Отчет по практике: Звіт про виконання виробничої практики із спеціальності фінансовий менеджмент (ID:27758)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Звіт про виконання виробничої практики із спеціальності фінансовий менеджмент (Код работы:27758)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Отчет по практике
Объем: 24 стр.
Цена: 35 грн.
Код работы (ID): 27758
Добавлена: 25.08.2005
Просмотров: 1558
Просмотр
«Звіт про виконання виробничої практики із спеціальності фінансовий менеджмент»
СодержаниеДо практики в базі є диплом: Проблеми управління акіонерними товариствами

Метою практики є узагальнення та вдосконалення знань та вмінь, одержаних під час теоретичного навчання, формування комплексу практичних навичок та вмінь з управління лінійними та функціональними підсистемами організації, підготовка до державної атестації.
Питання, що вивчаються під час практики, практичні розрахунки на матеріалах реальних явищ і процесів, що відбуваються у діяльності підприємства, висвітлено в звіті про проходження переддипломної практики.

ВСТУП 2
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 3
1.1. Загальна характеристика підприємства готель Україна 3
1.2. Майно і власність підприємства 6
1.3. Відносини з зовнішнім середовищем 11
1.4. Організаційна структура і управління підприємством 13
2. ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА 16
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22
Додатки 23
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Звіт про виконання виробничої практики із спеціальності фінансовий менеджмент

  До практики в базі є диплом: Проблеми управління акіонерними товариствами Метою практики є узагальнення та вдосконалення знань та вмінь, одержаних під час теоретичного навчання, формування комплексу практичних навичок та вмінь з управління лінійними та функціональними підсистемами організації, підготовка до державної атестації. Питання, що вивчаються під час практики, практичні розрахунки на матеріалах реальних явищ і процесів, що відбуваються у діяльності підприємства, висвітлено в звіті про проходження переддипломної практики. ВСТУП 2 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 3 1.1. Загальна характеристика підприємства готель Україна 3 1.2. Майно і власність підприємства 6 1.3. Відносини з зовнішнім середовищем 11 1.4. Організаційна структура і управління підприємством 13 2. ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА 16 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22 Додатки 23
 • Звіт про виконання виробничої практики із спеціальності з управління лінійними та функціональними підсистемами організації

  Метою практики є узагальнення та вдосконалення знань та вмінь, одержаних під час теоретичного навчання, формування комплексу практичних навичок та вмінь з управління лінійними та функціональними підсистемами організації, підготовка до державної атестації. Практика була пройдена на підприємстві ПП „УТГ”. Результати, отримані під час проходження практики узагальнено в звіті. ПП „УТГ” - ведуча спеціалізована українська компанія, що надає консультації і послуги по розробці і створенню Торгових Центрів, підбору до них орендарів і управлінню об'єктами комерційної нерухомості. Зміст ВСТУП 2 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 3 1.1. Загальна характеристика підприємства 3 1.2. Майно і власність підприємства 6 1.3. Відносини з зовнішнім середовищем 10 1.4. Організаційна структура і управління підприємством 13 2. ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА 16 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22 Додатки 23 К практике в базе есть диплом: "Оренда та управління орендними підприємствами"
 • Звіт про виконання виробничої практики із спеціальності економіка та фінанси підприємства

  ВСТУП 3 1. Загальне ознайомлення з підприємством і організація виробничої діяльності підприємства 4 2.Організаційна структура і управління підприємством 5 3. Майно та власність підприємства, взаємовідносини підприємства з зовнішніми контрагентами та ринковою інфраструктурою 8 4. Стратегія маркетингу підприємства 10 5. Система планування діяльності підприємства 13 6. Витрати та фінанси підприємства 13 7. Податки та обов'язкові платежі підприємства 14 8. Підсумковий баланс та економічна оцінка діяльності підприємства 16 Висновки та пропозиції 20 Список використаних джерел 22 Додатки 23 Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування прибутку Предметом діяльності Товариства є: - виробництво молочних продуктів; - оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією та жирами; - неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; - інші види оптової торгівлі; - роздрібна торгівля молоком та молочними продуктами у спеціалізованих магазинах; - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.
 • Звіт про виконання виробничої практики із спеціальності

  Підприємство спеціалізується виключно на виробництві упаковок: фірмові пакети, фасовочні пакети, стандартна пакувальна продукція. ВСТУП 2 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 3 1.1. Загальна характеристика підприємства 3 1.2. Майно і власність підприємства 5 1.3. Відносини з зовнішнім середовищем 9 1.4. Організаційна структура і управління підприємством 11 2. ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА 13 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19 Додатки 20
 • ЗВІТ про проходження практики за навчальним планом магістерської програми “Фінансовий менеджмент”

  І. Календарний план проходження практики ІІ. Результати практики на підприємстві 2.1. Ознайомлення з підприємством, установою. Складання і погодження з керівниками практики календарного плану 2.2. Вивчення організації фінансової роботи на підприємстві. Структура та функції фінансових служб 2.3. Управління грошовими потоками на підприємстві, які пов’язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю 2.4. Управління формуванням прибутку. Формування результатів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 2.5. Управління розподілом і використанням прибутку. Формування чистого прибутку підприємства. Використання чистого прибутку 2.6. Оподаткування підприємства. Нарахування і сплата податків та відрахувань у цільові фонди 2.7. Формування власного капіталу підприємства. Склад та структура власного капіталу. Статутний капітал та можливості його збільшення. Формування додаткового капіталу та резервного капіталу підприємства. Оптимізація структури капіталу підприємства. Розрахунок фінансового левериджу 2.8. Управління оборотними активами: виробничими запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими активами 2.9. Діяльність підприємства щодо залучення позичкового капіталу. Визначення кредитоспроможності підприємства. Оцінка наявного кредитного забезпечення. Вивчення можливостей використання лізингу та інших спеціальних форм кредитування 2.10. Управління кредиторською заборгованістю. Вивчення складу і структури кредиторської заборгованості в динаміці, фактори, що впливають на кредиторську заборгованістю та шляхи її скорочення 2.11. Управління інвестиційною діяльністю підприємства. Реальні інвестиції, їх склад і джерела фінансування. Оцінювання інвестиційних проектів. Фінансові інвестиції та їх напрямки, формування інвестиційного портфеля 2.12. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: - розрахунок показників оцінки фінансового стану; - аналіз основного капіталу; - аналіз оборотного капіталу; - аналіз формування прибутку; - аналіз використання прибутку; - аналіз ліквідності; - аналіз платоспроможності; - аналіз фінансової стійкості; - аналіз рентабельності. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства 2.13. Внутрішньо фірмове фінансове прогнозування та планування. Складання бюджетів. Розрахунок основних фінансових показників бюджетів. Оперативне фінансове планування 2.14. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Прогнозування банкрутства. Заходи щодо попередження фінансової кризи та нейтралізації ризиків, які застосовуються на підприємстві. Шляхи поліпшення фінансового стану (фінансове оздоровлення) підприємства ІІІ. Список використаної літератури ІV. Додатки


© 2013 - 2019 refsbank.info