Курсовая: «Конституційно – правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (ID:40816)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

«Конституційно – правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Код работы:40816)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 29 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 40816
Добавлена: 29.11.2009
Просмотров: 224
СодержаниеЗМІСТ
Вступ.........................................................................................................................3
1.Становлення інституту омбудсмана в Європі...................................................4
1.1. Поняття інституту омбудсмана.......................................................................4
1.2. Елементи конституційно-правового статусу омбудсмана...........................9
1.3. Місце омбудсмана в системі органів державної влади...............................13
2.Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини..........................................................................................................14
2.1. Конституційно-правове регулювання статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини................................................................................14
2.2. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини....................................................................................................................19
2.3. Акти (акти реагування) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини....................................................................................................................24
Висновки................................................................................................................27
Перелік посилань...................................................................................................28
Використана література........................................................................................29
ЛитератураВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С.141.
2. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. // Урядовий кур'єр. - 10 грудня 2004. - №236(2896). – С.5 – 6.
3. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 р., зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради. – 1998. - №20. – С.99.
4. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії і практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук/НЮАУ ім.Я. Мудрого.–Х., 2004.
5. Барчук В.Б. Вдосконалення форм і методів діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - №5(31). – С.102 – 111.
6. Барчук В.Б. Уповноважений ВР України як суб'єкт забезпечення національної безпеки України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Національна академія Служби безпеки України. – К., 2006.
7. Башимов И. Институт омбудсмена в странах СНГ и Балтии // Государство и право. – 2004. – №5. – С.63 – 73.
8. Беляев В.П. Контроль как форма юридической деятельности и гарантия законности // Право и политика. – 2004. - №2. – С.9 – 19.
9. Закоморна К.О. Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно – правовий аналіз): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / НЮА України імені Я. Мудрого. – Х., 2000. – С.18.
10. Ієрусалімов О.І., Стахурський М.Ф., Ієрусалімова І.О. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина. – К., 2004. - С.350.
11. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Перша щорічна доповідь Уповноваженого ВР України з прав людини. – К., 2000.
12. Карпачова Н.І. Стан дотримання і захисту прав і свобод людини в Україні. Доповідь Уповноваженого ВР України з прав людини. – К., 2002.
13. Карпачова Н.І. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – українська модель омбудсмана. В кн.: Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи. – К., 2001.
14. Марцеляк О.В. Акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право і безпека. – 2002. - №4. – С.30 – 34.
15. Марцеляк О.В. Конституційно – правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук / Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2004. – С.35.
16. Марцеляк О.В. Основні елементи конституційно-правового статусу омбудсмана//Підприємництво, господарство і право. – 2003.- № 11. – С.85-88.
17. Марцеляк О.В. Правова природа щорічної та спеціальної доповідей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Науковий вісник Юридичної академії МВС: Збірник наукових праць. – 2003. - №3. – С.81 – 86.
18. Наулік Н.С. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порівняльне дослідження: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / НАН України. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2007. – С.19.
19. Павловская–Данева А.//Омбудсмен как особый вид контроля над органами управления Вестник Московского университета.Серия 11.Право. - 2001. -№3.
20. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Підручник. «Наукова думка», «Прецедент». - К., 2006. – С.338.
21. Рабінович П. Інститут євроомбудсмана: питання теорії і позитивної практики // Право України. – 2001. - №6. – С.44 - 47.
22. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Навчальний посібник. «Юрінком Інтер». – К., 2008. – С.631.
23. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. Підручник. «Юрінком Інтер». - К., 2002. – С.535.
24. www.ombudsman.kiev.ua.
ПродавецВадим Балинский
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • «Конституційно – правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»

  ЗМІСТ Вступ.........................................................................................................................3 1.Становлення інституту омбудсмана в Європі...................................................4 1.1. Поняття інституту омбудсмана.......................................................................4 1.2. Елементи конституційно-правового статусу омбудсмана...........................9 1.3. Місце омбудсмана в системі органів державної влади...............................13 2.Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини..........................................................................................................14 2.1. Конституційно-правове регулювання статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини................................................................................14 2.2. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини....................................................................................................................19 2.3. Акти (акти реагування) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини....................................................................................................................24 Висновки................................................................................................................27 Перелік посилань...................................................................................................28 Використана література........................................................................................29
 • Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

  1. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 3 2. Повноваження та функції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 7 3. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 11 4. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 15 Список використаної літератури 18
 • Інститут омбудсмана в механізмі забезпечення прав людини

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 1.1. УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ 1.2. ПРАВОВИЙ СТАТУС УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ 1.3. ВЗАЄМОДІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РОЗДІЛ 2. Правове регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 2.1. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ 2.2. ПРОЦЕДУРА ЗВЕРНЕННЯ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ 2.3. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи розвитку інституту омбудсмана: вітчизняний та зарубіжний досвід 3.1. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ОМБУДСМАНА 3.2. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМАНА В УКРАЇНІ 3.3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІТЧИЗНЯНОГО ОМБУДСМАНА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Конституційний статус Верховної Ради України

  Вступ 2 1. Верховна Рада - єдиний орган законодавчої влади в Україні 4 2. Компетенція Верховної Ради України 12 3. Склад і структура Верховної Ради України 18 4. Строк повноважень Верховної Ради України 24 5. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України 25 Висновки 26 Список використаних джерел 27
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

  Вступ 3 Розділ 1. Верховна Рада - єдиний орган законодавчої влади в Україні 5 Розділ 2. Компетенція Верховної Ради України 12 Розділ 3. Склад і структура Верховної Ради України 18 Розділ 4. Строк повноважень Верховної Ради України 20 Розділ 5. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України 22 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28


© 2013 - 2020 refsbank.info