Курсовая: Податкова система України, її становлення, сучасний стан і проблеми розвитку (ID:38342)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПодаткова система України, її становлення, сучасний стан і проблеми розвитку (Код работы:38342)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
ОПОДАТКОВУВАННЯ
1.1. Історія виникнення податків 8
1.2. Поняття податків та їх функції 11
1.3. Види податків 14
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНА СИСТЕМА ОПОДАТКОВУВАННЯ УКРАЇНИ
2.1. Сутність та структура податкової системи 19
2.2. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування 22
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 25
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до курсової роботи:
34 сторінки;
1 рисунок;
25 джерел літератури.

Об'єкт дослідження - Податкова система України.
Мета дослідження - аналіз діяльності податкової системи, її економічні і позаекономічні аспекти, шляхи і проблеми реформування.
Актуальність роботи полягає у тому, що податкова система має забезпечувати надходження до бюджету з якого ведеться перерозподіл коштів на соціальні, економічні та інші потреби суспільства. На даний момент вона виконує своє призначення не в повному обсязі. У даній курсовій роботі приведені різні погляди та теорії вдосконалення й реформування податкової системи та висвітлене її поняття.


ПОДАТКИ, ПОДАТКОВА СИСТЕМА, ОПОДАТКУВАННЯ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА, ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ, БЮДЖЕТ.
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info