Контрольная: Логічні закони і правила в інформаційній аналітиці (ID:41288)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Логічні закони і правила в інформаційній аналітиці (Код работы:41288)

Информация о работе Раздел: Документоведение
Вид работы: Контрольная
Объем: 18 стр.
Цена: 20 грн.
Код работы (ID): 41288
Добавлена: 03.02.2010
Просмотров: 171
СодержаниеЗміст
Вступ
1. Поняття логічного закону.
2. Основні закони логіки і правила в інформаційній аналітиці
2.1. Закон тотожності.
2.2. Закон протиріччя.
2.3. Закон виключеного третього.
2.4 . Закон достатньої підстави.
Висновок
Список літератури
ЛитератураЛітература
1. Конверський А.Є. Логіка. Традиційна та сучасна: підручник / А.Є.Конверський. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 535с.
2. Тофтул М.Г. Логіка: підручник / М.Г.Тофтул. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – К.: «Академія», 2006. – 400с.
3. Жеребкін В.Є.Логіка: підручник для юридичних вузів та факультетів / В.Є.Жеребкін. – 2-ге видання, стереотип. – Х.: Основа. К.: Знання, 1998. – 256с.
4. Хоменко І. В. Основи логіки / І.В.Хоменко, І.А.Алексюк . – К.: Золоті Ворота, 1996. - 251 с.
5. Романовський О.Г. Логіка: навчальний посібник О.Г.Романовський, С.М.Пазиніч, П.П.Резніков. - Х: НТУ "ХПІ", 2004. – 492 с.
6. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: підручник Н.М. Кушнаренко, В.К.Удалова. – 4-те видання, перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2006. – 334с.
7. Сілкова Г. В. Інформаційно-аналі¬тична діяльність як напрям ін¬формаційної діяльності / Г.В.Сілкова //Вісник книжкової палати України - 1999. - № 3. - С. 15-16.
8. Сілкова, Г.В. Інформаційно-аналітичні дослідження як особливий аспект інформаційної діяльності / Г.В. Сілкова // Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку: міжвуз. зб. наук. пр. — Рівне, 1997. — С. 188—193.
ПродавецКатерина Голуб
Примечание от продавца работы Для заказа работы писать на адрес: [email protected]
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Логічні закони і правила в інформаційній аналітиці

  Зміст Вступ 1. Поняття логічного закону. 2. Основні закони логіки і правила в інформаційній аналітиці 2.1. Закон тотожності. 2.2. Закон протиріччя. 2.3. Закон виключеного третього. 2.4 . Закон достатньої підстави. Висновок Список літератури
 • Логічні операції та запобігання логічних помилок

  Вступ 2 1. Логічні операції з обсягами понять та запобігання логічних помилок 4 2 Логічні операції із змістом понять та запобігання логічних помилок 10 Висновок 17 Література 18
 • Види понять. Логічні відношення між поняттями

  Варіант 7 Теоретичне завдання Види понять. Логічні відношення між поняттями. Для розкриття даної теми потрібно навести основні види понять. За якими ознаками поняття поділяються на види? Чим обумовлюється пустота понять, що не містять жодного елементу обсягу? Чим відрізняється логічна характеристика понять як позитивних і негативних від моральної оцінки явищ, які вони відображають? Що таке логічне відношення? Проілюструйте логічні відношення між поняттями за допомогою колових схем. Визначте відношення між видовими і родовими поняттями. З’ясуйте різницю між абсолютними синонімами та тотожними поняттями. Практичні завдання 1. Здійсніть логічний аналіз понять. Визначте, які поняття є реєструючими, які - нереєструючими; виділіть збірні поняття. уважність безвілля мешканець Києва Булонський ліс трактор озеро спокій затишок весілля 2. Узагальніть поняття. шпигун норми моралі дитячий театр жебрак багатство Аристотель 3. Обмежте поняття. мешканець студент слідчий жива істота людина студент ДАЖКГ 4. Визначте від відношення між сумісними і несумісними поняттями та зобразіть його за допомогою колових схем (кругів Ейлера) істина, хиба, омана посадовий злочин, злочин, господарський злочин слідчий, неслідчий твердий, м’який студент, спортсмен держава, європейська держава грек, що написав “Одіссею”, Гомер 5. Визначте які правила порушені в наступних поділах. 6. Які правила порушені в наступних визначеннях? 7. Дайте об’єднану класифікацію суджень, зобразіть відношення між термінами за допомогою колових схем, встановіть розподіленість термінів, наведіть прийняті у логіці позначення.... і.т.д.
 • Закони логіки

  1. Сутність логічного закону. Поняття про логічні закони. Закони логіки як закони правильної побудови і зв’язку думки 3 2. Закон тотожності. Формулювання закону тотожності. Вимоги закону про чіткість думок за обсягом, якість за змістом та незмінність у ході одного і того ж міркування. Схема закону. Помилки в міркуванні за порушенням цього закону 4 3. Закон несуперечності. Обсяг дії цього закону. Формула закону 6 4. Закон виключення третього. Сутність, зміст, обсяг дії закону. Формула закону 7 5. Закон достатньої підстави. Формулювання закону, його вимога 8 6. Значення законів логіки для судового дослідження. Набування логічними законами у сфері юридичного пізнання форми правових норм. Забезпечення правильного міркування й уникнення помилок в судовому пізнанні за допомогою логічних законів. 9 Завдання. Варіант 15 11 Список використаної літератури 131. Сутність логічного закону. Поняття про логічні закони. Закони логіки як закони правильної побудови і зв’язку думки 3 2. Закон тотожності. Формулювання закону тотожності. Вимоги закону про чіткість думок за обсягом, якість за змістом та незмінність у ході одного і того ж міркування. Схема закону. Помилки в міркуванні за порушенням цього закону 4 3. Закон несуперечності. Обсяг дії цього закону. Формула закону 6 4. Закон виключення третього. Сутність, зміст, обсяг дії закону. Формула закону 7 5. Закон достатньої підстави. Формулювання закону, його вимога 8 6. Значення законів логіки для судового дослідження. Набування логічними законами у сфері юридичного пізнання форми правових норм. Забезпечення правильного міркування й уникнення помилок в судовому пізнанні за допомогою логічних законів. 9 Завдання. Варіант 15 11 Список використаної літератури 13
 • Основні - формально логічні закони

  Вступ 3 1. Закон тотожності 5 2. Закон суперечності 9 3. Закон виключеного третього 12 4. Закон достатньої підстави 14 Висновки 18 Література 19


© 2013 - 2019 refsbank.info