Курсовая: Підприємство і проблеми його становлення в Україні (ID:38341)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПідприємство і проблеми його становлення в Україні (Код работы:38341)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТАНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
1.1.Поняття та ознаки підприємств 9
1.2. Законодавча база діяльності підприємств 14
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ
ПРОБЛЕМИ IX СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНИ
2.1. Організаційно — правові форми підприємств 18
2.2. Державні підприємства 23
2.3. Малі підприємства 27
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 32
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до курсової роботи:
46 сторінок;
25 джерел літератури.


Об'єктом дослідження роботи є поняття та види вітчизняних підприємств.
Мета дослідження — поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань і практичних навичок; уміння самостійної роботи з літературними джерелами, застосування практичного досвіду і методів удосконалення аналізу..
Актуальність роботи полягає в тому, що підприємство — це самостійна господарська організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку для здійснення господарської діяльності з метою задоволення суспільних потреб у товарі (продукції, роботах, послугах) і одержання прибутку, яка діє на підставі статуту, користується правами і виконує обов'язки щодо своєї діяльності, с юридичною особою, мас самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках. Підприємства - це основа економки, тому знання про підприємства дають змогу глибше розібратися в економічних процесах, які сьогодні відбуваються в нашої країни.
ПІДПРИЄМСТВО, ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ, МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА, ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ, ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ, ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info