Контрольная: Проблема кохання, морально-психологічний аспект (ID:30244)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Проблема кохання, морально-психологічний аспект (Код работы:30244)

Информация о работе Раздел: Этика
Вид работы: Контрольная
Объем: 13 стр.
Цена: 35 грн.
Код работы (ID): 30244
Добавлена: 15.08.2006
Просмотров: 455
Просмотр
«Проблема кохання, морально-психологічний аспект»
СодержаниеЗміст

Вступ 3
1. Різноманіття існуючих поглядів, визначень та уявлень про кохання 4
2. Спроби пояснити сутність кохання 7
3. Феномен любові 9
Висновок 12
Список літератури 13
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Проблема кохання, морально-психологічний аспект

  Зміст Вступ 3 1. Різноманіття існуючих поглядів, визначень та уявлень про кохання 4 2. Спроби пояснити сутність кохання 7 3. Феномен любові 9 Висновок 12 Список літератури 13
 • Морально-психологічний клімат сім’ї та його вплив на формування особистості дитини

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 7 1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 7 1.2. Особливості сім’ї як об’єкта виховання дитини 14 1.3. Психолого-педагогічна культура сім’ї 21 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ СІМ’Ї НА ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 30 2.1. Методи дослідження сімейного укладу та морально-психологічного клімату в сім’ї 30 2.2. Технологія дослідження морально-психологічного клімату сім’ї на розвиток особистості дитини 39 2.3. Результати дослідження 43 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ 53
 • Психологічний аспект управління діловою кар'єрою

  Вступ 3 1. Процесу професійного самовизначення особи в психолого - педагогічній літературі 5 2. Психологічний аспект управління діловою кар'єрою (Управління персоналом) 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19Вступ 3 1. Процесу професійного самовизначення особи в психолого - педагогічній літературі 5 2. Психологічний аспект управління діловою кар'єрою (Управління персоналом) 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19
 • Психологічний аспект інтелекту

  Вступ 3 1. Інтелект як психолого-педагогічна проблема 4 2. Теоретичні аспекти соціального інтелекту та інформатизації 9 Висновок 11Список використаної літератури 12Вступ 3 1. Інтелект як психолого-педагогічна проблема 4 2. Теоретичні аспекти соціального інтелекту та інформатизації 9 Висновок 11Список використаної літератури 12
 • Чинники формування морально-психологічного клімату в студенській групі

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти дослідження психології колективу 5 1.1. Основні концепції побудови психологічної теорії колективу 5 1.2. Соціально-психологічний клімат як результат та умова ефективності спільної діяльності 7 Розділ ІІ. Діяльність і спілкування в спільностях 10 2.1. Міжособистісні стосунки в спільностях 10 2.2. Рівні розвитку спільності 15 2.3. Проблема колективу і навчально-виховний процес 21 Розділ ІІІ. Експериментальне дослідження впливу міжособистісних стосунків на психологічний клімат колективу 24 3.1. Дослідження міжособистісних взаємовідносин в групі.24 3.1.1. Описання методики 24 3.1.2. Проведення діагностики міжособистісних взаємовідносин 28 3.1.3. Статистична обробка результатів ДМВ 42 3.2. Методика вивчення соціально-психологічного клімату в колективі О.С.Михалюка і А.Ю.Шатило 44 3.2.1. Описання методики 44 3.2.2. Дослідження психологічного клімату в групі студентів 47 3.3. Аналіз результатів дослідження 49 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52 ДОДАТКИ 53 ВСТУП Актуальність дослідження. В умовах сучасної України особливої актуальності набувають проблеми формування творчої особистості, виховання молоді завдяки оволодінню гуманістичними цінностями, нормами демократичної культури. Особистість можна зрозуміти тільки в системі стійких міжособистісних зв’язків, що опосередковуються змістом, цінностями спільної діяльності. Ці міжособистісні зв’язки проявляються в кожному члені колективу і разом з тим утворюють особливу якість групової діяльності, яка їх опосередковує. Виконуючи різні соціальні функції, людина стає членом чисельних соціальних груп, вона формується в атмосфері цих груп, є фокусом, у якому схрещуються різні групові явища. Для особистості це важливо з огляду на те, що, з одного боку, визначається об’єктивне місце особистості в системі соціальної діяльності, з іншого – впливає на формування свідомості людини. Особистість віддзеркалює систему поглядів, уявлень, норм, цінностей численних груп, тому уважне вивчення цих груп та колективів є важливим для розуміння того, якою особистістю стане людина, для визначення складної системи її ставлень до навколишньої дійсності. Проблема груп і колективів – одна з найактуальніших у психології. Актуальність проблематики малих груп і колективів, була пов’язана з розвитком самої психології як системи наукового знання. А введення експериментального методу закономірно обумовило провідну роль малої групи як об'єкту наукових досліджень. Значну роль у становленні теорії колективу відіграли наукові праці та практична діяльність В.М.Бехтєрєва, однак обмеженість його доробків полягає в тому, що закони розвитку особистості переносилися на вивчення розвитку групи. Неодноразово у своїх дослідженнях звертався до проблеми колективу та його ролі в розвитку особистості Л.С.Виготський. Він доводив, що розвиток особистості та розвиток колективу є взаємозалежними процесами. Подальший розвиток психології груп і колективів гальмувався через невідповідність між найважливішим завданням виховання особистості в колективі, та механістичним трактуванням особистості. В 60-і роки інтенсивно вивчаються виробничі колективи (Є.В.Шорохова, К.К.Платонов, Е.С.Чугунова); наукові (М.Г.Ярошевський, В.П.Канцев); шкільні колективи (Л.І.Уманський, Я.Л.Коломінський, О.М.Лутошкін, А.С.Чернишов, А.П.Просецький, Л.І.Новикова, Т.Н.Мальковська); військові (А.І.Кітов, А.Д.Глоточкін, А.М.Столяренко); студентські (Т.В.Карсаєвська, А.Л.Свенцицький, Н.М.Пейсахов, Є.І.Степанова) колективи На перше місце при вивченні взаємостосунків у колективі виступає проблема морального формування особистості в колективі (Л.І.Новикова, Х.Й.Лійметс). Предметом різнобічного вивчення психологів стає також емоційна сфера колективу (О.М.Лутошкін, Б.І.Кочубєй, А.Є.Ольшаннікова), оскільки вона є резервом для підвищення ефективності діяльності та індивідуального розвитку особистості. У 70-80-і роки сформувалося декілька великих дослідницьких напрямків з вивчення феноменів соціальних груп: діяльнісний підхід, соціометричний напрямок, параметрична концепція й організаційно-управлінський підхід. Однак найбільшу популярність і вплив серед фахівців отримали дві теоретичні концепції колективу: стратометрична (А.В.Петровський) і параметрична (Л.І.Уманський). Обидві вони спираються на велику кількість емпіричних даних, які стосуються широкого кола групових феноменів, виходячи із загальних теоретичних і методологічних передумов. Тема „Чинники формування морально-психологічного клімату в студенській групі” потребує всебічного цілісного вивчення. Це пояснюється тим, що осмислення психологічної теорії колективу допоможе запобігти помилок у роботі як практичного психолога, так і керівника будь-якої галузі суспільства. Об’єкт дослідження – психологія груп та колективів. Предмет дослідження – умови формування позитивного морально-психологічного клімату в сучасній студенській групі. Мета дослідження полягає в дослідженні впливу міжособистісних стосунків на морально-психологічний клімат в групах та колективах. Гіпотеза дослідження – висока задоволеність міжособистісними відносинами визначає морально- психологічний клімат студенської групи та перетворення її з дифузійної групи в групу типу колектив. Завдання дослідження: 1. На підставі літературних джерел дослідити психологічні феномени колективу. 2. З’ясувати чинники, що складають психологію групи. 3. Визначити специфічні особливості колективоутворення студенських груп. 4. Експериментально перевірити висунуту гіпотезу дослідження у групі студентів ІІ курсу Медичного коледжа м.Новоград-Волинського.


© 2013 - 2019 refsbank.info