Курсовая: Облік наявності і надходження виробничих запасів та розрахунків з постачальниками (ID:3670)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Облік наявності і надходження виробничих запасів та розрахунків з постачальниками (Код работы:3670)

Информация о работе Раздел: Финансовый учет
Вид работы: Курсовая
Объем: 48 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 3670
Добавлена: 08.06.2005
Просмотров: 3996
Просмотр
«Облік наявності і надходження виробничих запасів та розрахунків з постачальниками»
СодержаниеВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ТА РОЗРАХУНКИ З ПОСАТАЧАЛЬНИКАМИ, І ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 3 1.1. Поняття виробничих запасів та їх класифікація 3 1.2. Зарубіжний досвід поняття та класифікації запасів 9 1.3. Визнання та оцінка запасів 10 1.4 Теоретичні основи розрахунків з постачальниками 14 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ТА РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ НА ВАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА “ЕЛЕГАНТ” 16 2.1. Облік виробничих запасів та розрахунків з постачальниками 16 2.2.Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 20 і витрат на виробництво 20 2.3. Інвентаризація матеріальних запасів та зобов’язань 23 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 40
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р., №996-XVI. 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом МФУ від 30.11.99р., №291. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Затверджений наказом МФУ №87 від 31.03.99р.. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Затверджений наказом МФУ №246 від 20.10.99р.. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16“Витрати”. Затверджений наказом МФУ №318 від 31.12.99р.. 6. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджено Наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.01р., №47. 7. Буфатина И. Учет запасов // Всё о бухгалтерском учёте. –2000.-№52.-с.27-40. 8. Буфатина И. Учет запасов // Всё о бухгалтерском учёте. –2000.-№52.-с.27-40. 9. Бухгалтерський фінансовий облік. Видання друге. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинець. –Житомир. ПП ”Рута”, 2000.-607с. 10. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинець, Л.Л.Горецька. –Житомир. ПП ”Рута”, 2002.-545с. 11. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник. За ред. С.Ф.Голова. –Дніпропетровськ. ТОВ “Баланс-клуб”, 2000. –768с. 12. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. 5-те видання. Н.М.Ткаченко. – К. “А.С.К.”, 2000. 13. Занько Б. Бухгалтерский учёт дооценки товаров с учётом требований П(с)БО 9 «Запасы» // Всё о бухгалтерском учёте. –2000.-№108. –с.66. 14. Костюченко В. Учёт запасов согласно национальным Положениям (стандартам) бухгалтерского учёта // Бухгалтерский учёт и аудит. –2000. -№5. –с.23. 15. Костюченко В. учёт запасов согласно национальным Положениям (стандартам) бухгалтерского учёта // Бухгалтерский учёт и аудит. –2000. -№6. –с.13. 16. Павлюк И. Проблемы бухгалтерского учёта производственных запасов, товаров и предложения по их решению // Бухгалтерский учёт и аудит. –2000. -№6. –с.40. 17. Пічугін П. Податковий облік балансової вартості запасів // Податки і бухгалтерський облік. –2003.-№13. –с.20. 18. Ткаченко Н. Застосування методів оцінки запасів // Підприємство, господарство і право. –2001.-№4. –с.103. 19. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей.: Навч.пос./ За ред. Хомина П.Я. – Тернопіль: Астон, 2000. –288с. 20. Хорощак О. Проблеми оцінки запасів згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку // Економіка, фінанси і право. –2000.-№8. –с.30. 21. Церетели Л. Учёт запасов // Весник НСУ. –2000.-№8. –с.55. 22. Ярмоленко В. Про склад і класифікацію виробничих витрат // Бухгалтерія в сільському господарстві. –2000.-№11. –с.20.
Дополн. информация877
Рік написання: 2005
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Облік наявності і надходження виробничих запасів та розрахунків з постачальниками

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ТА РОЗРАХУНКИ З ПОСАТАЧАЛЬНИКАМИ, І ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 3 1.1. Поняття виробничих запасів та їх класифікація 3 1.2. Зарубіжний досвід поняття та класифікації запасів 9 1.3. Визнання та оцінка запасів 10 1.4 Теоретичні основи розрахунків з постачальниками 14 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ТА РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ НА ВАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА “ЕЛЕГАНТ” 16 2.1. Облік виробничих запасів та розрахунків з постачальниками 16 2.2.Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 20 і витрат на виробництво 20 2.3. Інвентаризація матеріальних запасів та зобов’язань 23 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 40
 • Облік надходження та наявності виробничих запасів

  ВСТУП 3 1.Характеристика виробничих запасів 4 2.Класифікація запасів та визначення їх вартості 6 3.Оцінка виробничих запасів (надходження, вибуття) 7 4.Облік виробничих запасів (надходження, вибуття) 10 5.Документування руху виробничих запасів 14 6.Організація фінансового та податкового обліку виробничих запасів підприємства 16 Висновки та пропозиції 24 Список використаних джерел 25
 • Облік наявності і надходження виробничих запасів та розрахунків

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 4 1.1. Поняття виробничих запасів та їх класифікація 4 1.2. Зарубіжний досвід поняття та класифікації запасів 10 1.3. Визнання та оцінка запасів 11 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 15 2.1. Облік виробничих запасів 15 2.2. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів і витрат на виробництво 18 2.3. Інвентаризація матеріальних запасів та облік її результатів 22 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
 • Аналітичний і синтетичний облік руху виробничих запасів

  ВСТУП 3 1. Теоретична характеристика обліку виробничих запасів 4 1.1. Визначення виробничих запасів в діяльності підприємства 4 1.2. Облік надходження виробничих запасів 6 1.3. Облік витрат виробничих запасів у виробництві 9 2. Особливості організації обліку виробничих запасів 11 2.1.Облік матеріалів на складах та його зв язок з обліком у бухгалтери 11 2.2. Завдання обліку виробничих запасів 14 ВИСНОВОК 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 19
 • Оцінка та облік виробничих запасів підприємств

  ВСТУП 3 1.Економічна сутність виробничих запасів 5 1.1.Характеристика виробничих запасів 5 1.2.Класифікація запасів та визначення їх вартості 7 1.3.Оцінка виробничих запасів (надходження, вибуття) 8 1.4.Облік виробничих запасів (надходження, вибуття) 12 1.5.Документування руху виробничих запасів 16 1.6.Інвентаризація виробничих запасів 21 2.Економіко – правовий аналіз діючих нормативних актів 24 3.Організаційно – економічна характеристика фінансового-господарської діяльності підприємства ПП “ЯВ” 27 4.Організація фінансового та податкового обліку виробничих запасів підприємства ПП “ЯВ” 31 6.Удосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів з використанням ПЕОМ 39 Висновки та пропозиції 41 Список використаних джерел 43 Додатки 45-72


© 2013 - 2019 refsbank.info