Курсовая: Основні структурні елементи ринку і проблеми їх розвитку в Україні (ID:38339)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеОсновні структурні елементи ринку і проблеми їх розвитку в Україні (Код работы:38339)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ВИНЕКНЕННЯ ТА УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ
1.1. Сутність та функції ринку 8
1.2. Структура та елементи ринку 12
1.3. Інфраструктура ринка 14
РОЗДІЛ 2.РОЗВИТОК РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
2.1. Організаційний план переходу до ринкової економіки 21
2.2. Шляхи переходу України до ринкової економіки 25
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 31
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51
ДОДАТКИ
Додаток А. Структура ринку
РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до випускної роботи:
52 сторінки;
1 рисунок;
1 додаток;
26 джерел літератури;

Об'єктом дослідження виступає ринок.
Предметом дослідження являються тенденції формування й розвитку ринку, форм і методів його функціонування.
Метою даної курсової роботи є визначення і дослідження сутності ринку, інфраструктури ринкового господарства, механізму функціонування ринку, а також характеристика ринкової інфраструктури України в сучасних умовах.
Актуальність зазначених проблем, їхня практична значимість і недостатня наукова розробленість визначили вибір теми курсової роботи та обумовили постановку мети та завдання даного дослідження. В Україні процес створення ринкової економіки фактично почався з нуля, тому що присутня ще зовсім нещодавно в керуванні економікою командно-адміністративна система, по своїй суті, виключала наявність ринкової економіки як такої. Тому, на даному етапі, величезне значення має створення й удосконалення законодавчої бази з приводу регулювання ринкових процесів, розуміння населенням України необхідності економічних реформ у даній сфері.


РИНОК, ЕЛЕМЕНТИ РИНКУ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ, ІНФРАСТРУКТУРА, РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ, ІНТЕГРУЮЧА ФУНКЦІЯ, ДЕМОПОЛІЗАЦІЯ, РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ, ПРИВАТИЗАЦІЯ.
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info