Курсовая: Міжнародна торгівля і місце України в світових торгівельних стосунках (ID:38334)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеМіжнародна торгівля і місце України в світових торгівельних стосунках (Код работы:38334)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ
1.1 Сутність міжнародної торгівлі, її форми та закономірності розвитку 9
1.2. Функції та фактори зростання зовнішньої торгівлі 12
1.3. Основні види зовнішньоторговельних операцій 13
РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ УКРАЇНИ В СВІТОВИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ СТОСУНКАХ
2.1. Місце України в світових торгівельних стосунках 15
2.2. Зовнішньоторговельна політика держав. Методи регулювання
міжнародної торгівлі 18
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 21
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до курсової роботи:
31 сторінка;
3 таблиці;
1 рисунок;
20 джерел літератури.


Об'єкт дослідження - міжнародна торгівля, сучасний стан зовнішньоекономічних зв'язків України, проблеми та перспективи їх розвитку.
Мета дослідження - з'ясувати сутність міжнародної торгівлі, проаналізувати сучасний стан зовнішньої торгівлі України та встановити перспективи її розвитку.
Актуальність роботи полягає у тому, що міжнародна торгівля має дуже важливе значення для будь-якої країни. За визначенням Дж. Санса, „економічний успіх будь-якої країни світу ґрунтується на зовнішній торгівлі. Ще жодній країні світу не вдавалося створити здорову економіку, ізолювавшись від світової економічної системи." Для нашої держави вагоме значення має розвиток зовнішньоекономічних зв'язків також. У даній курсовій роботі описується сучасний стан зовнішньої торгівлі України, розглядаються проблеми розвитку та рішення цих проблем, тобто перспективи.
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ, ІМПОРТ, ЕКСПОРТ, ЛІБЕРАЛІЗМ (ФРИТРЕЙДЕРСТВО), ПРОТЕКЦІОНІЗМ, СОТ (СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ), ПЕРСПЕКТИВИ.
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info