Курсовая: Малі підприємства, їх роль і розвиток в умовах України (ID:38332)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеМалі підприємства, їх роль і розвиток в умовах України (Код работы:38332)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО ТА РОЛЬ ЙОГО В ЕКОНОМІЦІ
1.1.Підприємство: основні поняття 8
1.2.Види підприємств 10
1.3. Підприємництво 12
РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
2.1.Малі підприємства: поняття та функції 14
2.2.Аналіз діяльності малих підприємств за галузевою ознакою 17
2.3.Малі підприємства в Україні та проблеми їх функціонування 20
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
3.1.Завдання державної політики щодо розвитку підприємництва в Україні 24
3.2.Удосконалення форм державної та регіональної підтримки
малих підприємств 27
3.3. Використання зарубіжного досвіду розвитку малого підприємництва 31
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
Пояснювальна записка до курсової роботи:
37 сторінок;
24 джерела літератури.


Об'єкт дослідження - механізм формування , функціонування та розвитку малих підприємств, та їх роль в економіці України.
Мета дослідження - це узагальнення теоретичних вкладок щодо розвитку малих підприємств в умовах перехідної економіки та визначення їх місця в економіці країни.
Методи аналізу: статистичний, аналізу, порівняння, узагальнення.
Інформаційну базу даної курсової роботи становлять підручники, статистичні джерела Держкомстату України, публікації в пресі, журнали.
Актуальність теми курсової роботи «Малі підприємства, їх роль і розвиток в умовах України» обумовлена тією роллю, що грає малий бізнес у всіх економічно розвинених країнах. Україна не є у цьому змісті виключенням, тому, що розвиток малого бізнесу допоможе їй вирішити деякі питання, пов'язані з виходом економіки із кризи. Малий бізнес в економіці України може виконувати різні функції, тому державним органам керування необхідно взяти на себе всі питання, пов'язані з регулюванням діяльності малого бізнесу.


ПІДПРИЄМСТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО, МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, КОМУНАТИ, ПАТІЄНТИ, ЕКСПЛЕРЕНТИ, РИНОК, ТОВАР, КОНКУРЕНЦІЯ, ПРИБУТКИ, ПОДАТКИ
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info