Контрольная: Складання плану, використання засобів масової інформації (ID:31941)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Складання плану, використання засобів масової інформації (Код работы:31941)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Контрольная
Объем: 14 стр.
Цена: 45 грн.
Код работы (ID): 31941
Добавлена: 02.08.2007
Просмотров: 114
Просмотр
«Складання плану, використання засобів масової інформації»
СодержаниеВступ 3
1. Поняття засоби масової інформації (ЗМІ) 4
2. План використання засобів масової інформації 6
Висновок 13
Список використаної літератури 14

Рекламний менеджмент
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Складання плану, використання засобів масової інформації

  Вступ 3 1. Поняття засоби масової інформації (ЗМІ) 4 2. План використання засобів масової інформації 6 Висновок 13 Список використаної літератури 14 Рекламний менеджмент
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  В С Т У П РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика правового регулювання діяльності засобів масової інформації в Україні 1.1. Правові основи інформаційної діяльності в Україні (гарантії свободи слова, гарантії невтручання в особисте життя тощо) 1.2. Поняття та види засобів масової інформації в Україні 1.3. Загальна характеристика правового статусу засобів масової інформації та їх представників в Україні РОЗДІЛ 2 Права, обов’язки представників засобів масової інформації та відповідальність за порушення у сфері інформаційної діяльності 2.1. Права представників засобів масової інформації у сфері інформаційної діяльності 2.2. Відповідальність за порушення прав представників засобів масової інформації і практика притягнення до такої відповідальності 2.3. Обов’язки представників засобів масової інформації як суб’єктів інформаційних відносин та відповідальність за їх порушення РОЗДІЛ 3 Перспективи розвитку та міжнародне співробітництво у сфері інформаційної діяльності 3.1. Деякі проблеми реалізації прав у сфері інформаційної діяльності представниками засобів масової інформації 3.2. Гармонізація законодавства України у сфері інформаційної діяльності з нормами Європейського Союзу та Ради Європи В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Конституційно-правовий статус засобів масової інформації

  Вступ ………………………………………………………………………………3 1. Поняття інформації основні принципи інформаційних відносин в Україні 5 1.1. Роль засобів масової інформації ……………………………………………5 1.2. Конституційні норми та чинне законодавство України про інформацію ………………………………………………………………………..7 2. Види інформації та конституційно-правове регулювання 12 2.1. Основні галузі види та джерела інформації ……………………………...12 3. Правовий статус друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації ………………………………………………………………………..21 4. Взаємовідносин держави і друкованих ЗМІ в Україні ……………………..25 Висновок …………………………………………………………………………32 Список використаної літератури 35
 • Рекламні засоби масової інформації, як інформаційне джерело здійснення інформаційно-аналітичної діяльності (на приклад територіальних засобів). (Методи використання ЗМІ для здійснення ІАД)

  ВСТУП 3 1.Використання засобів масової інформації в рекламних цілях 3 2. Стан інформаційного простору Чернігівської області 7 ВИСНОВОК 9 Список літератури 10
 • Роль засобів масової інформації в демократизації

  Зміст Вступ 3 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження зв'язку політики і засобів масової інформації 8 1.1. Засоби масової інформації та розвиток демократії: методологічні проблеми взаємодії 8 1.2. Інформація як філософська категорія і як соціально-політичне явище 22 1.3. Вплив інформаційної політики на реформування всіх сфер життя суспільства 26 2. Інформаційні аспекти управління суспільством 34 2.1.Політика держави в області інформатизації 34 2.2. Інформаційні технології і реформування суспільства 41 2.3.Теоретико-методологічні проблеми етики засобів масової інформації 47 3. Етика ЗМІ як фактор політичної культури в політичних процесах 54 3.1. Впровадження етичних стандартів в українських ЗМІ 54 3.2. Практична реалізація американськими та російськими друкованими ЗМІ стратегій впливу на соціально-політичний процес в Україні 61 3.3. Особливості функціонування ЗМІ в процесі становлення демократії в Україні 77 Висновки 88 Література 94-98 Метою роботи є розкриття змісту основних функцій засобів масової інформації у процесі демократизації суспільства. У відповідності до мети дослідження рекомендацій у роботі поставлено такі задачі: - проаналізувати теоретико-методологічні аспекти дослідження зв’язку ЗМІ та політики; - дослідити функції ЗМІ у суспільстві та визначити механізми їхнього впливу на розвиток політичної системи; - охарактеризувати особливості функціонування засобів масової інформації в умовах демократії; - розкрити зміст та визначити шляхи створення такої моделі взаємодії політичної та медіа-систем, яка забезпечує функціонування ЗМІ як каналу масової комунікації, що сприяє розвитку демократії; - проаналізувати тенденції розвитку засобів масової інформації в Україні та визначити специфіку моделі взаємодії українських ЗМІ з політичною системою; - запропонувати практичні рекомендації щодо створення в Україні системи засобів масової інформації, яка сприятиме демократизації та консолідації суспільства. Об’єктом дослідження є демократизація суспільства як одна з провідних тенденцій сучасного світового розвитку. Предметом дослідження є вплив засобів масової інформації на процеси демократичного розвитку суспільства. Методи дослідження. У роботі був застосований комплекс дослідницьких методів. Провідним був системний підхід, що забезпечив дослідження взаємодії засобів масової інформації і політичних інститутів як підсистем загальної соціальної системи. Цей підхід обумовив використання також методу структурно-функціонального аналізу для розкриття структури медіа-системи та виявлення таких функції ЗМІ, які забезпечують демократичний розвиток суспільства. При цьому, моделювання використовувалось для з’ясування закономірностей комунікативного процесу та механізмів взаємодії влади, громадської думки і ЗМІ. Діалектичний підхід дав змогу дослідити не тільки стан, але й суперечності, динаміку та тенденції процесу взаємодії ЗМІ та влади, визначити перспективи розвитку ЗМІ в контексті розвитку демократії. Порівняльний метод застосовувався при визначенні спільних рис та специфіки існуючих моделей взаємодії політичної та медіа-систем. Соціологічний та статистичний методи були потрібні для аналізу особливостей розвитку та функціонування ЗМІ в Україні


© 2013 - 2021 refsbank.info