Курсовая: Мікроекономічна модель підприємства (ID:42146)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Мікроекономічна модель підприємства (Код работы:42146)

Информация о работе Раздел: Микроэкономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 26 стр.
Цена: 125 грн.
Код работы (ID): 42146
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 308
Просмотр
«Мікроекономічна модель підприємства»
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ І. Сутність та форми мікроекономічного рівня господарювання 5
1.1 Поняття мікроекономічного рівня і суб єктів господарювання 5
1.2 Форми організації господарювання на мікрорівні 8
Розділ ІІ. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі 11
2.1 Функції підприємства 11
2.2 Поняття виробничої функції 13
Розділ ІІІ. Аналіз мікроекономічної моделі підприємства на прикладі ТОВ «УкрМобіл» 15
3.1 Характеристика ТОВ “УкрМобіл” 15
3.2 Аналіз майна товариства 16
3.3 Аналіз фінансових результатів прибутку та рентабельності 18
3.4 Аналіз фінансової стійкості 20
Висновки 24
Список використаних джерел 25
ЛитератураСписок використаних джерел
1. Господарський процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992 N 6 ст.56.
2. Закон України «Про фінансовий лізинг» Відомості Верховної Ради (ВВР) 1998 N 16 ст.68
3. Закон України «Про господарські товариства». Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991 N 49 ст.682
4. Малий бізнес України. «Підприємці здатні відродити країну»/Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні «Єднання» 2005. – 144 с.
5. Банківська справа. Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш 2007. – 281 с.
6. Акулов В. Б. Кейнсианская модель макроэкономического регулирования: возможность использования в современной экономике. СПб 2006. – 271 с.
7. Акулов В. Б. Рудаков М. Н. Теория организации. Петрорзаводск: “Медиа” 2005. – 182 с.
8. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. К: Знання 2006. – 241 с.
9. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ 2005. – 183 с.
10. Дуган Л. Розробка стратегії: минуле сучасність та майбутнє. Чернівці: Регіональне представництво УЦРП РПС 2005. – 234 с.
11. Економіка підприємства. Методичний посібник. // Укладачі: С. Ф. Покропивний д-р. екон. наук проф. Г. О. Швиданенко канд. екон. наук проф. О. С. Федонін канд. екон. наук доц. К: КНЕУ 2006. – 2006. – 241 с.
12. Климко Г.Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. К.:Юність 2005. – 173 с.
13. Підприємництво: стратегія організація ефективність.//Під ред. С.Ф.Покропивного К: КНЕУ 2005. – 261 с.
14. Гальперин В.И. Игнатьев С.М. Моргунов В.И. Микроэкономика. Том
1 2. – СПб: Экономическая школа 2004. - 503 с.
15. Горобчевська О.В. Графічні побудови в мікроекономіці. Львів: ЛБІ НБУ 2005. – 175 с.
16. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка. – К.: ЦУЛ 2005. – 236 с.
17. Долан Є. Дж. Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича.- СПб: Экономическая школа 2004. – 448 с.
18. Задоя А.О. Мікроекономіка. – К.: т-во «Знання» 2005. – 302 с.
19. Косік А.Ф. Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка. – К.: Центр навчальної
літератури 2006. – 416 с.
20. Мініна О.В. Базілінська О.Г. Мікроекономіка. – К.: Центр навчальної
літератури 2005. – 294 с.
21. Семюельсон Пол А. Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка: Пер. З англ./ Наук. Ред.. С. Панчишина. – К.: Основи 2003. – 676 с.
22. Ястремський О. І. Грищенко О.Г. Основи мікроекономіки. – К.: т-во «Знання» 2003. – 674 с.
23. Економічний аналіз господарської діяльності /Іващенко В.І. Болю М.А. - К.: ЗАТ «Нічлава» 2005. – 204 с.
24. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. -К.: «3нання» Прес. 2000.-207 с.
25. Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом выбор инвестиций анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика 2005.- 432 с.
26. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.-К. 2001. – 182 с.
27. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд. перераб. и доп. - Минск.: ООО «Новое знание» 2005. – 217 с.
Дополн. информация3732
Рік написання: 2008
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Мікроекономічна модель підприємства

  Зміст Вступ 3 Розділ І. Сутність та форми мікроекономічного рівня господарювання 5 1.1 Поняття мікроекономічного рівня і суб єктів господарювання 5 1.2 Форми організації господарювання на мікрорівні 8 Розділ ІІ. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі 11 2.1 Функції підприємства 11 2.2 Поняття виробничої функції 13 Розділ ІІІ. Аналіз мікроекономічної моделі підприємства на прикладі ТОВ «УкрМобіл» 15 3.1 Характеристика ТОВ “УкрМобіл” 15 3.2 Аналіз майна товариства 16 3.3 Аналіз фінансових результатів прибутку та рентабельності 18 3.4 Аналіз фінансової стійкості 20 Висновки 24 Список використаних джерел 25
 • Мікроекономічна модель підприємства

  Вступ 3 1. Сутність та форми мікроекономічного рівня господарювання 4 2. Види підприємств та форми їх організації 10 3. Підприємства в Україні 18 Висновки 30 Література 32 Додаток А. Порівняльна характеристика основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності 34
 • Мікроекономічна модель підприємства

  Вступ 3 1. Сутність та форми мікроекономічного рівня господарювання 4 2. Види підприємств та форми їх організації 10 3. Підприємства в Україні 18 Висновки 30 Література 32 Додаток А. Порівняльна характеристика основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності 34
 • Індивідуальне завдання №3 Фінансова модель підприємства варіант 2

  Вступ 3 1. Фінансова політика ТОВ “Автодорожн” 4 2. Облікова політика підприємства 5 3. Фінансова модель компанії 5 4. Оцінка ефективності фінансової моделі 9 Висновки 12 Література 15 Дорожньо-будівельне підприємство
 • Індивідуальне завдання №3 Фінансова модель підприємства

  План Вступ 3 1. Фінансова політика ТОВ „Підрядт” 4 2. Облікова політика підприємства 5 3. Фінансова модель компанії 6 4. Оцінка ефективності фінансової моделі 9 Висновки 14 Література 16 Підприємство займається виробництвом асфальто-бетонних сумішей та будівництвом і ремонтом автомобільних доріг


© 2013 - 2019 refsbank.info