.2. Визначення місця сучасного документознавства у системі суміжних і споріднених наук 21 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 29 3.1. Напрямки сучасних досліджень у галузі документознавства в Україні 29 3.2. Гармонізація запровадження європейських стандартів у систему українського документознавства 33 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43 ДОДАТКИ 46
 • Розвиток вітчизняного документознавства

  Вступ 2 Розділ I. Становлення та еволюція документознавства в Україні 1991-2008 рр. 6 1.1. Формування вітчизняних документознавчих шкіл 6 1.2. Вклад вітчизнаних документознавців у дослідження документологічних проблем та викладання документознавства 11 Розділ ІІ. Перспективні напрямки документологічних досліджень в Україні 22 2.1. Розвиток та зміна парадигми документологічних досліджень 22 2.2. Теоретично-методологічні дослідження перспективні напрямки 26 Висновки 31 Список використаної літератури 33
 • РОЗВИТОК ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. . ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ЯК НАУКА: ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 5 РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ДОКУМЕНТУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВНИЙ ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА. 12 РОЗДІЛ ІІІ. СТРУКТУРА СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 23 ВИСНОВКИ 36 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 38 Метою дослідження є виявлення особливостей структури сучасного докуметознавства. Мета дослідження зумовила такі його завдання: • висвітлити етапи формування документальної системи в Україні як основного предмета документознавства; • визначити етапи розвитку документознавства як науки про документ; • проаналізувати сучасну структуру документознавства. Об’єктом дослідження є проблеми формування та розвитку сучасного документознавства . Предметом дослідження є особливості розвитку документознавства як науки про документ в Україні. Аналіз досліджуваного матеріалу базується на загальнонаукових методах якісного і кількісного аналізу, синтезу, зіставлення, спостереження. Методологію роботи складають дослідження з питань документознавства та стилістики вітчизняних та зарубіжних дослідників, презентовані у списку використаної літератури.
 • Сучасний розвиток документознавства в Україні

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Становлення сучасного документознавства 5 2. Розвиток документознавства в 20 ст. та вплив на сучасне документознавство 8 3. Розвиток документознавства на сучасному етапі: зміст, перспективи 13 4. Завдання сучасного документознавства, його зв'язки з іншими науковими дисциплінами. 23 Висновок 29 Література 31 Мета курсової роботи полягає в тому щоб якомога глибше розширити і зрозуміти які ж саме проблеми виникають на шляху науковців що намагаються прослідкувати і дати конкретне визначення документознавства. Також ми будемо намагатися прослідити розвиток документознавства за останні роки як на Україні так і за її межами. Саме історія розвитку науки дасть можливість швидше вдосконалити і досягти успіхів у розвитку документознавства. Розглянувши концепції які існують на даному етапі можна буде зробити висновки щодо стану сучасного документознавства. Предметом та об”єктом дослідження в даній роботі буде виступати як документознавство як наука так і документ як сам по собі. Ми розгянемо основні концепції які існують на даному етапі розвитку цієї науки. Об”єктами дослідження стануть також всі системи і способи документування. Детальне вивчення і аналіз всіх предметів і об”єктів безпосередньо пов”язаних з документознавством дасть можливість ширше розкрити всі проблеми пов”язані з вивченням цієї наукової галузі.
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з документознавства

  1. Початкова диференціація знань про документи 3 2. Формування документознавства у межах діловодства та архівознавства 4 3. Структура документознавства за концепцією Н. Кушнаренко 8 4. Концепція документа як юридичного акта, свідоцтва та артефакту 9 5. Зв’язок документознавства з іншими науками 12 6. Міні-реферати до робіт з документознавства 13 Література 23


© 2013 - 2019 refsbank.info