Курсовая: Ринкова економіка, її суть і основні проблеми становлення ринкових відносин в Україні (ID:38348)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеРинкова економіка, її суть і основні проблеми становлення ринкових відносин в Україні (Код работы:38348)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1 .Ринок та його сутність 9
1.2.Політеко-економічна природа ринку 11
1.3. Умови формування і характерні ознаки ринку 13
РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
2.1. Різні підходи до визначення структури ринку 15
2.2.Види ринків та їх характеристика 17
2.3.Класифікафія ринків 19
РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
3.1 .Основні проблеми ринкової економіки 24
3.2. Шляхи подолання проблем ринкової економіки 27
3.3. Перспективи розвитку ринкових відносин в Україні 29
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до курсової роботи:
36 сторінок;
2 рисунка;
25 джерел літератури.


Об'єкт дослідження - ринкова економіка, її суть і основні проблеми становлення ринкових відносин.
Мета дослідження - визначити сутність ринкової економіки, її структуру, проблеми становлення та перспективи розвитку.
Актуальність роботи полягає в тому, що перехід України від однієї економічної системи до іншої надзвичайно складний. Це зумовлено різними умовами такими, як глибока економічна, фінансово-кредитна, паливно-сировинна, екологічна та інші кризи. Основою цих перетворень повинна бути не декламована, а справжня економічна самостійність, як держави в цілому, так і кожного її громадянина зокрема. Результати можуть стати теоретичною основою і можуть бути використані для стратегічного планування ринкових перетворень.

РИНКОВА ЕКОНОМІКА, РИНОК, КОН'ЮКТУРА РИНКУ, СТРУКТУРА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ, ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ, РИНКОВА СИСТЕМА
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info