Контрольная: Концепції міжнародного економічного права. Суб’єкти міжнародного економічного права. Тест (ID:38228)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Концепції міжнародного економічного права. Суб’єкти міжнародного економічного права. Тест (Код работы:38228)

Информация о работе Раздел: Международное право
Вид работы: Контрольная
Объем: 19 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 38228
Добавлена: 02.12.2008
Просмотров: 182
СодержаниеПЛАН
1. Концепції міжнародного економічного права……………………………..с. 3
2. Суб’єкти міжнародного економічного права………………………………с. 7
3. Тест…………………………………………………………………………..с. 18
ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 19

3. Тест
Згідно з Міжнародними пактом про економічні, соціальні, культурні права ЕКОСОР розглядає:
А. Доповідь держав про вживані ними заходи про прогрес на шляху до додержання прав, визнаних у Пакті.
Б. Скарги індивідів про порушення прав, які надаються Пактом.
В. Доповіді, що стосуються прав людини подаються державами, а також доповіді, що стосуються прав людини подаються спеціалізованими установами.
ЛитератураЛІТЕРАТУРА
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 29, ст. 377.
2. Хартія економічних прав і обов'язків держав від 1974 р.
3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. - Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII від 19.10.73.
4. Антонович М.М. Міжнародне публічне право: Навч. Посібник для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. дім “КМ Академія”; Алерта, 2003. – 308 с.
5. Іванов Ю.А. Міжнародне право: Посіб. для підготовки до іспитів. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 202 с.
6. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право: Учебник / Пер. с франц. В. П. Серебренникова, В. М. Шумилова. - М.: Меж-дунар. отношения, 2001. – 477 с.
7. Корецкий В. М. Избранные труды: В 2 кн. / АН УОСР. Ин-т государства и права; Редкол.: В. Н. Денисов (гл. ред.) и др. — К.: Наук, думка, 1989. — 314 с.
8. Малиновський Б. Нарешті Європа визнала, що в Україні є ринкові підприємства // Урядовий кур'єр. - 14 лист. 2000.
9. Міжнародне право: Навч. посібник / За ред. М. В. Буроменського – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 336 с.
10. Олійник О. Вступ до ЄС: добра ідея, для якої ще не настав час // Урядовий кур'єр.- 11 січ. 2000. - № 3. - С. 3.
11. Олійник О. Третій саміт Україна - ЄС // Урядовий кур'єр.- 22 лип. 1999.- № 135-136.- С. 3.
12. Петренко С. Європейський вимір вільної торгівлі // Урядовий кур'єр. - 26 лют. 2000. - № 37.- С. 3.
Дополн. информацияРабота написана в октябре 2008 года!
ПродавецАндрей
Примечание от продавца работы Работы не переписаны с Интернета! Во всех работах имеются ссылки. Оформление - согласно ГОСТам и требованиям Министерства образования Украины! Вы можете просто купить готовую работу за цену, которая указана. За дополнительную оплату возможны любые доработки и переделки. Все ваши вопросы и уточнения по работе вы можете задать по телефонам: (+38-044-223-01-85) или (+38-093-981-27-74) - звоните, договоримся. E-mail: [email protected] ВНИМАНИЕ: правильно указывайте Вашу почту и, при возможности, номер телефона для связи.
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Концепції міжнародного економічного права. Суб’єкти міжнародного економічного права. Тест

  ПЛАН 1. Концепції міжнародного економічного права……………………………..с. 3 2. Суб’єкти міжнародного економічного права………………………………с. 7 3. Тест…………………………………………………………………………..с. 18 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 19 3. Тест Згідно з Міжнародними пактом про економічні, соціальні, культурні права ЕКОСОР розглядає: А. Доповідь держав про вживані ними заходи про прогрес на шляху до додержання прав, визнаних у Пакті. Б. Скарги індивідів про порушення прав, які надаються Пактом. В. Доповіді, що стосуються прав людини подаються державами, а також доповіді, що стосуються прав людини подаються спеціалізованими установами.
 • Суб’єкти міжнародного економічного права. Різні концептуальні підходи до визначення складу суб’єктів міжнародного економічного права

  Субъекты международного экономического права План: Вступ 3 1. Загальна характеристика міжнародного економічного права 4 2. Концептуальні підходи до визначення поняття суб’єкта міжнародного права 9 3. Міжнародні економічні організації, як суб’єкт міждержавних економічних відносин 17 3.1. Поняття, класифікація та система міжнародних економічних організацій. 19 3.2. Міжнародна правосуб'єктність та міжнародно-правовий статус міжнародних економічних організацій. 20 3.3. Міжнародні неурядові економічні організації. 23 3.4. Характеристика міжнародних економічних організацій 27 4. Держава як суб'єкт міжнародного економічного права 35 Висновок 39 Список використаної літератури 41 Мета роботи. Дослідити та охарактеризувати суб’єкти міжнародного економічного права. Об’єкт курсової роботи. Суб’єкти міжнародного економічного права.
 • Суб’єкти міжнародного економічного права. Держава як суб’єкт міжнародного економічного права. Міжнародні економічні організації

  Вступ 3 1. Поняття суб’єктів міжнародного економічного права 4 2. Держава як суб'єкт міжнародного економічного права 12 3. Міжнародні економічні організації 16 Висновок 33 Список використаної літератури 35
 • ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА

  В С Т У П РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика принципів міжнародного економічного права 1.1. Поняття та система принципів міжнародного економічного права 1.2. Характеристика та значення основних принципів міжнародного економічного права 1.3. Характеристика та значення спеціальних принципів міжнародного економічного права РОЗДІЛ 2 Принципи регулювання валюти і фінансів 2.1. Принципи регулювання валюти. Міжнародний валютний фонд 2.2. Принципи регулювання руху капіталів. Світовий банк 2.3. Принципи регулювання розрахунків РОЗДІЛ 3 Принципи регулювання міжнародної торгівлі 3.1. Принципи регулювання товарів в міжнародній торгівлі 3.2. Принципи регулювання послуг в міжнародній торгівлі 3.3. Принципи регулювання прав інтелектуальної власності в міжнародній торгівлі В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Правова характеристика джерел міжнародного економічного права

  Вступ 2 І. Особливості джерельної бази міжнародного економічного права 7 1.1 Поняття та характеристика джерел міжнародного економічного права 7 1.2 Класифікація джерельної бази 15 ІІ. Характерні особливості головних джерел міжнародного економічного права 27 2.1 Міжнародні договори та звичай 27 2.2 Резолюції міжнародних організацій 31 2.3 Правові аспеки укладання двосторонніх угод 42 ІІІ. Особливості джерельної бази СОТ 48 3.1 Структура та принципи діяльності СОТ 48 3.2 Формування правової бази СОТ 57 3.3 Проблеми вступу України до СОТ у зв’язку з особливостями джерельної бази цієї організації 65 Висновки 82 Список використаних джерел 87 Додаток 91


© 2013 - 2020 refsbank.info