Курсовая: Правовий статус Європейської палати аудиторів (ID:38129)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Правовий статус Європейської палати аудиторів (Код работы:38129)

Информация о работе Раздел: Международное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 27 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 38129
Добавлена: 12.11.2008
Просмотров: 205
СодержаниеВступ
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАЛАТИ АУДИТОРІВ
1.1. Історія заснування Європейської палати аудиторів
1.2. Місце Палати аудиторів в системі інститутів ЄС
1.3. Склад і порядок формування Палати
РОЗДІЛ 2. ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАЛАТИ АУДИТОРІВ
2.1. Внутрішня організація Палати аудиторів
2.2. Повноваження Європейської палати аудиторів
Висновки
Список використаних джерел
ЛитератураАнцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне право. — К.: Алерта...
Грицяк І. Право та інституції Європейського Союзу. — К.: К.І.С...
Европейская Счетная палата. Рекомендации по применению аудиторских стандартов ИНТОСАИ. — Люксембург...
Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права / За ред. В.П’ятницького. — К.: Вид-во "Заповіт"...
Європейський Союз: словник-довідник / Ред. М.Марченко. — К.: К.І.С...
Ильин Ю.Д. История и право Европейского Союза. — Харьков: Консум...
Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу. — К.: Знання, КОО...
Кравчук І.В., Парапан М.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС. — К.: Слово...
Международные стандарты аудита. Кодекс этики Международной федерации бухгалтеров. — М...
Муравйов В.І. Наднаціональні інститути в системі органів Європейського Союзу // Часопис Київського університету права...
Ніццький договір та розширення ЄС / За ред. С.Шевчука. — К.: М-во юстиції України, Центр порівнял. права...
Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.Ф. Право Європейського Союзу: Загальна частина. — К...
Петров Р.А., Опейда З.Й. та ін. Вступ до права Європейського Союзу / Перек. з англ. — Донецьк...
Право Европейского Союза / Под ред. С.Ю.Кашкина. — М.: Юристь...
Право Европейского Союза в вопросах и ответах / Под ред. С.Ю.Кашкина. — М.: М.: ТК Велби, Изд-во Проспект...
Правовое регулирование государственного финансового контроля в зарубежных странах. Аналитический обзор и сборник нормативных актов / Под ред. С.О.Шохина. — М...
Свобода П. Вступ до європейського права. — К.: К.І.С...
Сорон Ж-Л. Курс з Європейських інституцій: Європейська головоломка. — К.: ІMB...
Татам А. Право Європейського Союзу: Підручник / Пер. з англ. — К.: Абрис...
Топорнин Б.А. Европейское право. — М.: Юристь...
Хартли Т.К. Основы права Европейского Сообщества. — М.: Закон и право, ЮНИТИ...
Черкес Н.Ю. Міжнародне право. — К.: Знання, КОО...
Дополн. информация2008
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Правовий статус Європейської палати аудиторів

  Вступ РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАЛАТИ АУДИТОРІВ 1.1. Історія заснування Європейської палати аудиторів 1.2. Місце Палати аудиторів в системі інститутів ЄС 1.3. Склад і порядок формування Палати РОЗДІЛ 2. ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАЛАТИ АУДИТОРІВ 2.1. Внутрішня організація Палати аудиторів 2.2. Повноваження Європейської палати аудиторів Висновки Список використаних джерел
 • Правовий статус рахункової палати

  Зміст ВСТУП 3 1. РАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ ЯК ОРГАН ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ 5 1.1. Становлення та розвиток Рахункової палати України 5 1.2. Рахункова палата як державний орган з особливим статусом 8 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 13 2.1. Принципи організації діяльності рахункової палати україні 13 2.2. Аналіз завдань і функцій Рахункової палати України 23 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30 Об’єкт вивчення – правовий статус Рахункової палати України. Предмет вивчення – міжнародні нормативні акти, законодавство зарубіжних країни, система нормативно-правових актів України, які регулюють правовий статус рахункових органів. Метою роботи є дослідження правового статусу Рахункової палати України на основі вивчення зарубіжного та українського законодавства з цього питання та порівняння загальних засад, принципів, завдань та функцій Рахункової палати України та рахункових органів зарубіжних країн. Літературна база. При написанні роботи були використані різні матеріали. Інформацію про історія створення та структуру Рахункової палати України узято, зокрема, з сайту Рахункової палати України (http://www.ac-rada.gov.ua). Також використано матеріали підручників та статей таких авторів, як Турчинов О.В., Вознесенський Є.А., Дорош Н.І., Іжик П., Малишев А.В., Мосейчук В. тощо. Хронологічні рамки роботи – з 1977 року до сьогодення.
 • Правовий статус аудиторів і аудиторських фірм

  Вступ Розділ 1. Правові засади аудиторської діяльності в Україні Розділ 2. Правовий статус аудитора Розділ 3. Правовий статус аудиторських фірм Висновки Список використаної літератури Додатки
 • СУБ'ЄКТИ ЗОВНЕІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС

  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальні характеристика суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 5 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність як вид господарської діяльності 5 1.2. Характеристика суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 16 Розділ 2. Суб'єкти регулювання зовнішньоекономічної діяльності 29 2.1. Органи державного регулювання та місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю 29 2.2. Торгово-промислові палати як органи недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 36 2.3. Світова організація торгівлі 39 Розділ 3. Правовий статус юридичних осіб як основних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 46 3.1. Особистий статус і "національність" юридичної особи 46 3.2. Загальна характеристика правового статусу іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні 48 3.3. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності 57 3.4. Правовий статус суб'єктів господарювання України за кордоном 63 3.5. Транснаціональні корпорації та міжнародні юридичні особи 66 3.6. Об'єднання підприємств та законодавство України 70 ВИСНОВКИ 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 83
 • Правовий статус банків

  Вступ 3 1. Сутність банків і банківської системи 4 2. Правовий статус комерційних банків 5 3. Національний банк України: правовий статус та функції 10 Висновки 16 Література 18


© 2013 - 2019 refsbank.info