Курсовая: Приватизація в Україні. Проблеми і перспективи (ID:38344)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПриватизація в Україні. Проблеми і перспективи (Код работы:38344)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ
ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ
1.1.Зміст роздержавлення та цілі приватизації 8
1.2. Форми та методи приватизації у постсоціалістичних країнах 13
РОЗДІЛ 2.РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ТА ПРИВАТИЗАЦІЯ НА УКРАЇНІ
2.1.Причини та особливості приватизації на Україні 18
2.2.Державні органи управління, основні принципи, способи, суб'єкти й
об'єкти приватизації на Україні 21
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
3.1.Проблеми приватизації 25
3.2.Перспективи приватизації в України. Заходи щодо поліпшення стану
економіки України 27
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до курсової роботи:
35 сторінок;
1 таблиця;
30 літературних джерел.

Об'єкт дослідження - процес приватизації в Україні
Мета дослідження — розкрити сутність приватизації та роздержавлення в Україні, визначити цілі, форми та методи, проаналізувати проблеми та перспективи розвитку
Методи дослідження: літературні джерела, матеріали періодичних видань, статистичні дані, аналітичні таблиці та графічні матеріали згідно тематики.
Актуальність роботи полягає в тому, що процес реформування відносин власності в Україні супроводжується здійсненням політики роздержавлення та приватизації, пов'язаної зі структурною перебудовою економіки, змінами у формах господарювання і, отже, перетвореннями в продуктивних силах та виробничих відносинах.
Питання визначення ролі держави в процесі приватизації значною мірою обумовлює як темпи проведення приватизації та її прибутковість, так і перебіг соціально-економічної трансформації суспільства взагалі, зокрема структурну перебудову господарства та вирішення соціальних проблем.

ПРИВАТИЗАЦІЯ, РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ, РИНОК, ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, ОЗДОРОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ, ФОРМА ВЛАСНОСТІ
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info