Курсовая: Правові основи недержавного пенсійного забезпечення (ID:38439)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПравові основи недержавного пенсійного забезпечення (Код работы:38439)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
З М І С Т

Вступ 3
Розділ 1. Правові аспекти становлення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення в системі законодавства та системі права України Україні 5
1.1. Історія становлення та розвитку державної політики та законодавства про недержавне пенсійне забезпечення 5
1.2. Місце інституту недержавного пенсійного забезпечення в системі права України 13
Розділ 2. Недержавний пенсійний фонд як основний суб’єкт системи недержавного пенсійного забезпечення 19
2.1. Правовий статус Недержавного пенсійного фонду 19
2.2. Правові засади організації діяльності недержавних пенсійних фондів6 європейські стандарти та національне законодавство 29
Висновки 36
Список використаних джерел 38
Список використаних джерел

1. Конституція України - Закон України від 28.06.96р. //Відомості Верховної Ради України (ВВР) -1996. -№30. -с.141.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003. - ОВУ. - 2003. - № 11. - ст. 462. - Із змін. від. 04.02.2005; 03.03.2005 року.
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. - ОВУ. - 2003. - № 11. - ст.461. - Із змін. від 19.06.2003; 18.11.2003; 12.05.2004; 02.11.2004; 03.11.2004; 03.03.2005.
4. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003 р. № 1057-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.
5. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст. 1
6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6.
7. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51.
8. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. –2003. – № 31–32.
9. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 47–48.
10. Закон України „Про страхування” від 07.03.1996 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18. - Ст. 78.
11. Закон України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15 березня 2001 р. № 2299-111 // Відомості Верховної Ради України.-2001.-№21.-Ст. 103.
12. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р. № 1201-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 38. - Ст. 508.
13. Директива 2001/97/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу, яка вносить зміни в Директиву Ради 91/308/ЄЕС щодо запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей - Декларація Комісії // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності - 2003 р., № 12
14. Андреев B.C. Право социального обеспечения в СССР. — М., 1987.
15. Антропов В.В. Сициальная защита в странах Европейского союза. История, организация, финансирование, проблемы / В.В. Антропов. – М.: ЗАО „Издательство „Єкономика”, 2006.
16. Вітка Ю. Недержавні пенсійні фонди; українська модель \ Юридичний журнал. - 2005. - №6.
17. Григораш Г.В., Григораш Т.Ф., Олійник В.Я., Субачов І.Т. Системи соціального страхування зарубіжних країн. Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008.
18. Захаров М.П., Тучкова Є.Г. Право социального обеспечения. — М., 2002.
19. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. — М., 2001.
20. Мудраков В., Згоржельский И. Правовое обеспечение негосударственных пенсионных фондов // Пенсионные фонды и инвестиции. — 2002. — № 6.
21. Право социального обеспечения / Под ред. К.Н.Гусова. — М., 2000.
22. Роик В.Д. Место и роль негосударственных пенсионных фондов в национальных пенсионных системах // Аналитический вестник «Негосударственные пенсионные фонды: реальность и перспективы. – 2006. - №11.
23. Сивак С. Організаційно-правові основи недержавного пенсійного забезпечення // Право України. — 1999. — № 1
24. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине. — Харьков, 2000.
25. Сташків Б. Місце права соціального забезпечення в системі права України // Право України. -2001. -№11.
26. Страхове право України / За ред. П.Д.Біленчука та О.Ф.Філонюжа. — К., 1999.
27. Эллен Мартин Социальное обеспечение в Великобритании и Франции // Свободная мысль. – 2005. - №8
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info