Контрольная: Поняття „реферування”, „реферативний документ” Реферативний журнал. Основне призначення реферативного журналу. Поняття „оглядово-аналітичний документ”. (ID:41287)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Поняття „реферування”, „реферативний документ” Реферативний журнал. Основне призначення реферативного журналу. Поняття „оглядово-аналітичний документ”. (Код работы:41287)

Информация о работе Раздел: Документоведение
Вид работы: Контрольная
Объем: 11 стр.
Цена: 20 грн.
Код работы (ID): 41287
Добавлена: 03.02.2010
Просмотров: 327
СодержаниеЗміст
Вступ
1. Поняття «реферування», «реферативний документ».
2. Реферативний журнал. Основне призначення реферативного журналу.
3. Поняття «оглядово-аналітичний документ»
Висновок
Література
ЛитератураЛітература
1. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підручник Н.М. Кушнаренко, В.К.Удалова. – 4-те видання, перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2006. – 334с.
2. Сорока М. Б. Реферування української наукової літератури. — К.: НБУВ, 2002. — 209 с.
3. Жданова Г.С. К определению понятий "реферирование" и "реферат" / Г.С. Данова // НТИ. — 2003. — № 2. — С. 16–19.
4. Карташов Р. Про створення реферативних журналів України / Р. Карта шов // Вісн. Кн. палати України. – 1996. – № 1-2 . – С. 27–30
5. Зайченко Н. Український реферативний журнал (методологічні та практичні засади розробки і створення) / Н. Зайченко, М.Сорока // Бібл. вісн. — 2000. — № 1. — С. 10–12.
6. Кочубей Л. До проблеми створення реферативного журналу України "Політика" // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 7. — С.20–23.
7. Крючин А. А. Досвід видання Українського реферативного журналу "Джерело". Проблеми і перспективи // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2000. — 1, № 6. — С. 125–128.
8. Сілкова Г. В. Інформаційно-аналітичні дослідження як особливий аспект інформаційної діяльності // Укр. культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку: Міжвуз. зб. наук. пр. — Рівне, 1997. — С. 188–193.
ПродавецКатерина Голуб
Примечание от продавца работы Для заказа работы писать на адрес: [email protected]
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Поняття „реферування”, „реферативний документ” Реферативний журнал. Основне призначення реферативного журналу. Поняття „оглядово-аналітичний документ”.

  Зміст Вступ 1. Поняття «реферування», «реферативний документ». 2. Реферативний журнал. Основне призначення реферативного журналу. 3. Поняття «оглядово-аналітичний документ» Висновок Література
 • наука про документ за кордоном

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРИРОДА НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ……5 1.1. Визначення поняття та змісту науки про документ…………………5 1.2. Місце та значення документознавства, як науки про документ, у системі суспільних наук………………………………………………….…….8 РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ ЗА КОРДОНОМ ………………………………………………………………….16 2.1. Особливості науки про документ за кордоном у ХІХ столітті……16 2.2. Напрямки розвитку науки про документ за кордоном у ХХ столітті…………………………………………………………………………25 2.3. Трансформація науки про документ за кордоном наприкінці ХХ століття………………………………………………………………………..35 РОЗДІЛ 3. СТАН ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ ЗА КОРДОНОМ У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД……………..40 3.1. Законодавча регламентація роботи із документами за кордоном………………………………………………………………………..….40 3.2. Напрямки розвитку сучасної науки про документ за кордоном………………………………………………………………………..42 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….50
 • Документ як артефакт та історична пам’ять

  Вступ 2 Розділ І. Поняття «документ». Розуміння терміну його походження та властивості 7 1.1. Виникнення та розвиток прадокументів 7 1.2. Загальне поняття про «документ» та його властивості 15 Розділ ІІ. Документ як артефакт та історична пам’ять 18 2.1. Поняття «артефакт» 18 2.2. Документ як артефакт 20 2.3. Місце документа в системі історичних пам’яток 24 Висновки 31 Список використаної літератури 34
 • Документ як соціокультурний феномен

  Вступ 3 1. Еволюція поняття «документ» 5 2. Концепції «документу» 9 3. Поняття «документ» в радянському діловодстві 15 4. Визначення документу в Україні 19 5. Класифікація документів 23 6. Електронний документ 27 Висновок 30 Перелік використаної літератури 32
 • Історія розвитку зарубіжної науки про документ.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ 5 1.1. Поняття, сутність, об’єкт та предмет документознавства 5 1.2. Місце документознавства в системі наук 8 2. АНАЛІЗ ІСТОРИЧНИХ ЕТАПІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНОЇ НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ 14 2.1. Характеристика етапів розвитку науки про документ 14 2.2. Напрямки розвитку зарубіжної науки про документ у ХІХ столітті 16 2.3. Тенденції розвитку зарубіжної науки про документ у ХХ столітті 24 3. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНОЇ НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ 35 3.1. Напрями розвитку сучасної науки про документ 35 3.2. Сучасні нормативні та методичні документи з управління документацією, чинні в Австралії, Великій Британії, Канаді та США 38 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43


© 2013 - 2019 refsbank.info