Курсовая: Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура (ID:38350)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеРинкова економіка: суть, структура та інфраструктура (Код работы:38350)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1. Ринок та його сутність 10
1.2. Ринкове господарство як невід'ємна складова товарного виробництва 13
1.3.Функції ринку 15
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
2.1.Критерії класифікації ринків та їх структура 18
2.2.Інфраструктура ринку 22
2.3.Цінні папери 25 25
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
3.1. Держава в ринкової економіці 27
3.2.Проблеми формування ринків в Україні 30
ВИСНОВОК 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до курсової роботи:
36 сторінок;
5 рисунків;
25 джерел літератури.

Об'єктом дослідження виступає ринок, його структура.
Предметом дослідження являються тенденції формування й розвитку ринку, форм і методів його функціонування.
Метою даної курсової роботи є визначення і дослідження сутності ринку, інфраструктури ринкового господарства, механізму функціонування ринку, а також характеристика ринкової інфраструктури України в сучасних умовах.
Актуальність зазначених проблем, їхня практична значимість і недостатня наукова розробленість визначили вибір теми курсової роботи та обумовили постановку мети та завдання даного дослідження. В Україні процес створення ринкової економіки фактично почався з нуля, тому що присутня ще зовсім нещодавно в керуванні економікою командно-адміністративна система, по своїй суті, виключала наявність ринкової економіки як такої. Тому, на даному етапі, величезне значення має створення й удосконалення законодавчої бази з приводу регулювання ринкових процесів, розуміння населенням України необхідності економічних реформ у даній сфері.


РИНОК, ІНФРАСТРУКТУРА, ВИРОБНИЦТВО, СУБ'ЄКТ, ОБ'ЄКТ, ДЕРЖАВА, ЕКОНОМІКА, БІРЖА.
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info