Контрольная: Страхування міжнародних інвестицій і лізингових операцій у ЗЕД (ID:36392)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Страхування міжнародних інвестицій і лізингових операцій у ЗЕД (Код работы:36392)

Информация о работе Раздел: Внешнеэкономическая деятельность
Вид работы: Контрольная
Объем: 15 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 36392
Добавлена: 12.08.2008
Просмотров: 149
Просмотр
«Страхування міжнародних інвестицій і лізингових операцій у ЗЕД»
СодержаниеВСТУП 3
1. СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ 4
2. СТРАХУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 8
ВИСНОВОК 14
ЛІТЕРАТУРА 15
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Страхування міжнародних інвестицій і лізингових операцій у ЗЕД

  ВСТУП 3 1. СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ 4 2. СТРАХУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 8 ВИСНОВОК 14 ЛІТЕРАТУРА 15
 • Страхування міжнародних торгових операцій

  Вступ 3 1.Міжнародні розрахунки як умова здійснення міжнародних торгових операцій 4 2. Ризики проведення міжнародних торговельних операцій 5 3. Здійснення страхування міжнародних торговельних операцій. 8 Висновки 14 Список використаної літератури 15
 • Оподаткування міжнародних лізингових операцій

  1. Визначення міжнародного лізингу. Митне оформлення основних засобів 3 2. Оподаткування імпорту основних засобів за договорами оперативного лізингу 5 3. Сплата лізингових платежів нерезиденту. Обкладення лізингових платежів податком на репатріацію 6 4. Визначення фінансового лізингу. Оподаткування імпорту основних засобів за договорами фінансового лізингу 8 5. Міжнародний лізинг в Україні 11 Список літератури 13
 • Облік, аналіз і аудит лізингових операцій

  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 9 1.1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ТОВ „Унібудінвест”, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану 9 1.2. Економічна сутність, інформаційне забезпечення та економічно-правовий аналіз нормативної бази по обліку, аналізу та аудиту лізингових операцій 22 1.3. Огляд літературних джерел обліку, аналізу та аудиту лізингових операцій 37 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 41 2.1. Організація обліку лізингових операцій 41 2.2. Аналітичний та синтетичний облік лізингових операцій. 48 2.3. Відображення лізингових операцій в фінансовій звітності. 54 2.4. Організація та методологія обліку лізингових операцій із застосуванням ПЕОМ 55 РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 64 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу лізингових операцій. 64 3.2. Загальний аналіз лізингових операцій та її динаміка 73 РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ 79 ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 79 4.1. Організація і методика проведення аудиту лізингових операцій 79 4.2. Етапи проведення аудиту лізингових операцій. 83 4.3. Узагальнення результатів проведення аудиту лізингових операцій. 95 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 102 ДОДАТКИ 106-110 1. ПЛАН АУДИТУ лізингових операцій 2. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 3. Аудиторський висновок За результатами перевірки лізингових операцій Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад лізингових операцій; організації обліку та аналізу ефективності лізингових операцій, а саме організації первинного обліку, відображення лізингових операцій в бухгалтерському обліку. А також розгляд методики і організації аудиту лізингових операцій. Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань: - вивчити законодавчі та нормативні документи обліку, аналізу і аудиту лізингових операцій; - визначити сутність, місце та роль лізингових операцій як економічної категорії, об'єкту фінансового обліку в ринкових умовах; - дослідити порядок розрахунків лізингових операцій на підприємстві та організаційно-економічні засади управління ними; - оцінити діючу систему обліку, аналізу і аудиту лізингових операцій на підприємстві; Об’єкт дослідження: облік, аналіз і аудит лізингових операцій. Методологія та діюча практика обліку, аналізу і аудиту лізингових операцій, договори, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з лізинговими операціями. Предметом дослідження обране підприємство ТОВ „Унібудінвест”. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки лізингових операцій підприємства. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, міжнародні (стандарти) бухгалтерського обліку (М(С)БО), національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), спеціальна література, інструкції та нормативні документи, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства (ТОВ „Унібудінвест”), розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку лізингових операцій, матеріали науково–практичних конференцій та семінарів. Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями
 • Облік лізингових операцій

  Зміст Вступ 3 1. Економічна суть лізингу 6 2. Податковий і бухгалтерський облік з фінансового лізингу 15 2.1. Облік фінансового лізингу на балансі лізингодавця 15 2.2. Облік на балансі лізингоотримувача 18 3. Бухгалтерський облік з оперативного лізингу 22 4. Особливості оренди легкового автомобіля 28 Висновки 36 Список використаної літератури 38 Додатки 40 1. Фрагмент Договору фінансової оренди 2. ІНВЕНТАРНА КАРТКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 3. АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 4. Рахунок-фактура 5. ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад лізингових операцій; організації обліку лізингових операцій, а саме організації первинного обліку, відображення лізингових операцій в бухгалтерському обліку. Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань: - вивчити законодавчі та нормативні документи обліку лізингових операцій; - визначити сутність, місце та роль лізингових операцій як економічної категорії, об'єкту фінансового обліку в ринкових умовах; - дослідити порядок розрахунків лізингових операцій на підприємстві та організаційно-економічні засади управління ними; - оцінити діючу систему обліку лізингових операцій; Об’єкт дослідження: облік лізингових операцій. Методологія та діюча практика обліку лізингових операцій, договори, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з лізинговими операціями. Предметом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку лізингових операцій підприємства. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки лізингових операцій підприємства. В розвиток методології з питань обліку лізингових операцій зробили вагомий внесок праці: І.А. Басманова, І.О. Белебехи, О.С. Бородкина, Б.І. Валуєва, М.В.Кужельного, А.М.Кузьмінського, Ю.Я.Литвина, А.Ш.Маргуліса, І.С.Мацкевичюса, В.Б.Моссаковського, В.Ф.Палія, П.Т.Саблука, В.В.Сопко, А.М.Фабричнова, М.Г.Чумаченка, С.А.Щенкова та інших. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, міжнародні (стандарти) бухгалтерського обліку (М(С)БО), національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), спеціальна література, інструкції та нормативні документи, статистичні матеріали, розробки науково-дослідних установ. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку лізингових операцій, матеріали науково–практичних конференцій та семінарів


© 2013 - 2021 refsbank.info