Курсовая: Сучасний розвиток документознавства в Україні (ID:27895)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Сучасний розвиток документознавства в Україні (Код работы:27895)

Информация о работе Раздел: Документоведение
Вид работы: Курсовая
Объем: 32 стр.
Цена: 65 грн.
Код работы (ID): 27895
Добавлена: 18.04.2006
Просмотров: 845
Просмотр
«Сучасний розвиток документознавства в Україні»
СодержаниеЗМІСТ

Вступ 3
1. Становлення сучасного документознавства 5
2. Розвиток документознавства в 20 ст. та вплив на сучасне документознавство 8
3. Розвиток документознавства на сучасному етапі: зміст, перспективи 13
4. Завдання сучасного документознавства, його зв'язки з іншими науковими дисциплінами. 23
Висновок 29
Література 31

Мета курсової роботи полягає в тому щоб якомога глибше розширити і зрозуміти які ж саме проблеми виникають на шляху науковців що намагаються прослідкувати і дати конкретне визначення документознавства. Також ми будемо намагатися прослідити розвиток документознавства за останні роки як на Україні так і за її межами. Саме історія розвитку науки дасть можливість швидше вдосконалити і досягти успіхів у розвитку документознавства. Розглянувши концепції які існують на даному етапі можна буде зробити висновки щодо стану сучасного документознавства.
Предметом та об”єктом дослідження в даній роботі буде виступати як документознавство як наука так і документ як сам по собі. Ми розгянемо основні концепції які існують на даному етапі розвитку цієї науки. Об”єктами дослідження стануть також всі системи і способи документування. Детальне вивчення і аналіз всіх предметів і об”єктів безпосередньо пов”язаних з документознавством дасть можливість ширше розкрити всі проблеми пов”язані з вивченням цієї наукової галузі.
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Сучасний розвиток документознавства в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА, ЯК НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ 5 1.1. Підходи сучасних українських дослідників до визначення сутності документознавства, як наукової дисципліни 5 1.2. Тлумачення змісту документознавства 8 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ЙОГО МІСЦЯ СЕРЕД ІНШИХ НАУК ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ 16 2.1. Структура сучасного вітчизняного документознавства 16 2.2. Визначення місця сучасного документознавства у системі суміжних і споріднених наук 21 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 29 3.1. Напрямки сучасних досліджень у галузі документознавства в Україні 29 3.2. Гармонізація запровадження європейських стандартів у систему українського документознавства 33 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43 ДОДАТКИ 46
 • Сучасний розвиток документознавства в Україні

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Становлення сучасного документознавства 5 2. Розвиток документознавства в 20 ст. та вплив на сучасне документознавство 8 3. Розвиток документознавства на сучасному етапі: зміст, перспективи 13 4. Завдання сучасного документознавства, його зв'язки з іншими науковими дисциплінами. 23 Висновок 29 Література 31 Мета курсової роботи полягає в тому щоб якомога глибше розширити і зрозуміти які ж саме проблеми виникають на шляху науковців що намагаються прослідкувати і дати конкретне визначення документознавства. Також ми будемо намагатися прослідити розвиток документознавства за останні роки як на Україні так і за її межами. Саме історія розвитку науки дасть можливість швидше вдосконалити і досягти успіхів у розвитку документознавства. Розглянувши концепції які існують на даному етапі можна буде зробити висновки щодо стану сучасного документознавства. Предметом та об”єктом дослідження в даній роботі буде виступати як документознавство як наука так і документ як сам по собі. Ми розгянемо основні концепції які існують на даному етапі розвитку цієї науки. Об”єктами дослідження стануть також всі системи і способи документування. Детальне вивчення і аналіз всіх предметів і об”єктів безпосередньо пов”язаних з документознавством дасть можливість ширше розкрити всі проблеми пов”язані з вивченням цієї наукової галузі.
 • РОЗВИТОК ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. . ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ЯК НАУКА: ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 5 РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ДОКУМЕНТУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВНИЙ ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА. 12 РОЗДІЛ ІІІ. СТРУКТУРА СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 23 ВИСНОВКИ 36 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 38 Метою дослідження є виявлення особливостей структури сучасного докуметознавства. Мета дослідження зумовила такі його завдання: • висвітлити етапи формування документальної системи в Україні як основного предмета документознавства; • визначити етапи розвитку документознавства як науки про документ; • проаналізувати сучасну структуру документознавства. Об’єктом дослідження є проблеми формування та розвитку сучасного документознавства . Предметом дослідження є особливості розвитку документознавства як науки про документ в Україні. Аналіз досліджуваного матеріалу базується на загальнонаукових методах якісного і кількісного аналізу, синтезу, зіставлення, спостереження. Методологію роботи складають дослідження з питань документознавства та стилістики вітчизняних та зарубіжних дослідників, презентовані у списку використаної літератури.
 • Розвиток вітчизняного документознавства

  Вступ 2 Розділ I. Становлення та еволюція документознавства в Україні 1991-2008 рр. 6 1.1. Формування вітчизняних документознавчих шкіл 6 1.2. Вклад вітчизнаних документознавців у дослідження документологічних проблем та викладання документознавства 11 Розділ ІІ. Перспективні напрямки документологічних досліджень в Україні 22 2.1. Розвиток та зміна парадигми документологічних досліджень 22 2.2. Теоретично-методологічні дослідження перспективні напрямки 26 Висновки 31 Список використаної літератури 33
 • Сучасний розвиток документоводства в Україні

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ГОЛОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ 6 1.1. Аналітичний огляд літератури з досліджуваної теми 6 1.2. Документознавство як інтегральна наукова дисципліна про документ і документаційну діяльність 17 РОЗДІЛ 2. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 24 2.1. Термінологічна нестабільність дефініцій поняття «документ» 24 2.2. Характеристика зовнішньої форми документа 26 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35 ДОДАТКИ 42


© 2013 - 2019 refsbank.info