Задача: Розрахунково-аналітична робота № 1. (ID:35405)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Розрахунково-аналітична робота № 1. (Код работы:35405)

Информация о работе Раздел: Микроэкономика
Вид работы: Задача
Объем: 8 стр.
Цена: 75 грн.
Код работы (ID): 35405
Добавлена: 12.08.2008
Просмотров: 158
Просмотр
«Розрахунково-аналітична робота № 1.»
СодержаниеЗавдання:
1. Знайти ціну, яка буде максимізувати загальну виручку.
2. Побудувати графіки фактичного та розрахункового попиту, а також загальної виручки.
3. Проаналізувати отримані дані та зробити висновки.
Варіанти Ціна (Р) та кількість товарів (Q) в десяти магазинах

№ магазина 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Р, грн. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Q, од. 24 22 20 21 21 19 18 16 16 14

Завдання:
1. Визначити розмір бюджету споживача І, ціну товару Рх та записати рівняння бюджетної лінії.
2. Чому дорівнює гранична норма заміщення MRSxy в точці рівноваги?
3. Покажіть на окремому рисунку, як зміниться положення бюджетної лінії, якщо:
• Ціна товару X знизиться в 2 рази;
• Ціна товару У зросте в 1,5 рази;
• Ціни обох товарів зростуть в 4 рази, а бюджет — в 2 рази. Як зміниться загальний рівень задоволення (корисність) споживача в кожному з цих випадків?
Порядковий підхід (завдання Б)
Товар Кількість, од. Ціна РУ, грн.
X1 20 -
Y1 З0 60
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Розрахунково-аналітична робота № 1.

  Завдання: 1. Знайти ціну, яка буде максимізувати загальну виручку. 2. Побудувати графіки фактичного та розрахункового попиту, а також загальної виручки. 3. Проаналізувати отримані дані та зробити висновки. Варіанти Ціна (Р) та кількість товарів (Q) в десяти магазинах № магазина 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Р, грн. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Q, од. 24 22 20 21 21 19 18 16 16 14 Завдання: 1. Визначити розмір бюджету споживача І, ціну товару Рх та записати рівняння бюджетної лінії. 2. Чому дорівнює гранична норма заміщення MRSxy в точці рівноваги? 3. Покажіть на окремому рисунку, як зміниться положення бюджетної лінії, якщо: • Ціна товару X знизиться в 2 рази; • Ціна товару У зросте в 1,5 рази; • Ціни обох товарів зростуть в 4 рази, а бюджет — в 2 рази. Як зміниться загальний рівень задоволення (корисність) споживача в кожному з цих випадків? Порядковий підхід (завдання Б) Товар Кількість, од. Ціна РУ, грн. X1 20 - Y1 З0 60
 • Облік розрахунково-кредитних операцій на підприємстві

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи побудови обліку розрахунково-кредитних операцій на підприємстві 5 1.1. Характеристика розрахунково-кредитні операції в системі обліково-економічних категорій. 5 1.2. Класифікація розрахунково-кредитних операцій для цілей обліку 6 1.3. Огляд законодавчо-нормативної та спеціальної літератури з питань обліку розрахунково-кредитних операцій 10 Розділ ІІ. Бухгалтерський облік розрахунково-кредитних операцій на підприємстві 13 2.1. Облік розрахунково-кредитних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку 13 2.2. Облік довгострокових кредитів банків 19 2.3. Облік короткострокових кредитів банку 24 2.4. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов язаннями 25 2.5. Узагальнення інформації про розрахунково-кредитні операції у регістрах бухгалтерського обліку і звітності 27 Висновки 36 Список використаної літератури 37
 • Аналіз розрахунково-платіжної дисципліни підприємства

  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Сутність та зміст розрахунково-платіжної дисципліни 1.1. Основні принципи організації грошових розрахунків підприємства та їх форми 1.2. Розрахунково-платіжна дисципліна та її значення для забезпечення господарської діяльності підприємства 1.3. Санкції за порушення розрахунково-платіжної дисципліни та їх вплив на фінансовий стан підприємства РОЗДІЛ 2. Аналіз розрахунково-платіжної дисципліни АТЗТ «ЕМПС» 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз фінансового стану АТЗТ «ЕМПС» 2.3.Аналіз розрахунково-платіжної дисципліни підприємства РОЗДІЛ 3.Вплив підвищення розрахунково-платіжної дисципліни на господарську діяльність АТЗТ “ЕМПС” ВИСНОВКИ Список використаної літератури ДОДАТКИ
 • Удосконалення розрахунково-касових операцій комерційного банку

  Вступ........................................................................................................................ 1 Теоретичні основи удосконалення розрахунково-касових операцій комерційного банку........................................................................................... 1.1 Сутність розрахунково-касових операцій комерційного банку............ 1.2 Ведення рахунків клієнтів........................................................................ 1.2.1 Ведення рахунків клієнтів в національній валюті............................ 1.2.2 Особливості відкриття рахунків у іноземній валюті....................... 1.3 Операції банків з готівковими коштами................................................. 1.4 Безготівкові розрахункові операції банків............................................. 1.4.1 Безготівкові міжгосподарські розрахунки........................................ 1.4.2 Міжбанківські розрахунки................................................................. 1.5 Принципи здійснення розрахунково-касових операцій........................ 1.6 Технічні прийоми проведення розрахунково-касових операцій............ 1.7 Шляхи удосконалення розрахунково-касових операцій....................... 2 Комплексний економічний аналіз діяльності РОФ АППБ „Аваль”........ 2.1 Аналіз активів РОФ АППБ „АВАЛЬ”................................................... 2.2 Аналіз пасивів.......................................................................................... 2.3 Аналіз ділової активності і фінансової стійкості РОФ АППБ „Аваль”...................................................................................... 2.4 Аналіз розрахунково-касових операцій РОФ АППБ „Аваль”............ 2.4.1 Аналіз організаційної структури Базового відділення РОФ АППБ „Аваль”.................................................................................. 2.4.2 Аналіз систем оплати праці Базового відділення 2.4.3 Аналіз рівня осідання грошових коштів на поточному рахунку підприємства................................................................................ 2.4.4 Аналіз доходів РОФ АППБ „Аваль”................................................ 2.4.5 Факторний аналіз доходів РОФ АППБ „Аваль”............................. 2.5 Аналіз рентабельності РОФ АППБ „Аваль”......................................... 2.6 Облік розрахунково-касових операцій.................................................. 2.7 Аудит розрахунково-касових операцій.................................................. 3 Програма заходів по удосконаленню розрахунково-касових операцій РОФ АППБ „Аваль”........................................................................ 3.1 Визначення принципів і напрямків удосконалення організації розрахунково-касових операцій.................................................................... 3.2 Покращання системи прогнозування готівкового обігу....................... 3.3 Удосконалення внутрішнього контролю за дотриманням касової дисципліни і схоронністю грошових коштів.................................. 3.4 Впровадження моделі аналізу дохідності карткового бізнесу............. 3.5 Пропозиції по застосуванню акредитивів у зовнішньоекономічних операціях................................................................. Висновки................................................................................................................. Список використаної літератури..........................................................................
 • Контрольна робота розрахунково-касові операції комерційних банків

  Зміст. Форми міжбанківських розрахунків. 3 Практична частина. 15 10 травня 2004 р. до КБ „Славутич" звернулася клієнтка Громова Юлія Іванівна з проханням видати їй розрахунковий чек на суму 2500 грн. за рахунок коштів, що знаходяться на депозитному вкладі ( № 262058825). На початок операційного дня на депозитному рахунку Громової Ю.І. знаходилося 2200 грн. Комісійна винагорода банку за розрахунково-касове обслуговування становить 0,5%. Необхідно: 1. Визначити дохід банку від здійснення цієї операції. 2. Що може порадити операційний працівник клієнтові в цій ситуації. Список використаних літературних джерел. 17


© 2013 - 2018 refsbank.info