Контрольная: Контрольна статистика (ID:35044)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Контрольна статистика (Код работы:35044)

Информация о работе Раздел: Статистика
Вид работы: Контрольная
Объем: 17 стр.
Цена: 200 грн.
Код работы (ID): 35044
Добавлена: 25.12.2007
Просмотров: 187
Просмотр
«Контрольна статистика»
СодержаниеРяди динаміки 3
Види рядів динаміки. 3
Аналітичні показники ряду динаміки. 3
Статистика життєвого рівня населення 6

Задача 3
Середні залишки нормативних оборотних коштів будівельного
управління за перший квартал становили 720 тис. грн, на 1 квітня —
1180 тис. грн, на 1 травня — 1200 тис. грн, на 1 червня —
1380 тис. грн, на 1 липня — 1450 тис. грн. Обсяг виконаних буді¬
вельно-монтажних робіт за перше півріччя — 3240 тис. грн.
Визначити показники оборотності оборотних коштів:
а) кількість оборотів;
б) тривалість одного обороту у днях.
Задача 4
Продуктивність праці на підприємстві у II кварталі за планом мала
підвищитися на 7% порівняно з І кварталом. Фактично продуктив¬ність праці підвищилася на 12%.
Визначити коефіцієнт виконання плану з підвищення продуктивності праці.
Задача 5
Відомі такі дані про розмір заробітної плати робітників підприємства:

Групи за розміром
заробітної плати, грн. Кількість
робітників, чол.
220-260 35
260-300 55
300-340 84
340-380 98
380-420 33
Понад 420 12
Визначити середній розмір заробітної плати робітників підприємст¬ва, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації.
Задача 6
Динаміка норми капіталовкладень у галузь характеризується такими даними:
Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Норма капіталовкла¬день, % 28,2 24,3 26,3 32,1 36,3 42,2
Знайти базові та ланцюгові темпи зростання, темпи приросту норми капіталовкладень, середньорічний темп зростання і визначити тенден¬цію ме-тодом аналітичного вирівнювання.
Задача 7
Відомі такі дані про установи комерційного банку:

Установа банку Прибуток, тис. грн.,
за кварталами Активи, тис. грн.,
за кварталами

І II І II
І
II
III
IV 1020 3040 2300 3200 2480
5820
4840
4360 1940 3880 2650 4210 3400
6350
3840
6150
Визначити:
а) індивідуальні індекси рентабельності активів кожної установи
банку;
б) динаміку середнього рівня рентабельності активів (змінного, ста-лого складу та структурних зрушень),
в) абсолютний приріст прибутку за рахунок зміни рівня рентабель-ності та обсягів активів.
Задача 8
Номінальна заробітна плата в регіоні за звітний період збільшилася
на 18%, ціни підвищились на 7%, а чисельність населення збільшилась на 1,5%.
Визначити, як змінився рівень реальної заробітної плати.
Задача 9
Із партії деталей відібрано для перевірки 300 деталей. Серед них ви¬
явилося 8 нестандартних. Знайти з імовірністю 0,954 межі, в яких
перебуватиме частка нестандартних деталей в усій партії з 9000 деталей.
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Статистика соціального обслуговування

  Зміст. Вступ. 3 1. Поняття і принципи соціального обслуговування. 4 2. Соціально економічне значення статистичного вивчення соціального забезпечення. 8 3. Доходи населення та рівень соціального обслуговування в Україні. 10 Висновок. 17 Список використаних літературних джерел. 18 Список використаних літературних джерел. 1.Адамов В.Е. Економіка і статистика. Москва: Фінанси і статистика, 1996 – 419 с. 2.Назаров М.Г. Курс соціально-економічної статистики. Москва: Фінстатінформ, 2000 – 365 с. 3.Іванова Ю.Н. Економічна статистика. Москва: ІНФРА-М, 1998 – 510 с. 4.Офіційний сайт Держкомстату України www.ukrstat.gov.ua 5.Салін В.Н. Шпаковська О.П. Соціально-економічна статистика. Москва: Юність, 2002 – 457 с.
 • Статистика освіти і науки України

  Вступ 4 1. Статистика освіти і науки 6 2. Статистика культури і мистецтва 13 3. Практичне завдання 15 Висновки 21 Список використаної літератури 22 Вміщує 20 сторінок, 3 таблиці, 16 літературних джерел. Об’єкт дослідження – показники і методики вимірювання та аналізу рівня розвитку освіти і культури. Предмет дослідження – вивчення освітніх і культурних процесів, їх суть та особливостей. Метою курсової роботи на тему „Статистика освіти і культури України” є вивчення основних принципів визначення та розрахунку статистичних показників галузей освіти та культури. Метод дослідження – методи аналізу рівня розвитку та прогнозування чисельності і розвитку освіти і культури. Робота складається з двох розділів: перший розвиток – теоретичний, другий – практичний. В першому розділі роботи досліджено питання статистичного аналізу в галузі освіти, науки і культури. З’ясовано, що рівень освіти, науки і культури характеризується абсолютними та відносними величинами. Статистика дозволяє охарактеризувати діяльність освітніх закладів та культурних установ. В другому розділі роботи проаналізовано статистичні показники діяльності робітників підприємства. Основні поняття курсової роботи: АБСОЛЮТНА ВЕЛИЧИНА, ВІДНОСНА ВЕЛИЧИНА, ЗАКЛАДИ ОСВІТИ, ЗВІТИ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ.
 • Статистика

  Вступ 2 Середні величини – види та умови застосування 3 Статистика ефективності суспільного виробництва 8 Висновки 22 Література 24
 • Статистика

  Зміст 1. Статистичне вивчення споживання населенням матеріальних благ і послуг 3 2. Статистика основних виробничих фондів 6 Література 11
 • Статистика продукції промисловості

  Вступ 3 1. Статистика промисловості 4 2. Методи аналізу рівня і структури ціни продукції 5 Висновки 7 Література 9


© 2013 - 2019 refsbank.info