Диплом: Прямі податки з населення (Перша і друга частини диплому) (ID:253)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Прямі податки з населення (Перша і друга частини диплому) (Код работы:253)

Информация о работе Раздел: Налоги
Вид работы: Диплом
Объем: 56 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 253
Добавлена: 09.06.2003
Просмотров: 2698
Просмотр
«Прямі податки з населення (Перша і друга частини диплому)»
Содержание1. Прямі податки з населення 2
1.1.Сутність та значення прямих податків 2
1.2.Прямі податки, які справляються з фізичних осіб в Україні 5
1.3.Відповідальність фізичних осіб за порушення податкового законодавства 18
2. Розділ 2. Контрольна робота податкових органів в сфері стягнення прямих податків з населення 21
2.1. Особливості стягнення прибуткового податку з громадян 21
2.2. Контроль податкових органів в сфері майнового оподаткування 38
Література 48
Додаток 1. Ставки податку (п.7 Інструкції про прибутковий податок) 50
Додаток 2. Структура надходжень до Зведеного бюджету за 1998-2002 роки по ДПІ у Подільському районі м. Києва 53
Додаток 3. Структура запланованих та виконаних надходжень по ДПІ у Подільському районі м. Києва у 2000 - 2002 роках 55
Литература1. Закон України „Про систему оподаткування”( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 39, ст.510 ) із змінами за станом на 10.01.2002 внесеними згідно із Законом N 2922-III
2. Закон України «Про державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 року № 509-XII (в редакції Закону України № 551-IV від 20 лютого 2003 року).
3. „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів”( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 11, ст.150 ) із змінами за станом на 21.12.2000 внесеними згідно із Законом N N 2181-III
4. Закон України „Про плату за землю”( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 38, ст. 560 ) із змінами за станом на 07.02.2002 внесеними згідно із Законом N 3065-III
5. Декрет Кабінету Міністрів України „Про прибутковий податок з громадян”(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 10, ст.77 ) із змінами за станом на 26.09.2002 внесеними згідно з рішенням Конституційного суду України N 177-IV
6. Декрет Кабінету Міністрів України „Про податок на промисел”( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 19, ст.208 ) із змінами за станом на 13.09.96 внесеними згідно із Законом N 371/96-вр
7. „Інструкція про прибутковий податок з громадян” затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 р. N 12 (в редакції Наказу ДПА N 191 від 24.04.2002)
8. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения Т.4. С.308-309.
9. Кухарева О.О. Аналіз діючої методики оподаткування фізичних осіб. Дніпропетровськ:ДНУ, 2001 р,
10. Сравнительные данные уровней зарплаты и покупательной способности в различных странах // Еженедельник внешнеторговой информации. КОРИНФ. - 1998. - № 3.
11. Гальчинський В. Податки з населення знизять до 13%.// Український сервер страхування, травень 2003 року. Адреса статті - http://uainsur.com/public/590
12. Щодо можливості неподання у 2003 році певною категорією громадян декларації про сукупний оподатковуваний дохід.// Вісник податкової служби України № 10, с. 28
13. Нестеренко В. Порядок заповнення громадянами Декларації про доходи.// Вісник податкової служби України № 5, с. 17
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Прямі податки з населення (Перша і друга частини диплому)

  1. Прямі податки з населення 2 1.1.Сутність та значення прямих податків 2 1.2.Прямі податки, які справляються з фізичних осіб в Україні 5 1.3.Відповідальність фізичних осіб за порушення податкового законодавства 18 2. Розділ 2. Контрольна робота податкових органів в сфері стягнення прямих податків з населення 21 2.1. Особливості стягнення прибуткового податку з громадян 21 2.2. Контроль податкових органів в сфері майнового оподаткування 38 Література 48 Додаток 1. Ставки податку (п.7 Інструкції про прибутковий податок) 50 Додаток 2. Структура надходжень до Зведеного бюджету за 1998-2002 роки по ДПІ у Подільському районі м. Києва 53 Додаток 3. Структура запланованих та виконаних надходжень по ДПІ у Подільському районі м. Києва у 2000 - 2002 роках 55
 • Прямі податки з населення (Теоретична частина диплому)

  Зміст 1 1. Прямі податки з населення 2 1.1.Сутність та значення прямих податків 2 1.2.Прямі податки, які справляються з фізичних осіб в Україні 5 1.3.Відповідальність фізичних осіб за порушення податкового законодавства 18 Література 22
 • Прямі та непрямі податки на підприємстві (на прикладі конкретного підприємства)

  Вступ 3 РОЗДІЛ І. ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1.Структура податків підприємства 5 1.2. Непрямі податки в Україні 18 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОЛЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ 25 2.1. Динаміка оподаткування підприємств олійно-жирової галузі 25 2.2. Аналіз впливу оподаткування на діяльність ЗАТ «Назва» 30 2.3. Аналіз впливу оподаткування на діяльність ЗАТ «Назва» 31 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 35 3.1. Управлінські рішення 35 3.2. Оптимізація оподаткування 38 3.3. Державницький підхід 40 Висновки 44 Література 48 Додаток 1. Баланс та Звіт про фінансові результати ЗАТ “Назва” 50 Додаток 2. Баланс та Звіт про фінансові результати ЗАТ “Назва” 54-57
 • Державне регулювання соціального захисту населення (практична частина диплому)

  Зміст Зміст 2 II. Дослідження соціально-економічних індикаторів рівня життя 3 2.1. Аналіз рівня та динаміки зайнятості населення 3 2.2. Грошові доходи населення, оплата праці та пенсії 7 2.3. Грошові витрати та рівень життя населення 19 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 34 3.1. Складові системи державного регулювання соціального розвитку і соціального захисту населення 34 3.2. Моніторинг рівня соціальної захищеності окремих категорій населення 47 3.3. Механізм регулювання соціального захисту населення та напрями її вдосконалення 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 72 Список використаних джерел 74 ДОДАТКИ 75
 • Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОДАТКИ ЯК ОБ’ЄКТИВНА ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 7 1.1. Економічна сутність прямих податків 7 1.2. Функції прямих податків та особливості їх прояву 19 1.3. Законодавче регулювання системи прямого оподаткування 28 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 34 2.1. Характеристика основних показників фінансово- господарської діяльності підприємства 34 2.2. Податок на прибуток 40 2.3. Податок на землю та нерухоме майно 51 2.4. Податок з власників транспортних засобів 58 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ 3.1. Вплив прямих податків на фінансовий результат підприємства 70 3.2. Зарубіжний досвід прямого оподаткування підприємств 83 3.3. Шляхи удосконалення прямого оподаткування підприємств в Україні ВИСНОВКИ 110 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 116 ДОДАТКИ


© 2013 - 2021 refsbank.info