Курсовая: Капітал і його соціально-економічні види (ID:38327)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеКапітал і його соціально-економічні види (Код работы:38327)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1 .ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ КАПІТАЛУ
1.1. Поняття і значення капіталу 9
1.2. Оцінка і відтворення капіталу 15
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИДІВ КАПІТАЛУ
2.1. Поняття структури капіталу 20
2.2. Теорії структури капіталу 24
РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ КАПІТАЛА ПІДПРИЄМСТВА 30
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до курсової роботи:
41 сторінка;
2 таблиці;
5 рисунків;
26 джерел літератури.


Об'єктом дослідження є відтворення капіталу підприємств реального сектору економіки.
Мета дослідження - виявити сутність капіталу та його види.
Актуальність роботи полягає втому, що найбільш складна проблема подальшого реформування українського суспільства - реалізація інноваційної моделі економічного розвитку - може бути вирішена лише шляхом формування дієвої системи мотивації до відтворення на новій техніко-технологічній основі капіталу підприємств, втіленого в основних виробничих фондах, збільшення інвестицій в людський капітал, зміни структури суспільного капіталу на основі оптимального розподілу інвестицій у розвиток особового і речового факторів виробництва, створення нових інституційних форм взаємодії індивідуальних капіталів, адекватних інноваційній моделі розвитку.
КАПІТАЛ, ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ВКЛАДЕНИЙ КАПІТАЛ, НАКОПИЧЕНИЙ КАПІТАЛ, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ, НЕЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info