Курсовая: Зовнішня торгівля України (ID:38323)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеЗовнішня торгівля України (Код работы:38323)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
1.1 .Система показників розвитку міжнародної торгівлі 8
1.2 Поняття та методи торгової політики 11
РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ
2.1 Аналіз міжнародних торгових взаємовідносин України 15
2.2 Зовнішньоторговельна стратегія України 17
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
3.1 Перспективні економічні аспекти торгової політики 21
3.2 Напрямки удосконалення експортно-імпортного потенціалу України 25
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до курсової роботи:
32 сторінки;
2 таблиці;
5 формул;
22 джерел літератури.


Об'єкт дослідження - торгова політика держави.
Мета дослідження - дослідження особливостей товарної структури зовнішньої торгівлі України.
Актуальність роботи полягає в тому, що в даний час в нашій країні з'явилися реальні перспективи створення дійсно відкритої економіки, її ефективної інтеграції у світове господарство. Активне використання зовнішньоекономічного фактора сприяє подоланню негативних процесів в економіці і подальшому розвитку ринкових відносин. Теоретичною методологічною основою курсової роботи являються основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів в області теорії міжнародної торгівлі.


МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ, ЕКСПОРТ, ІМПОРТ, ФІЗИЧНИЙ ОБСЯГ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ, РОЗРАХУНКОВИЙ БАЛАНС, ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС, САЛЬДО, ІНДЕКС
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info