Материал: Мікроекономіка. Білети (ID:35412)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Мікроекономіка. Білети (Код работы:35412)

Информация о работе Раздел: Микроэкономика
Вид работы: Материал
Объем: 19 стр.
Цена: 125 грн.
Код работы (ID): 35412
Добавлена: 03.06.2008
Просмотров: 340
Просмотр
«Мікроекономіка. Білети»
СодержаниеМікроекономіка
1. Методологія мікроекономіки: теорії і моделі.
2. Концепція корисності. Функція корисності. Сукупна та гранична корисність.
3. Криві байдужості. Гранична норма заміщення і кривизна кривих байдужості.
4. Крива "дохід-спожнвання" і криві Енгеля.
5. Ефекти доходу і заміщення. Концепції Слуцького та Хікса.
6. Виробнича функція. Властивості виробничої функції.
7. Заміщеність факторів І кривизна ізоквант.
8. Виробництво в короткому і довгому періодах. Ефект масштабу.
9. Прибуток підприємства. Парадокс прибутку.
10. Модель дуополії Курно. Рівновага Курно. Модель дуополії Штакельбсрга.
11. Моделі олігополістичного ціноутворення.
12. Теорія ігор. Рівновага Неша. Змова і картелі. Дилема ув'язненого.
13. Досконала конкуренція па ринках ресурсів.
14. Ринкова пропозиція ресурсів і економічна теорія праці.
15. Недосконала конкуренція на ринку факторів виробництва.
16. Монопольна влада на ринках факторів виробництва. Монопсонія. Двостороння монополія: монополія-монопсонія.
17. Капітал як фактор виробництва. Поняття дисконтованої вартості.
18. Інвестиційні рішення фірми.
19. Ринки землі. Ціна землі і відмінності в земельній ренті. Ринки природних ресурсів.
20. Капітал, його інвестування, процент з капіталу.
21. Загальна рівновага І ефективність. Оптимум за Парето. Теореми добробуту.
22. Обмін і ефективність розподілу ресурсів.
23. Справедливість і ефективність. Невдачі (дефекти) ринку.
24. Поняття невизначеності. Невизначеність І ризик. Страхові ринки.
25. Асиметрична інформація і ринок "лимонів" (халтури). Моделі ринкових сигналів та морального навантаження. Теорія ефективної заробітної плати.
26. Ризик інвестиційних рішень.
27. Зовнішні ефекти (екстерналії).
28. Інтерналізація зовнішніх ефектів. Теорема Коуза. Податок та субсидія Пігу.
29. Суспільні блага. Попит і пропозиція чистих суспільних благ. Проблема безбілетників.
30. Суспільний вибір: пошук ренти.
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Мікроекономіка. Білети

  Мікроекономіка 1. Методологія мікроекономіки: теорії і моделі. 2. Концепція корисності. Функція корисності. Сукупна та гранична корисність. 3. Криві байдужості. Гранична норма заміщення і кривизна кривих байдужості. 4. Крива "дохід-спожнвання" і криві Енгеля. 5. Ефекти доходу і заміщення. Концепції Слуцького та Хікса. 6. Виробнича функція. Властивості виробничої функції. 7. Заміщеність факторів І кривизна ізоквант. 8. Виробництво в короткому і довгому періодах. Ефект масштабу. 9. Прибуток підприємства. Парадокс прибутку. 10. Модель дуополії Курно. Рівновага Курно. Модель дуополії Штакельбсрга. 11. Моделі олігополістичного ціноутворення. 12. Теорія ігор. Рівновага Неша. Змова і картелі. Дилема ув'язненого. 13. Досконала конкуренція па ринках ресурсів. 14. Ринкова пропозиція ресурсів і економічна теорія праці. 15. Недосконала конкуренція на ринку факторів виробництва. 16. Монопольна влада на ринках факторів виробництва. Монопсонія. Двостороння монополія: монополія-монопсонія. 17. Капітал як фактор виробництва. Поняття дисконтованої вартості. 18. Інвестиційні рішення фірми. 19. Ринки землі. Ціна землі і відмінності в земельній ренті. Ринки природних ресурсів. 20. Капітал, його інвестування, процент з капіталу. 21. Загальна рівновага І ефективність. Оптимум за Парето. Теореми добробуту. 22. Обмін і ефективність розподілу ресурсів. 23. Справедливість і ефективність. Невдачі (дефекти) ринку. 24. Поняття невизначеності. Невизначеність І ризик. Страхові ринки. 25. Асиметрична інформація і ринок "лимонів" (халтури). Моделі ринкових сигналів та морального навантаження. Теорія ефективної заробітної плати. 26. Ризик інвестиційних рішень. 27. Зовнішні ефекти (екстерналії). 28. Інтерналізація зовнішніх ефектів. Теорема Коуза. Податок та субсидія Пігу. 29. Суспільні блага. Попит і пропозиція чистих суспільних благ. Проблема безбілетників. 30. Суспільний вибір: пошук ренти.
 • Білети Політична економія

  1. Позитивна та нормативна теорія, макро- і мікроекономіка. 2. Зміст трьох основних завдань господарського життя суспільства та їх вирішення в умовах ринкової економіки. 3. Поняття ринку та умови його функціонування. 4. Інфраструктура ринку: зміст та елементи. 5. Явище досконалої конкуренції. 6. Форми прояву недосконалої конкуренції. 7. Закон попиту. Функція попиту. 8. Закон пропозиції. Функція пропозиції. 9. Пояснення ціни рівновагії за Вальрасом та за Маршалом. 10. Можливості та наслідки неринкового ціноутворення. 11. Зміст "побічних" ("прихованих") ефектів та роль держави у їх регулюванні. 12. Держава як власник, виробник, споживач. 13. Модель AD-AS. 14. Суть та функції грошей. 15. Зміст грошових агрегатів Ml, M2, МЗ. 16. Явище еластичності. Коефіцієнти та показники. !7. Практичне застосування знань про еластичність. 18. Ринкові чинники змін у поведінці споживача. 19. Закон максимізації корисності споживача. 20. Витрати підприємства (фірми) та прибутковість. 21. Формування ціни та доходу в умовах досконалої конкуренції та монополії. 22. Закон максимізації прибутку фірми в умовах досконалої конкуренції та монополії. 23. Чинники монопольної влади. Диверсифікація цін як прояв монополії. 24. Ціни ринків факторів виробництва. Чинники, що впливають на диференціацію зарплати, проценту та ренти. 25. Зміст державного регулювання мікроекономічннх процесів. 26. Розподіл податкового тягаря в залежності від еластичності попиту та еластичності пропозиції. 27. Зміст та наслідки антимонопольного регулювання. 28. Світове господарство. Закрита і відкрита економіки. 29. Міжнародні валютні відносини. 30. Міжнародний кредит і міжнародні інвестиції
 • Білети з економічної теорії

  Білети Зміст 2. Ординалістська концепція корисності. Оптимум споживача. 3 5. Аналіз поведінки споживача. 3 8. Виробництво з одним змінним ресурсом. Закон спадної віддачі. 4 13. Аграрні відносний, їх зміст і особливості. Земельна реформа в Україні. 6 16. Конкуренція і монополія у ринковій економіці. Формування конкурентного середовища в Україні. 7 17. Кардиналістський підхід до аналізу корисності. Максимізація корисності споживачем. 8 18. Валютні відносити. Етапи розвитку міжнародної валютної системи. 9 19. Діалектична залежність попиту і пропозиції: ринкова рівновага. 10 20. Основні проблеми та суперечності перехідних процесів в Україні. Тіньова економіка. 12 21. А Маршал як засновник неокласики та його внесок в економічну науку. 13 22. Закон вартості і його функції. 14 23. Еластичність попиту та пропозиції: поняття, мета обчислення і практичне застосування. 15 24. Доходи та їх розподіл в ринковій економіці. Крива Лоренца. 16 25. Ринкова пропозиція та її графічна модель. Чинники впливу на пропозицію. Закон пропозиції. 17 26. Держава в системі макроекономічного регулювання. 18 27. Теорія «раціональних очікувань» та її економічний зміст. 19 28. Попит. Нецінові детермінанти попиту. Закон попиту. 20 30, Економічна теорія як основа економічної політики держави. 21 31, Ринковий механізм: економічна природа попиту та пропозиції. 23 33. Інституціоналізм та основні етапи його розвитку. 23 34. Сутність підприємництва. Економічні основи розвитку підприємництва в Україні. 24 35. Ринок праці. Попит на працю. Обґрунтування рішень про найм. 25 36. Сукупний попит та його структура: споживчий, інвестиційний, держачи та закордону. 26 Рис. 4.1. Крива сукупного попиту 27 37. Роздержавлення і приватизація - основа ринкових перетворень економіки України. 27 39. Економічна політика меркантилізму і сучасність. 27 40. Інфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні. 28 Рис. 1 Елементи ринкової інфраструктури 29 42. Моделі макроекономічної рівноваги: класична і кейнсіанська 30 43. Ринок, його функції та структура. 30 45. Економічне вчення Дж. М. Кейнса та його сучасне значення. 31 46. Ефективність виробництва: сутність, економічні та соціальні показники. 32 48. Основні передумови та модель економічного зростання Солоу. 34 Y/L = F(K / L) або у =f(k), 34 49. Суспільне виробництво. Фактори виробництва, їх взаємодія. 34 50. Фіскальна політика, її типи. Крива Лаффера. 35 Рис. Крива Лаффера 36 51. Лозанська школа маржиналізму та загальнорівноважний аналіз ринку. 37 52. Грошовий обіг і його закони. 38 53. Попит на фактори виробництва, його похідний характер, правило використання ресурсів. 39 Таблиця 2.1 40 54. Теоретичні альтернативи класичній школі в XIX ст. Історична школа в Німеччині. 41 56. Виробництво з двома змінними ресурсами. Взаємозамінність ресурсів. Ізокванта. 42 57. Школа фізіократів. Економічні погляди Ф. Кене. 43 59. Методи обчислення валового внутрішнього продукту (ВВП). Номінальні і реальні ВВП. 44 ВВП = Σ(ВВ - MB) + (ПП - С), 45 ВВП = СВ + ВІ + ДЗ + ЧЕ, 45 ВВП = ЗП + ВКП + ЗД + (НП - С), 45 60. Необхідність і основні напрямки ринкової трансформації економіки України. 45 61. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне виробництво. 47 62. Інфляція. Система антиінфляційного макроекономічного регулювання. 48 64. Корпоративна (акціонерна) власність. 49 65. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції в моделі АД-AS. 50 Рис. 4.1. Крива сукупного попиту 50 Рис. 4.4. Короткострокова крива сукупної пропозиції 50 Y=F(L,K,T), 51 Рис. 4.7. Кейнсіанська модель "AD — AS" 51 66. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності. 51 67. Економічні ресурси суспільства і їх обмеженість. Крива виробничих можливостей. 53 70. Власність: сутність, форми і місце в економічній системі. 54 72. А Сміт як засновник теоретичної частини класичної політекономії. 55 74. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періоді. 56 75. Американська школа маржиналізму: граничний аналіз факторів виробництва. 57 77. Особливості ринку монополістичної конкуренції та олігополії. Взаємообумовленість дій конкурентів на олігололістичному ринку. 58 79. Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб. 60 81. Австрійська школа маржиналізму та розробка теорії граничної корисності. 62 82. Система економічних законів: їх пізнання і використання. 63 83. Оптимум виробника (мінімізація витрат виробником): підходи до визначення. 63 84. Економічна сутність сучасного монетаризму. Економічні погляди М. Фрідмена. 64 85. Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 65 86. Попит на капітал та його пропозиція. Дисконтування та інвестиційні рішення. 66 87. Стан та перспективи розвитку економіки України. 68 88. Методи дослідження економічних процесів і явиш. 69
 • Предмет: Мікроекономіка. Вид роботи: контрольна

  Варіант 9 3 1. Вхідні та вихідні бар’єри та їх вплив на економічний стан виробника учасника 3 2. Праця як фактор виробництва. Формування ціни праці у різних ринкових структурах 7 Задача 13 Список використаної літератури 17 Варіант 6 18 1. Залежність споживання від зміни доходу споживача. Лінія Енгеля 18 2. Типовий характер зміни витрат виробництва у довгостроковому періоді 21 Задача 28 Список використаної літератури 32 Варіант 7 33 1. Залежність споживання від варіацій цін на блага. Побудова ліній „ціна-споживання” та ліній попиту 33 2. Рівновага фірми, галузі, ринку в довгостроковому періоді за умов досконалої конкуренції, її рухливість та механізм відновлення 39 Задача 44 Список використаних джерел 48
 • Предмет: Мікроекономіка. Вид роботи: Контрольна робота

  1. Аналіз кривих байдужості та їх практичне застосування 2 2. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва 8 Задача 18 Список використаної літератури 19


© 2013 - 2018 refsbank.info