Реферат: Наука фінансового права (ID:38881)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеНаука фінансового права (Код работы:38881)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ВСТУП 3
1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО І НАУКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА. 5
2. ПРЕДМЕТ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА. 7
2.1. Визначення предмету науки фінансового права. 7
2.2. Особливості науки фінансового права та зв*язок її з іншими науками. 8
3. ЗМІСТ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 10
4. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 12
4.1. Поняття методу науки фінансового права 12
4.2. Види методів та їх характеристика 13
5. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА: ВИДИ І ЗНАЧЕННЯ. 16
ВИСНОВОК 18
Список використаної літератури 19
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141.
2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №37 – 38. – ст.189.
3. Закон України № 2664-III від 12 липня 2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
4. Закон України № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 р. «Про банки і банківську діяльність»
5. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»
6. Указ Президента України "Про Заходи щодо детінізації економіки України на 2002–2004 роки" № 216/2002 від 5 березня 2002 р.
7. Постанова КМУ від 28 серпня 2001 р. № 1124 "Про Сорок рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)"
8. Указ Президента України "Про заходи щодо легалізації фізичними особами доходів, з яких не сплачено податки" № 552/2000 від 31 березня 2000 р.
9. Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. № 35 "Про утворення Державного департаменту фінансового моніторингу"
10. Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: Атіка. 2007. – 264 с.
11. Покачалова Е.В. К вопросу правового обеспечения финансовой политики России в сфере государственного долга // Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов: Изд-во СГАП. 2003. № 2. (0,5п.л.);
12. Савченко Л.А. Соціально-економічна сутність фінансів та їх функції // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2001. – № 3. – С. 54 – 58.
13. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 600 с. – С. 36.
14. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник / За заг. ред. члена-кор. АПрН України В.П. Нагребельноо. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 320 с.
15. Шавров А.В. Финансовое право.  М.: МЭСИ, 2001, С. 8-9
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info