Курсовая: Характеристика стану зовнішньоекономічної діяльності України. Платіжний баланс (ID:38472)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеХарактеристика стану зовнішньоекономічної діяльності України. Платіжний баланс (Код работы:38472)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Характеристика стану зовнішньоекономічної діяльності України. Платіжний баланс 4
1.1. Характеристика стану зовнішньоекономічної діяльності України 4
1.1.1. Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сутність та принципи формування 4
1.1.2. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України 6
1.1.3. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України 10
1.2. Платіжний баланс 14
1.2.1. Структура платіжного балансу 15
1.2.2. Методи зрівноваження платіжного балансу 22
РОЗДІЛ 2. Визначення експортних та імпортних цін 25
2.1. Методика розрахунку експортної контрактної ціни 25
2.1.1. Визначення конкурентних цін (цін аналогічної продукції ведучих фірм) 27
2.1.2. Розрахунок коефіцієнтів корегування Кі 27
2.1.3. Розрахунок зведених цін для товарів-аналогів 31
2.1.4. Визначення базової експортної ціни Цб 31
2.2. Методика розрахунку імпортної контрактної ціни 33
2.2.1. Запит про поставки потрібної продукції 35
2.2.2. Аналіз отриманих від фірм оферт (комерційних пропозицій) 35
2.2.3. Розрахунок коефіцієнтів корегування для кожної пропозиції 35
2.2.4. Розрахунок зведи цін для всіх товарів, які були запропоновані для покупки іноземними постачальниками - Цзв 38
2.2.5. Розрахунок базового варіанту для подальших розрахунків 39
2.2.6. Розрахунок питомої ціни для товарів-конкурентів 39
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України від 16.04.91 р. за № 959–ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність»
2. Закон України від 05.02.92 р. за № 2097–ХП «Про Єдиний митний тариф».
3. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
4. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. / М.І. Дідківський. - К.: Знання, 2006. - 462 с.
6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Підруч. / За ред. І.В.Багрової. -К.: Центр навч. л-ри, 2004.-580 c.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info