Диплом: Використання сучасних інформаційних технологій в організації зв’язків з громадськістю у вищому навчальному закладі (ID:397)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Використання сучасних інформаційних технологій в організації зв’язків з громадськістю у вищому навчальному закладі (Код работы:397)

Информация о работе Раздел: ПР
Вид работы: Диплом
Объем: 114 стр.
Цена: 175 грн.
Код работы (ID): 397
Добавлена: 10.11.2003
Просмотров: 2027
Просмотр
«Використання сучасних інформаційних технологій в організації зв’язків з громадськістю у вищому навчальному закладі»
СодержаниеВступ 3
1. Сутність та напрямки ПР-діяльності у вищому навчальному закладі 5
1.1 Поняття та сутність зв’язків з громадськістю 5
1.2 Особливості зв’язків з громадськістю в сфері освіти 33
2. Сучасні інформаційні технології в організації зв’язків з громадськістю 40
2.1 Інструменти і методи проведення ПР-заходів 40
2.2 Особливості використання сучасних інформаційних технологій в організації зв’язків з громадськістю 53
3. Аналіз практики використання сучасних інформаційних технологій в організації зв’язків з громадськістю у вищому навчальному закладі (на прикладі ЄУФІМБ) 81
3.1 Загальна характеристика об’єкта дослідження 81
3.2 Аналіз основних методів здійснення зовнішніх комунікацій ВУЗу та резерви підвищення їх ефективності 85
Висновки 102
Список використаної літератури 106
Додаток 1. Загальний вигляд та перелік основних розділів сайту ЄУФІМБ 110
Додаток 2. Приклад інформаційного матеріалу ЄУФІМБ, який розповсюджується каналами мережі Інтернет 111

Список використаної літератури
1. Алешина И.В. Паблик Рілейшнз для менеджеров. М:ИКФ «ЭКМОС», 2002 г., 480 с.
2. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1996.
3. Багиев Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии. -Л.: ЛОПВНТОЭ, 1990. - 260 с.
4. Багиев Г.Л., Красикова Н.И. Мотивация коммерческих коммуникаций в системе маркетинга.- СПб.: Изд-во СПбУЭиФ, 1994.- 86 с.
5. Багиев Г.Л., Томилов В.В., Чернышева З.А. Маркетинг и культура предпринимательства. - СПб.: СПбУЭФ, 1995.
6. Багиев Г.Л.,Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований. Учебное пособие.- Спб.: Изд-во СПбУЭиФ, 1996. -94 с.
7. Блэк Сэм. Паблик Рілейшнз. Пер. с. англ. М.: Сирин, 2002 г., 202 с.
8. Бодуан Жан Пьер. Управление имиджем компании. Паблик рілейшнз: предмет и мастерство. Пер. с.фр. - М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2001. – 233 с.
9. Василик М., старший вице-президент и управляющий директор PBN Корпоративне позиціонування Управління репутацією. // Презентации выставки REX 2002
10. Вествуд Дж. "Маркетинговый план". Спб: "Питер", 2001 г.
11. Вишнякова М. Концепция формирования имиджа компании (общий подход и рекомендации).// Практический маркетинг №5, 2001
12. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. — М.: Совершенство, 1998.
13. Игнатьев Д., Бекетов А., Сарокваша Ф. "Настольная энциклопедия Public Relations". Спб: «Энциклопедия маркетинга», 2003.
14. Ильинский В. Проведение выигрышной выставки. // Презентации выставки REX 2002
15. Капферер Жан-Ноэль. Торговые марки: испытание практикой. Новые реальности современного брэндинга. Пер с.фр. – М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2002. – 211 с.
16. Клименко Е.Н. Теоретические аспекты исследования рынка как инструмента обоснования маркетинговой стратегии предприятия. Харьков:ХГЭУ, 2002
17. Ключковская Я., старший менеджер по работе с клиентами Romyr & Associates. Пиарить или не пиарить? Public Relations в маркетинговом миксе. // Презентации выставки REX 2002
18. Королько В.Г. Основы паблик рілейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" - 2000. - 528 с.
19. Кареліна О. Впровадження мультимедійних технологій у вищих навчальних закладах України. // Матеріали Другої щорічної національної конференції “Розбудова менеджмент-освіти в Україні”, Київ 2000, с. 110–115;
20. Кареліна О. Розробка мультимедійних проектів за допомогою авторських програмних інструментів.// Студентський науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, № 3, 2000 р., с. 91 – 100.
21. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Ростингер,1996.
1996.-704с.
22. Кареліна О.В., Федик П.Д. Використання INTRANET- ТА INTERNET-технологій для підготовки студентів-економістів. Тернопіль, Інститут економіки і підприємництва, 2003
23. Концепція діяльності українського центру дистанційної освіти національного технічного університету „Київський політехнічний інститут”. Київ, 2000 рік
24. Курейко В., директор по развитию бизнеса Publicity Creating. Украинский рынок PR: вчера, сегодня, завтра.// Презентации выставки REX 2002
25. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. - СПб.: Наука, 1996.
26. Муратова О. Интернет-ТЕХНОЛОГИИ и Public Relations: тенденции и перспективы развития. http://www.cvacubo.com/pr/5/
27. Михайловський А.В. Традиційні і нові технології у навчальному процесі.// http://www.management.com.ua/be/be022.html
28. Ньюсом Даг, Терк Джуди Ван Слайк, Крукеберг Дин. Все о PR. Теория и практика паблик рілейшнз. -7-е изд. Пер. с.англ. - М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2001. – 628 с.
29. Оболенська Т.Є. Маркетингові комунікації вищих навчальних закладів в Україні. К:Київський національний економічний університет, 2001 рік
30. Перция В., директор BrandAid. Позиционирование и брендинг: что важнее?// Презентации выставки REX 2002
31. Погорєлов А. Шеф-редактор журнала «Компаньон», Председатель правления Издательского дома «Максимум». PR компании.с точки зрения ЗМІ. // Презентации выставки REX 2002
32. Порохов С. Ловушка для журналиста. Из материалов журнала "Индустрия рекламы", http://www.ir-magazine.ru/
33. Савченко А., директор компании "Аntanta.net". Теория маркетинга в Интернете. История создания сайта www.marketing.web-standart.net. // Презентации выставки REX 2002
34. Самые успешные PR-кампании в мировой практике: Пер. с. англ. М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт», ИНФРА-М, 2002. – VIII, 310 c.
35. Сироткин Д. Выработка эффективной бизнес-модели для компании. Исследовательско-консультационная фирма "АЛЬТ", Санкт-Петербург, 2002
36. Создание торговой марки: опыт десяти наиболее успешных британских практиков. /Под ред. Дона Коули: Пер. с. англ. – М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2002. – 240 с.
37. Старостина А. А., Кравченко В. А., Маркетинговые исследования на стадии разработки идеи нового товара. К:НТУУ «КПИ», 2001
38. Старостина А. А., Кравченко В. А., Маркетинговые исследования при разработке новых товаров. К:НТУУ «КПИ», 2001
39. Томилов В.В. Культура организации международных коммуникаций. Спб: «Энциклопедия маркетинга», 2003.
40. Федотов А. Kawasaki ZX-12R или в поисках алгоритма достижения успеха PR-кампании. М.: Хрустальный апельсин, 2001
41. Чимшит С.И. Обзор методов маркетинговых исследований.. Днепропетровск:ДАУБиП, 2001 г.
42. PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. /Пер. с. англ. –М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2002. – 493 с.
Литература1. Алешина И.В. Паблик Рілейшнз для менеджеров. М:ИКФ «ЭКМОС», 2002 г., 480 с.
2. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1996.
3. Багиев Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии. -Л.: ЛОПВНТОЭ, 1990. - 260 с.
4. Багиев Г.Л., Красикова Н.И. Мотивация коммерческих коммуникаций в системе маркетинга.- СПб.: Изд-во СПбУЭиФ, 1994.- 86 с.
5. Багиев Г.Л., Томилов В.В., Чернышева З.А. Маркетинг и культура предпринимательства. - СПб.: СПбУЭФ, 1995.
6. Багиев Г.Л.,Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований. Учебное пособие.- Спб.: Изд-во СПбУЭиФ, 1996. -94 с.
7. Блэк Сэм. Паблик Рілейшнз. Пер. с. англ. М.: Сирин, 2002 г., 202 с.
8. Бодуан Жан Пьер. Управление имиджем компании. Паблик рілейшнз: предмет и мастерство. Пер. с.фр. - М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2001. – 233 с.
9. Василик М., старший вице-президент и управляющий директор PBN Корпоративне позиціонування Управління репутацією. // Презентации выставки REX 2002
10. Вествуд Дж. "Маркетинговый план". Спб: "Питер", 2001 г.
11. Вишнякова М. Концепция формирования имиджа компании (общий подход и рекомендации).// Практический маркетинг №5, 2001
12. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. — М.: Совершенство, 1998.
13. Игнатьев Д., Бекетов А., Сарокваша Ф. "Настольная энциклопедия Public Relations". Спб: «Энциклопедия маркетинга», 2003.
14. Ильинский В. Проведение выигрышной выставки. // Презентации выставки REX 2002
15. Капферер Жан-Ноэль. Торговые марки: испытание практикой. Новые реальности современного брэндинга. Пер с.фр. – М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2002. – 211 с.
16. Клименко Е.Н. Теоретические аспекты исследования рынка как инструмента обоснования маркетинговой стратегии предприятия. Харьков:ХГЭУ, 2002
17. Ключковская Я., старший менеджер по работе с клиентами Romyr & Associates. Пиарить или не пиарить? Public Relations в маркетинговом миксе. // Презентации выставки REX 2002
18. Королько В.Г. Основы паблик рілейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" - 2000. - 528 с.
19. Кареліна О. Впровадження мультимедійних технологій у вищих навчальних закладах України. // Матеріали Другої щорічної національної конференції “Розбудова менеджмент-освіти в Україні”, Київ 2000, с. 110–115;
20. Кареліна О. Розробка мультимедійних проектів за допомогою авторських програмних інструментів.// Студентський науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, № 3, 2000 р., с. 91 – 100.
21. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Ростингер,1996.
1996.-704с.
22. Кареліна О.В., Федик П.Д. Використання INTRANET- ТА INTERNET-технологій для підготовки студентів-економістів. Тернопіль, Інститут економіки і підприємництва, 2003
23. Концепція діяльності українського центру дистанційної освіти національного технічного університету „Київський політехнічний інститут”. Київ, 2000 рік
24. Курейко В., директор по развитию бизнеса Publicity Creating. Украинский рынок PR: вчера, сегодня, завтра.// Презентации выставки REX 2002
25. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. - СПб.: Наука, 1996.
26. Муратова О. Интернет-ТЕХНОЛОГИИ и Public Relations: тенденции и перспективы развития. http://www.cvacubo.com/pr/5/
27. Михайловський А.В. Традиційні і нові технології у навчальному процесі.// http://www.management.com.ua/be/be022.html
28. Ньюсом Даг, Терк Джуди Ван Слайк, Крукеберг Дин. Все о PR. Теория и практика паблик рілейшнз. -7-е изд. Пер. с.англ. - М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2001. – 628 с.
29. Оболенська Т.Є. Маркетингові комунікації вищих навчальних закладів в Україні. К:Київський національний економічний університет, 2001 рік
30. Перция В., директор BrandAid. Позиционирование и брендинг: что важнее?// Презентации выставки REX 2002
31. Погорєлов А. Шеф-редактор журнала «Компаньон», Председатель правления Издательского дома «Максимум». PR компании.с точки зрения ЗМІ. // Презентации выставки REX 2002
32. Порохов С. Ловушка для журналиста. Из материалов журнала "Индустрия рекламы", http://www.ir-magazine.ru/
33. Савченко А., директор компании "Аntanta.net". Теория маркетинга в Интернете. История создания сайта www.marketing.web-standart.net. // Презентации выставки REX 2002
34. Самые успешные PR-кампании в мировой практике: Пер. с. англ. М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт», ИНФРА-М, 2002. – VIII, 310 c.
35. Сироткин Д. Выработка эффективной бизнес-модели для компании. Исследовательско-консультационная фирма "АЛЬТ", Санкт-Петербург, 2002
36. Создание торговой марки: опыт десяти наиболее успешных британских практиков. /Под ред. Дона Коули: Пер. с. англ. – М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2002. – 240 с.
37. Старостина А. А., Кравченко В. А., Маркетинговые исследования на стадии разработки идеи нового товара. К:НТУУ «КПИ», 2001
38. Старостина А. А., Кравченко В. А., Маркетинговые исследования при разработке новых товаров. К:НТУУ «КПИ», 2001
39. Томилов В.В. Культура организации международных коммуникаций. Спб: «Энциклопедия маркетинга», 2003.
40. Федотов А. Kawasaki ZX-12R или в поисках алгоритма достижения успеха PR-кампании. М.: Хрустальный апельсин, 2001
41. Чимшит С.И. Обзор методов маркетинговых исследований.. Днепропетровск:ДАУБиП, 2001 г.
42. PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. /Пер. с. англ. –М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2002. – 493 с.
Ресурси мережі Інтернет
43. Матеріали сайту http://info.activesite.com.ua
44. Матеріали сайту http://webtech.activesite.com.ua
45. Матеріали сайту http://cfin.ru
46. Матеріали сайту http://management.com.ua
47. Матеріали сайту http://marketing.spb.ru
48. Матеріали сайту http://promo.ru
49. Матеріали сайту http://rex.ua
50. Матеріали сайту http://www.avertisingage.com/
51. Матеріали сайту http://www.brandconsult.com/
52. Матеріали сайту http://www.brandist.com/
53. Матеріали сайту http://www.ereklama.ru/
54. Матеріали сайту http://www.pr.com/
55. Матеріали сайту http://www.reklamist.com/
56. Матеріали сайту http://www/.comcom-2.com
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Використання сучасних інформаційних технологій в організації зв’язків з громадськістю у вищому навчальному закладі

  Вступ 3 1. Сутність та напрямки ПР-діяльності у вищому навчальному закладі 5 1.1 Поняття та сутність зв’язків з громадськістю 5 1.2 Особливості зв’язків з громадськістю в сфері освіти 33 2. Сучасні інформаційні технології в організації зв’язків з громадськістю 40 2.1 Інструменти і методи проведення ПР-заходів 40 2.2 Особливості використання сучасних інформаційних технологій в організації зв’язків з громадськістю 53 3. Аналіз практики використання сучасних інформаційних технологій в організації зв’язків з громадськістю у вищому навчальному закладі (на прикладі ЄУФІМБ) 81 3.1 Загальна характеристика об’єкта дослідження 81 3.2 Аналіз основних методів здійснення зовнішніх комунікацій ВУЗу та резерви підвищення їх ефективності 85 Висновки 102 Список використаної літератури 106 Додаток 1. Загальний вигляд та перелік основних розділів сайту ЄУФІМБ 110 Додаток 2. Приклад інформаційного матеріалу ЄУФІМБ, який розповсюджується каналами мережі Інтернет 111
 • Використання сучасних інформаційних технологій в організації зв’язків з громадськістю у вищому навчальному закладі

  Вступ 3 1. Сутність та напрямки ПР-діяльності у вищому навчальному закладі 5 1.1 Поняття та сутність зв’язків з громадськістю 5 1.2 Особливості зв’язків з громадськістю в сфері освіти 33 2. Сучасні інформаційні технології в організації зв’язків з громадськістю 40 2.1 Інструменти і методи проведення ПР-заходів 40 2.2 Особливості використання сучасних інформаційних технологій в організації зв’язків з громадськістю 53 3. Аналіз практики використання сучасних інформаційних технологій в організації зв’язків з громадськістю у вищому навчальному закладі (на прикладі ЄУФІМБ) 81 3.1 Загальна характеристика об’єкта дослідження 81 3.2 Аналіз основних методів здійснення зовнішніх комунікацій ВУЗу та резерви підвищення їх ефективності 85 Висновки 102 Список використаної літератури 106 Додаток 1. Загальний вигляд та перелік основних розділів сайту ЄУФІМБ 110 Додаток 2. Приклад інформаційного матеріалу ЄУФІМБ, який розповсюджується каналами мережі Інтернет 111 Список використаної літератури 1. Алешина И.В. Паблик Рілейшнз для менеджеров. М:ИКФ «ЭКМОС», 2002 г., 480 с. 2. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1996. 3. Багиев Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии. -Л.: ЛОПВНТОЭ, 1990. - 260 с. 4. Багиев Г.Л., Красикова Н.И. Мотивация коммерческих коммуникаций в системе маркетинга.- СПб.: Изд-во СПбУЭиФ, 1994.- 86 с. 5. Багиев Г.Л., Томилов В.В., Чернышева З.А. Маркетинг и культура предпринимательства. - СПб.: СПбУЭФ, 1995. 6. Багиев Г.Л.,Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований. Учебное пособие.- Спб.: Изд-во СПбУЭиФ, 1996. -94 с. 7. Блэк Сэм. Паблик Рілейшнз. Пер. с. англ. М.: Сирин, 2002 г., 202 с. 8. Бодуан Жан Пьер. Управление имиджем компании. Паблик рілейшнз: предмет и мастерство. Пер. с.фр. - М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2001. – 233 с. 9. Василик М., старший вице-президент и управляющий директор PBN Корпоративне позиціонування Управління репутацією. // Презентации выставки REX 2002 10. Вествуд Дж. "Маркетинговый план". Спб: "Питер", 2001 г. 11. Вишнякова М. Концепция формирования имиджа компании (общий подход и рекомендации).// Практический маркетинг №5, 2001 12. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. — М.: Совершенство, 1998. 13. Игнатьев Д., Бекетов А., Сарокваша Ф. "Настольная энциклопедия Public Relations". Спб: «Энциклопедия маркетинга», 2003. 14. Ильинский В. Проведение выигрышной выставки. // Презентации выставки REX 2002 15. Капферер Жан-Ноэль. Торговые марки: испытание практикой. Новые реальности современного брэндинга. Пер с.фр. – М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2002. – 211 с. 16. Клименко Е.Н. Теоретические аспекты исследования рынка как инструмента обоснования маркетинговой стратегии предприятия. Харьков:ХГЭУ, 2002 17. Ключковская Я., старший менеджер по работе с клиентами Romyr & Associates. Пиарить или не пиарить? Public Relations в маркетинговом миксе. // Презентации выставки REX 2002 18. Королько В.Г. Основы паблик рілейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" - 2000. - 528 с. 19. Кареліна О. Впровадження мультимедійних технологій у вищих навчальних закладах України. // Матеріали Другої щорічної національної конференції “Розбудова менеджмент-освіти в Україні”, Київ 2000, с. 110–115; 20. Кареліна О. Розробка мультимедійних проектів за допомогою авторських програмних інструментів.// Студентський науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, № 3, 2000 р., с. 91 – 100. 21. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Ростингер,1996. 1996.-704с. 22. Кареліна О.В., Федик П.Д. Використання INTRANET- ТА INTERNET-технологій для підготовки студентів-економістів. Тернопіль, Інститут економіки і підприємництва, 2003 23. Концепція діяльності українського центру дистанційної освіти національного технічного університету „Київський політехнічний інститут”. Київ, 2000 рік 24. Курейко В., директор по развитию бизнеса Publicity Creating. Украинский рынок PR: вчера, сегодня, завтра.// Презентации выставки REX 2002 25. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. - СПб.: Наука, 1996. 26. Муратова О. Интернет-ТЕХНОЛОГИИ и Public Relations: тенденции и перспективы развития. http://www.cvacubo.com/pr/5/ 27. Михайловський А.В. Традиційні і нові технології у навчальному процесі.// http://www.management.com.ua/be/be022.html 28. Ньюсом Даг, Терк Джуди Ван Слайк, Крукеберг Дин. Все о PR. Теория и практика паблик рілейшнз. -7-е изд. Пер. с.англ. - М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2001. – 628 с. 29. Оболенська Т.Є. Маркетингові комунікації вищих навчальних закладів в Україні. К:Київський національний економічний університет, 2001 рік 30. Перция В., директор BrandAid. Позиционирование и брендинг: что важнее?// Презентации выставки REX 2002 31. Погорєлов А. Шеф-редактор журнала «Компаньон», Председатель правления Издательского дома «Максимум». PR компании.с точки зрения ЗМІ. // Презентации выставки REX 2002 32. Порохов С. Ловушка для журналиста. Из материалов журнала "Индустрия рекламы", http://www.ir-magazine.ru/ 33. Савченко А., директор компании "Аntanta.net". Теория маркетинга в Интернете. История создания сайта www.marketing.web-standart.net. // Презентации выставки REX 2002 34. Самые успешные PR-кампании в мировой практике: Пер. с. англ. М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт», ИНФРА-М, 2002. – VIII, 310 c. 35. Сироткин Д. Выработка эффективной бизнес-модели для компании. Исследовательско-консультационная фирма "АЛЬТ", Санкт-Петербург, 2002 36. Создание торговой марки: опыт десяти наиболее успешных британских практиков. /Под ред. Дона Коули: Пер. с. англ. – М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2002. – 240 с. 37. Старостина А. А., Кравченко В. А., Маркетинговые исследования на стадии разработки идеи нового товара. К:НТУУ «КПИ», 2001 38. Старостина А. А., Кравченко В. А., Маркетинговые исследования при разработке новых товаров. К:НТУУ «КПИ», 2001 39. Томилов В.В. Культура организации международных коммуникаций. Спб: «Энциклопедия маркетинга», 2003. 40. Федотов А. Kawasaki ZX-12R или в поисках алгоритма достижения успеха PR-кампании. М.: Хрустальный апельсин, 2001 41. Чимшит С.И. Обзор методов маркетинговых исследований.. Днепропетровск:ДАУБиП, 2001 г. 42. PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. /Пер. с. англ. –М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2002. – 493 с.
 • професійна підготовка у Вінницькому педагогічному вищому навчальному закладі в ХХ столітті.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВІННИЦЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 7 1.1. Історичні обставини відкриття та становлення Вінницького учительського інституту 7 1.2. Специфіка проведення вступних іспитів до створеного навчального закладу 10 1.3. Напрямки фахової підготовки студентів 12 1.4. Вплив подій першої світової війни та Лютневої революції на викладацький процес та життя закладу 16 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВІННИЦЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ В 20-40-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 24 2.1. Становище та викладацький процес закладу у 20-х роках ХХ століття 24 2.2. Розвиток напрямків професійної підготовки у закладі в передвоєнні роки та роки війни 32 РОЗДІЛ 3. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА У ВІННИЦЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ У ПЕРІОД З 50-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ ДО СЬОГОДЕННЯ 40 3.1. Особливості діяльності та викладання у закладі у 50-90 роки ХХ століття 40 3.2. Специфіка професійної підготовки студентів на початку ХХІ століття 42 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 48
 • Можливості використання сучасних інформаційних технологій в менеджменті

  ВСТУП 2 МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕНЕДЖМЕНТІ 4 ВИСНОВКИ 15 ЛІТЕРАТУРА 17
 • Стратегічне планування у вищому навчальному закладі

  Вступ 3 1. Основні етапи розробки програми розвитку вищого навчального закладу 4 1.1. Перед проектний аналіз 4 1.2. Створення робочої групи для розробки стратегії 4 1.3. Аналіз цінностей вищого навчального закладу, проблем, очікувань як основа для формування місії 6 1.4. Вивчення ресурсного забезпечення, умов факторів-впливів на вищий навчальний заклад 7 1.5. Формулювання місії вищого навчального закладу 8 1.6. Формулювання стратегії через систему цілей 9 1.7. Вибір ідей розвитку вищого навчального закладу 10 1.8. Розробка концептуальної моделі нової діяльності 11 1.9. Розробка плану реалізації стратегії 11 1.10. Експертна процедура 12 1.11. Управління стратегічними змінами 13 1.12. Підведення підсумків проектної діяльності 14 2. Переваги стратегічного планування у вищому навчальному закладі 14 Висновки 16 Література 17


© 2013 - 2019 refsbank.info