Курсовая: Конституційно правовий статус органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики (ID:41146)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеКонституційно правовий статус органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики (Код работы:41146)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………4
Розділ 1
Теоретичні аспекти дослідження рівня конституційно-правового
статусу органів місцевого самоврядування в Україні
1.1 Поняття місцевого самоврядування та його основні елементи…………....…6
1.2 Конституційно-правовий статус сільських, селищних та міських рад…..…10
1.3 Конституційно-правовий статус обласних та районних рад………………...18
1.4 Конституційно-правовий статус сільського,
селищного та міського голови…………………………………………………….20
1.5 Конституційно-правовий статус виконавчих органів
сільських, селищних, міських, районних у містах рад………………………..…23
Розділ 2
Проблеми та шляхи удосконалення реалізації конституційно-правових
положень щодо статусу органів місцевого самоврядування
2.1 Питання конституційно-правових засад взаємовідносин
держави і органів місцевого самоврядування. Пріоритетні завдання………….28
2.2 Проблема реформування органів місцевого самоврядування.
Недоліки існуючої системи на прикладі м.Донецька……………………………33
2.3 Умови ефективності та функціонування конституційно-правового
механізму реалізації повноважень органів місцевого самоврядування………..37
Висновки……………………………………………………………………………41
Перелік використаних джерел…………………………………………………….44
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.– К.: Преса України, 2007.– 80 с.
2. Закон України №280/97–ВР від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» // ВВР України.–2007.– №24.– Ст. 170.
3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня
2004 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005.-№20-21, ст.190.
4. Аксакова Р.М. Проблеми конституційно-правового статусу районних у містах Рад //Держава та регіони. Серія Право.-2008.-№2.-С.12-15.
5. Батанов О.В. Актуальні проблеми конституційно-правової відповідальності в місцевому самовряд. //Держ. та регіони. Серія Право.-2005.-№1.-С.39-50.
6. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогільний М.В. Місцеве самоврядування в Україні. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – С.32-42.
7. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення держав. управління і місцевого самовряд. в контексті реформи адміністративного права //Вісн. Укр. Акад. державного управління при Президентові України. – 2008.- № 1.-С.23-31.
8. Борденюк В. Конституційно-правові аспекти організації влади у м.Донецьку //Вісник Конституційного Суду України.-2007.-№.3.-С.49-59.
9. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект //Право України.-2007.-№4.-С.12-17.
10. Борденюк В. Місцеве самоврядування як форма децентралізації державної влади: конституційно-правовий аспект //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.-№2007.-№4.-С.420-431.
11. Вікул Ю.Г. Конституційний процес та формування сучасної моделі місцевого самоврядування //Стратегічні пріоритети.-2008.-№2.-С.16-21.
12. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація / За ред. Н.Р.Нижник. – К.: УАДУ, 2006.-285с.
13. Європейська Хартія місцевого самоврядування.// Бюллетень законодавства і юридичної практики України. – 2006. – №10.– С.10-17.
14. Задорожня Г.В. Форми роботи постійних комісій місцевих Рад:теорія і практика //Часопис Київського університету права.-2007.-№1.-С.66-71.
15. Калиновський Б. Державні гарантії здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування в Україні //Право України.-2005.-№9.-С.15-18.
16. Коваленко А.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самовряд. в Україні: питання теорії та практики. – К.: Довіра,2007. – С.17-38с.
17. Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 г. – Варшава: Бюро по исследованиям и экспертным заключениям: канцелярия сейма, 2001. – 104 с.
18. Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка, 2006. – С.638-652.
19. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні: Навч. посібник. – К.: Арарат-Центр, 2005.-422с.
20. Лаврик В. Місцеве самоврядування в Україні: більше запитань, ніж відповідей // Право України. – 2006. – №7. – С.42-43.
21. Прієшкіна О.В. Конституційно-правові гарантії місцевого самоврядування України: питання правового регулювання //Часопис Київського університету права.-2009.-№4.-С.58-62.
22. Територіальна організація влади в Україні / За заг. ред. П.П. Зайця. – К.: Ін Юре, 2005. – 928 с.
23. Ткачук А., Агронофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід: Посіб. – К.: Заповіт, 2007. – 186 с.
24. Шахматова Т. Органи місцевої влади у світлі другого етапу конституційної реформи //Вісник Академії правових наук України.-2006.-№3.-С.52-60.
25. Шкабаро В.М. Аналіз нормативно-правової бази, що визначає конституційно-правовий статус міста в Україні //Часопис Київського університету права.-2008.-№3.-С.116-120.
26. Шкабаро В.М. Проблеми конституційно-правової відповідальності органів міської влади //Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ.-2008.-№2.-С.99-108.
Смотрите также

© 2013 - 2020 refsbank.info