Курсовая: Малі підприємства, їх роль і розвиток в умовах України (ID:38333)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеМалі підприємства, їх роль і розвиток в умовах України (Код работы:38333)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
1.1. Малі підприємства: поняття та функції 8
1.2. Роль малих підприємств в економічному розвитку країни 10
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Аналіз діяльності малих підприємств за галузевою ознакою 14
2.2. Фінансові ресурси малого бізнесу 19
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Шляхи забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні 28
3.2. Удосконалення форм державної та регіональної підтримки малих підприємств 31
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
ДОДАТКИ
Додаток А. Основні показники розвитку малого бізнесу в Україні у регіональному розрізі
РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до курсової роботи:
38 сторінок;
6 таблиць;
25 джерела літератури;
1 додаток.

Об'єкт дослідження —малі підприємства України.
Мета дослідження — є поглиблене вивчення теоретико-методологічних, методичних і практичних положень про мале підприємництво в Україні, дослідження проблем його правового регулювання, розгляд світового досвіду розвитку та підтримки малого бізнесу, фінансової політики держави в галузі підприємництва, удосконалення економічних, соціальних, правових відносин в Україні, визначення сучасного рівня малого підприємництва, виявлення резервів і обґрунтування шляхів підвищення значення малого бізнесу в державі
Методи аналізу: у роботі досліджуються і висвітлюються теоретико-методологічні, методичні і практичні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні та в окремих її областях; досліджуються та узагальнюються передумови і чинники його уповільненого розвитку в ринкових умовах господарювання
Актуальність теми курсової роботи „Малі підприємства, їх роль в і розвиток в умовах України" обумовлена тією роллю, що грає малий бізнес у всіх економічно розвинених країнах. Україна не є в цьому змісті виключенням, тому що розвиток малого бізнесу допоможе їй вирішити деякі питання, пов'язані з виходом економіки із кризи.


МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, БІЗНЕС, РИНОК, ЕКОНОМІКА, КРАЇНА, РИНОК, ТОВАР, ДЕРЖАВА, ФОРМА, ГОСПОДАРСТВО
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info