Курсовая: Предмет: Мікроекономіка. Вид роботи: контрольна (ID:35407)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Предмет: Мікроекономіка. Вид роботи: контрольна (Код работы:35407)

Информация о работе Раздел: Микроэкономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 48 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 35407
Добавлена: 12.08.2008
Просмотров: 203
Просмотр
«Предмет: Мікроекономіка. Вид роботи: контрольна»
СодержаниеВаріант 9 3
1. Вхідні та вихідні бар’єри та їх вплив на економічний стан виробника учасника 3
2. Праця як фактор виробництва. Формування ціни праці у різних ринкових структурах 7
Задача 13
Список використаної літератури 17
Варіант 6 18
1. Залежність споживання від зміни доходу споживача. Лінія Енгеля 18
2. Типовий характер зміни витрат виробництва у довгостроковому періоді 21
Задача 28
Список використаної літератури 32
Варіант 7 33
1. Залежність споживання від варіацій цін на блага. Побудова ліній „ціна-споживання” та ліній попиту 33
2. Рівновага фірми, галузі, ринку в довгостроковому періоді за умов досконалої конкуренції, її рухливість та механізм відновлення 39
Задача 44
Список використаних джерел 48
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Предмет: Мікроекономіка. Вид роботи: контрольна

  Варіант 9 3 1. Вхідні та вихідні бар’єри та їх вплив на економічний стан виробника учасника 3 2. Праця як фактор виробництва. Формування ціни праці у різних ринкових структурах 7 Задача 13 Список використаної літератури 17 Варіант 6 18 1. Залежність споживання від зміни доходу споживача. Лінія Енгеля 18 2. Типовий характер зміни витрат виробництва у довгостроковому періоді 21 Задача 28 Список використаної літератури 32 Варіант 7 33 1. Залежність споживання від варіацій цін на блага. Побудова ліній „ціна-споживання” та ліній попиту 33 2. Рівновага фірми, галузі, ринку в довгостроковому періоді за умов досконалої конкуренції, її рухливість та механізм відновлення 39 Задача 44 Список використаних джерел 48
 • Предмет: Мікроекономіка. Вид роботи: Контрольна робота

  1. Аналіз кривих байдужості та їх практичне застосування 2 2. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва 8 Задача 18 Список використаної літератури 19
 • Предмет та методологія мікроекономіки

  Зміст Вступ 3 1. Предмет і метод мікроекономіки 6 1.1. Предмет мікроекономіки 6 1.2. Етапи становлення мікроекономіки 13 1.3. Мікроекономіка і макроекономіка 15 1.4. Мікроекономіка та інші науки 18 2. Методологія мікроекономіки 20 2.1. Загальні методи 20 2.2. Спеціальні методи мікроекономіки 23 2.3. Проблема вибору в мікроекономіці 28 Висновки 32 Список літератури 34 Метою роботи є дослідження мікроекономіки як складової теоретичної економіки, зокрема її предмету та методології. В рамках мети в роботі вирішувалися наступні завдання: розглянути предмет мікроекономіки та його розвиток; дослідити взаємозв’язок мікроекономіки та макроекономіки, а також зв’язок мікроекономікою та іншими науками; розглянути загальнонаукові методи, які використовує мікроекономіка; дослідити специфічні методи макроекономічного аналізу. Предметом роботи є процес дослідження мікроекономікою економічних явищ. Об’єктом дослідження є сукупність методологічних та теоретико-практичних положень, які визначають предмет та методологію мікроекономіки. Хронологічні рамки роботи охоплюють період в аспектах становлення загальнонаукових методів дослідження від середини 17-го століття і до наших днів, а в аспекті розвитку мікроекономічної теорії від середини 19-го століття і закінчуючи сучасним періодом. Під час написання роботи було використано роботи вітчизняних та зарубіжних фахівців. Зокрема слід виділити книгу Долана Е. Дж., та Ліндсей Д.Е. „Мікроекономіка”, де в доступній формі і з численними ілюстраціями викладено як основні мікроекономічні підходи до дослідження економічних явищ, так і розглянуто основні положення мікроекономічної теорії. В книзі Базелінської О. В. та Мініної О. Я. „Мікроекономіка”, ґрунтовно розглянуто основні методи мікроекономіки та затонуто питання становлення мікроекономічної науки. Карагодова О.О. , Черваньов Д.М. в своїй книзі „Мікроекономіка” дуже детально і математично строго наводять дію основних мікроекономічних законів та моделюють поведінку споживачів, ринку та фірми в різних умовах. Проблеми місця мікроекономіки серед інших наук, а також методологія мікроекономіки розглянута також в роботі Архієреєва С. І., Деркача М. М., Козуб Д. А., Максименко Я. А., Решетняк Н. Б. „Мікроекономіка”. Ці та інші праці вітчизняних та зарубіжних фахівців, які займаються проблемами економіки та мікроекономічної теорії є методологічною та інформаційною базою роботи.
 • Предмет: основи управлінського консультування. Вид роботи: Контрольна робота

  1. Особисті та ділові якості консультантів 3 2. Допомога в організації сучасної системи аналізу зовнішніх факторів 12 3. Розробіть структуру звіту, який ви вимагатимите від консалтингової компанії по завершенні певної роботи 19 Література 29
 • Предмет: бухгалтерський облік. Вид роботи: контрольна робота

  1. Розкрити призначення та суть балансу як методу бухгалтерського обліку та форми звітності. 3 3. Як обліковується дебіторська заборгованість за нарахованими доходами. 8 4. Дайте визначення постійних загальновиробничих витрат. 10 Список літератури 13


© 2013 - 2018 refsbank.info