Курсовая: Документ як артефакт та історична пам’ять (ID:42629)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Документ як артефакт та історична пам’ять (Код работы:42629)

Информация о работе Раздел: Документоведение
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 125 грн.
Код работы (ID): 42629
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 257
Просмотр
«Документ як артефакт та історична пам’ять»
СодержаниеВступ 2
Розділ І. Поняття «документ». Розуміння терміну його походження та властивості 7
1.1. Виникнення та розвиток прадокументів 7
1.2. Загальне поняття про «документ» та його властивості 15
Розділ ІІ. Документ як артефакт та історична пам’ять 18
2.1. Поняття «артефакт» 18
2.2. Документ як артефакт 20
2.3. Місце документа в системі історичних пам’яток 24
Висновки 31
Список використаної літератури 34
Литература1. Зиновьева Н. Б. Документоведение: Учеб.-метод. пособие. - М.: Профиздат 2001. - 208 с.
2. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. - К.: УДНДІАСД ДАКККіМ 2000. - 161 с.
3. Кулешов С. Новий погляд на структуру документознавства // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 10. - С. 24-27.
4. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч. посібник. - К.: ДАКККіМ 2003. - 57 с..
5. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учеб. для вузов. - 5-е изд. стереотип. - К.: Знання 2004. - 459 с. - (Высш. образование ХХІ века) Кушнаренко Н. М. Наука про документ: момент біофуркації // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (К. 25-26 трав. 2004 р.). - К. 2004. - С. 9-11.
6. Кушнаренко Н. М. Складові змісту спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність : питання методології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2004. - № 1. - С. 15-21.
7. Отле П. Библиотека библиография документация: Избранные труды пионера информатики / Рос. гос. б-ка Пер. с англ. и франц. Р. С. Гиляревского и др. Предисл. сост. коммент. Р. С. Гиляревского. - М.: ФАИР-ПРЕСС Пашков дом 2004. - 350 с. - C. 196-197. - (Спец. издат. проект для б-тек).
8. Слободяник М. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 4 - С. 18-21.
9. Столяров Ю. М. Від діловодства - до документознавства від документознавства - до документології // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 2004. - Вип. 14. - С. 96-104.
10. Столяров Ю. Н. Второй закон документологии // Духовна культура в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. Х. 24 -25 січ. 2002 р. / Харк. держ. акад. культури. - Х. 2002. - С. 163-166.
11. Столяров. Ю. Н. Документология: Программа для студентов обучающихся по специальности Документоведение и документационное обеспечение управления / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. 2004. - 19 с.
12. Столяров Ю. Н. О новой научной дисциплине - документологии - и ее предмете // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть: Матеріали міжнар. конф. до 70-річчя ХДАК / Харк. держ. акад. культури. - Х. 1999. - Ч. 2. - С. 66-71.
13. Столяров Ю. М. Соціальні комунікації: розвиток в інформаційному просторі // Вісн. ХДАК: Зб. наук. праць. - Х. 2000. - Вип. 2. - С. 4-7.
14. Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій. - Рівне: РДГУ 2001. - 438 с.
15. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. - 4-те вид. випр. і доп. / В. М. Шейко Н. М. Кушнаренко. - К.: Знання 2004. - С. 11.
Дополн. информация75367
Рік написання: 2009
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Документ як артефакт та історична пам’ять

  Вступ 2 Розділ І. Поняття «документ». Розуміння терміну його походження та властивості 7 1.1. Виникнення та розвиток прадокументів 7 1.2. Загальне поняття про «документ» та його властивості 15 Розділ ІІ. Документ як артефакт та історична пам’ять 18 2.1. Поняття «артефакт» 18 2.2. Документ як артефакт 20 2.3. Місце документа в системі історичних пам’яток 24 Висновки 31 Список використаної літератури 34
 • Документ як артефакт

  Зміст Вступ 3 1. Поняття артефакту 6 2. Коштовний і рідкий документ 8 3. Книжковий пам'ятник 10 4. Актуальні питання бібліографічного джерелознавства в галузі історичної картографії України 12 5. Класифікація архівних документів: проблеми і пошук 22 Висновки 31 Література 34 Мета роботи полягає у вивченні науково-методичних засад документообороту артефактів. Об’єктом дослідження є артефакти в процесі їх пошуків, ідентифікації, зберігання та експонування. Предметом дослідження є науково-методичні засади вивчення артефактів.
 • Документ як об’єкт дослідження наук документально-комунікаційного циклу

  Зміст Вступ 3 Розділ І. Документ як наукове поняття 5 1.1.Розвиток поняття «документ» 5 1.2.Внесок П.Отля у розвиток документа 7 1.3. Документаційне забезпечення менеджменту 9 Розділ ІІ. Документ як об’єкт вивчення документознавства 13 2.1. Документ управлінського середовища 13 2.2. Документ як артефакт 15 2.3. Коштовний і рідкий документ 18 Розділ ІІІ. Зміст та значення документа у науках документально-комунікаційного циклу 21 3.1. Розуміння документа у науці. бібліографія. 21 3.2. Документ в правознавстві, діловодстві 24 3.3. Документ в книгознавстві і бібліотекартсві (зв'язок документа з іншими науками, див. Кушнаренко зв'язок документознавства з іншими науками) 26 Висновок 30 Список використаних джерел 32 Мета роботи полягає у вивченні науково-методичних засад документообороту. Об’єктом дослідження є документи в процесі їх пошуків, ідентифікації, зберігання та експонування. Предметом дослідження є науково-методичні засади вивчення документів. Завданням роботи є: - вивчити та визначити поняття “документ” та його місце в науці документознавство; - дослідити документ як об’єкт вивчення документознавства та дослідити різні види документів; - визначити зміст та значення документу у науках документально-комунікаційного циклу та місце документа в інших науках
 • наука про документ за кордоном

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРИРОДА НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ……5 1.1. Визначення поняття та змісту науки про документ…………………5 1.2. Місце та значення документознавства, як науки про документ, у системі суспільних наук………………………………………………….…….8 РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ ЗА КОРДОНОМ ………………………………………………………………….16 2.1. Особливості науки про документ за кордоном у ХІХ столітті……16 2.2. Напрямки розвитку науки про документ за кордоном у ХХ столітті…………………………………………………………………………25 2.3. Трансформація науки про документ за кордоном наприкінці ХХ століття………………………………………………………………………..35 РОЗДІЛ 3. СТАН ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ ЗА КОРДОНОМ У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД……………..40 3.1. Законодавча регламентація роботи із документами за кордоном………………………………………………………………………..….40 3.2. Напрямки розвитку сучасної науки про документ за кордоном………………………………………………………………………..42 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….50
 • Поняття „реферування”, „реферативний документ” Реферативний журнал. Основне призначення реферативного журналу. Поняття „оглядово-аналітичний документ”.

  Зміст Вступ 1. Поняття «реферування», «реферативний документ». 2. Реферативний журнал. Основне призначення реферативного журналу. 3. Поняття «оглядово-аналітичний документ» Висновок Література


© 2013 - 2019 refsbank.info