Курсовая: Конкуренція ринкової економіки (ID:38328)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеКонкуренція ринкової економіки (Код работы:38328)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ КОНКУРЕНЦІЇ В СИСТЕМІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1. Конкуренція як економічна категорія 9
1.2. Економічний закон конкуренції та форми його прояву 12
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ
2.1. Сутність та функції ринків недосконалої та досконалої конкуренції 15
2.2. Сучасні тенденції проведення ринкових реформ покращення конкурентності національної економіки 21
РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 29
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
ДОДАТКИ
Додаток А. Структурні передумови конкуренції в Україні (за даними 2007 р.)
Порівняльні позиції конкурентоспроможності різних країн світу
РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до курсової роботи:
41 сторінка;
1 таблиця;
2 рисунки;
25 джерел літератури;
1 додаток.


Об'єкт дослідження - конкуренція, її види і значення для функціонування ринкової економіки.
Мета дослідження - аналіз конкуренції як економічної категорії, її видів та значення для функціонування як ринкової економіки, так і перехідної (на прикладі України як держави з перехідною економікою).
Методи аналізу: використай аналіз конкуренції різними вченими-економістами; аналіз стану розвитку конкурентних відносин в Україні.
Актуальність роботи полягає в тому, що сьогодні економічна ситуація в України є нестабільною, однією з причин чого є перехідний характер її економіки. Шляхом до стабілізації економіки є налагодження відносин конкуренції в державі. У даній курсовій роботі простежені розвиток конкурентних відносин в Україні з часу проголошення її незалежності, їх регулювання нормативно-правовими актами.КОНКУРЕНЦІЯ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, МЕТОДИ КОНКУРЕНЦІЇ, РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ, МОНОПОЛІЯ.
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info