Контрольная: Бібліотечна система України та її документні ресурси (ID:41286)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Бібліотечна система України та її документні ресурси (Код работы:41286)

Информация о работе Раздел: Документоведение
Вид работы: Контрольная
Объем: 20 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 41286
Добавлена: 03.02.2010
Просмотров: 522
СодержаниеЗМІСТ
Вступ
1. Загальнотеоретичні аспекти вивчення бібліотечної системи України
1.1 Бібліотеки: види, створення, реєстрація, реорганізація та ліквідація.
1.2. Суть бібліотечної справи
1.3 Управління бібліотечною справою
1.4. Державна політика та правове регулювання бібліотечної діяльності.
2. Загальна характеристика бібліотечної системи України.
2.1. Основи організації і функціонування системи бібліотек
2.2. Характеристика бібліотечних фондів.
3. Бібліотека сучасного інформаційного суспільства
Висновок
Література
ЛитератураЛітература:
1. Конституція України
2. Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу »
3. Закон України «Про інформацію»
4. Мотульський Р.С. Общее библиотековедение: Учеб. пособие для вузов/ - М.: Либерия, 2004.
5. Бібліотека: що потрібно сучасному грамодяну: Метод. досліджень/ одес. облю універс. наук. б-ка ім.. Грушевського (Підготовив Ю.С. Амельченко). – О., 2003.
6. Бібліотечне краєзнавствоа: Прогр. курс/ Харк. держ. акад.. культ., Уклад.: Н.М. Кушнаренко, Є.М. Тодорова. – Х.: ХДАК, 2004.
7. Диомидова Г.Н. Библиографоведение: Учеб. для сред. проф.. учеб. заведений/ Г.Н. Диомидова. – СПб.: Профессия, 2002.
8. Загальне бібліотекознавство: Методичні вказівки для студ. спец. 7.020102 "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Кафедра бібліотекознавства і бібліографії / В.М. Жук (уклад.). — Рівне, 2004. — 54с.
9. Ільганаєва В.О., Слободяник М.С. Організація діяльності бібліотек: Навч. посіб. для студ. ф-ту "Бібліотекознавство та інформатика" / Харківська держ. академія культури. — Х. : Діскус, 1998. — 84с.
10. Бібліотекознавство України (1996-2000): Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Національна парламентська бібліотека України / М.В. Геращенко (наук.ред.), О.О. Гриценко (уклад.). — К., 2004. — 290с.
11. Бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек: Підручник. - X., 1993. 176 с.
12. Каліберда Л. Загальне бібліотекознавство: Навч. посібник. - К., 1998. -192с.
13. Костенко Л. Інформаційно-комунікативні ресурси бібліотек АН України // Бібл. Вісник. - 1993. № 3-4. С.55-58.
14. Ільганаєва В. Бібліотечна сфера - соціальний інститут // Бібл. Вісник. -1994 -№3.-С. 2-5.
ПродавецКатерина Голуб
Примечание от продавца работы Для заказа работы писать на адрес: [email protected]
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Бібліотечна система України та її документні ресурси

  ЗМІСТ Вступ 1. Загальнотеоретичні аспекти вивчення бібліотечної системи України 1.1 Бібліотеки: види, створення, реєстрація, реорганізація та ліквідація. 1.2. Суть бібліотечної справи 1.3 Управління бібліотечною справою 1.4. Державна політика та правове регулювання бібліотечної діяльності. 2. Загальна характеристика бібліотечної системи України. 2.1. Основи організації і функціонування системи бібліотек 2.2. Характеристика бібліотечних фондів. 3. Бібліотека сучасного інформаційного суспільства Висновок Література
 • Музейна система України, та документні ресурси

  Вступ 3 1. Процеси трансформації музею як соціокультурного інституту 6 1.1. Розвиток музею як соціокультурного інституту 6 1.2. Музейна мережа України 10 1.3. Інноваційні технології в музейній діяльності 16 2. Реставрація документальних пам’яток у музеях системи Міністерства культури і мистецтв України 22 2.1. Облік та реставрація документальних пам’яток 22 2.2. Реалізація наукової реставрації документальних пам’яток 29 3. Документальні фонди музеїв Київщини: історія формування, склад, організація, використання 35 3.1. Процес комплектування архівними документами музеїв Київщини 35 3.2. Документальні фонди музеїв Київщини: склад, зміст та організація 37 3.3. Використання архівної інформації документальних фондів музеїв Київщини: форми та напрямки 43 Висновки 46 Література 51
 • Бібліотечна система України, функції бібліотек як документної системи

  Вступ 3 1. Загально-теоретичні аспекти вивчення бібліотечної системи України 6 1.1. Сутність бібліотечної справи 6 1.2. Управління бібліотечною справою 7 1.3. Державна політика та правове регулювання бібліотечної діяльності 10 2. Характеристика бібліотек як документної системи 15 2.1. Основи організації і функціонування системи бібліотек 15 2.2. Бібліотеки: види, створення, реєстрація, реорганізація та ліквідація 23 2.3. Характеристика бібліотечних фондів 26 3. Проблеми та перспективи розвитку бібліотечної системи України 29 3.1. Проблеми бібліотечної справи в Україні: наука, освіта, інформатизація 29 3.2. Визначення якості роботи у сфері бібліотечно-інформаційних послуг 36 Висновок 46 Список використаної літератури 50
 • Загальнодержавна структура бібліотек у незалежній Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку

  ВСТУП 3 Розділ 1. Бібліотечна структура України 7-20 1.1. Бібліотечна справа та її становлення 7 1.2. Загальнодержавна бібліотечна структура та способи її удосконалення 10 Розділ 2. Сучасне бібліотекознавство: сьогодення та проблеми розвитку 21-39 2.1. Стан українських бібліотек 21 2.2. Напрямки розвитку бібліотек в Україні 29 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42
 • Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності України

  Вступ 3 1. Сировинні ресурси у світовій та національних економіках 6 2. Продовольча сировина у національних та світовій економіках 11 3. Сировинні ресурси в українському експорті та імпорті 18 4. Механізм оптимізації зовнішньої торгівлі України 32 Висновки 36 Література 38 Метою роботи є оцінка ролі сировинних ресурсів у сфері міжнародної економічної діяльності та обґрунтування на цій основі ефективної регуляторної політики України.


© 2013 - 2019 refsbank.info