Курсовая: Світовий досвід зовнішньоекономічних зв'язків підприємств та організацій зарубіжних країн, умови використання їх в Україні (ID:38471)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеСвітовий досвід зовнішньоекономічних зв'язків підприємств та організацій зарубіжних країн, умови використання їх в Україні (Код работы:38471)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Світовий досвід зовнішньоекономічних зв'язків підприємств та організацій зарубіжних країн, умови використання їх в Україні 4
1.1. Світовий досвід зовнішньоекономічних зв'язків підприємств та організацій зарубіжних країн 4
1.1.1. Форми діяльності підприємств та організацій зарубіжних країн на міжнародному ринку 4
1.1.2. Класифікація підприємств, що діють на світовому ринку 6
1.1.3. Управління контрактною діяльністю 7
1.1.4. Роль держави в регулюванні зовнішньоекономічного сектору економіки 11
1.2. Зовнішньоекономічні зв’язки підприємств і організацій України з зарубіжними 13
1.2.1. Загальні положення зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні та класифікація зовнішньоекономічних зв'язків 13
1.2.2. Зовнішньоекономічна політика підприємств України: її склад, структура та особливості 16
1.2.3. Особливості оформлення та здійснення зовнішньоекономічних договорів (угод) в Україні 20
РОЗДІЛ 2. Визначення експортних та імпортних цін 24
2.1. Методика розрахунку експортної контрактної ціни 24
2.1.1. Визначення конкурентних цін (цін аналогічної продукції ведучих фірм) 26
2.1.2. Розрахунок коефіцієнтів корегування Кі 26
2.1.3. Розрахунок зведених цін для товарів-аналогів, які були вибрані для аналізу та зіставлення з вітчизняними товарами 30
2.1.4. Визначення базової експортної ціни Цб 30
2.2. Методика розрахунку імпортної контрактної ціни 32
2.2.1. Запит про поставки потрібної продукції 34
2.2.2. Аналіз отриманих від фірм оферт (комерційних пропозицій) 34
2.2.3. Розрахунок коефіцієнтів корегування для кожної пропозиції 34
2.2.4. Розрахунок зведеної ціни для всіх товарів, які були запропоновані для покупки іноземними постачальниками - Цзв 37
2.2.5. Вибір базового варіанту для подальших розрахунків 38
2.2.6. Розрахунок питомої ціни для товарів-конкурентів 38
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України від 16.04.91 р. за № 959–ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність»
2. Закон України від 05.02.92 р. за № 2097–ХП «Про Єдиний митний тариф».
3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. / М.І. Дідківський. - К.: Знання, 2006. - 462 с.
4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Підруч. / За ред. І.В.Багрової. -К.: Центр навч. л-ри, 2004.-580 c.
5. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
6. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info