Контрольная: Етика та естетика (ID:24357)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Етика та естетика (Код работы:24357)

Информация о работе Раздел: Этика
Вид работы: Контрольная
Объем: 27 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 24357
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 3466
Просмотр
«Етика та естетика»
Содержание1. Прокоментуйте висловлювання: 2
2. Що таке «етика», «мораль», «моральність»? 5
3. Чи можна вважати поняття «краса» не тільки естетичною, але й етичною категорією? 7
4. Як справедливість пов’язана з людяністю? 7
5. Як подолати маніпуляцію в спілкуванні? 7
6. Чи відрізняється сенс життя в буденному граничному та метаграничному вимірах людського буття 8
7. Проаналізуйте такі естетичні категорії «трагічне» та «комічне», «піднесене» та «низьке» , «героїчне» та «жахливе». 10
9. Функції мистецтва. 21
10. Поняття дизайну та технічної естетики. 25
Список використаної літератури 27
Литература1. Аболина Т.Г. Исторические судьбы нравственности (философский анализ нравственной культуры). К , 1992.
2. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993.
3. Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность (Философские раздумья о жизненных проблемах)// Этическая мысль: Науч.-публицист.чтения. М., 1990.
4. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика., 1998.
5. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М., 1987.
6. Етика: Навч. Посібник / Т.Г. Аболіна, В.С. Єфіменко, О.М. Лінчук та ін., К.,1992.
7. Зеленкова И.Л., беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и Практикум. Минск, 1997.
8. Золотухина-Аболина Е.В. современная этика : истоки и проблемы: Учебник для вузов. Ростов н/Д.,1998.
9. Кропоткин П.А. Этика, М., 1991.
10. Малахов В. Етика., К: Либідь , 2001.
11. Рікер П. Етика і мораль // Рікер П. Навколо політики.К., 1995.
12. Степаненко В.Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах: Навч. Посібник.К.,1998.
13. Шрейдер Ю.А. Этика: Введение в предмет. М., 1998.
14. Этика: Учебник для студентов философских факультетов вузов / А.А. Гусейнов, С.Ф. Анисимов, Е.Л. Дубко и др.М.,1999.
Дополн. информация3172
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Етика та естетика

  1. Пізнавальна функція моралі. 2 2. Естетика в Стародавньому Китаї (Конфуцій і Лау Цзи). 6 Список використаної літератури 12
 • Етика та естетика

  1. Мораль у релігійній концепції. 2 2. Естетика у розумінні Фоми Аквінського. 8 Список використаної літератури 13
 • Етика і естетика контрольна робота

  ЗМІСТ 1. Проблема сенсу життя людини 3 2. Досягнення української естетики XVIII—XIX ст. 5 3. Основні тенденції розвитку у сучасній цивілізації 8 4. Естетика в структурі міжпредметних зв’язків 10 Список використаної літератури 15
 • Етика та естетика

  1. Професійна етика. 2 2. Естетичні ідеї у Візантії. 7 Список використаної літератури 12
 • Етика і естетика античності

  ВСТУП 3 АНТИЧНА ДУМКА ПРО ЕТИЧНЕ ТА ЕСТЕТИЧНЕ 4 ЕТИКА ТА МОРАЛЬ В АНТИЧНІ ЧАСИ, ЇХ ВПЛИВ НА СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ДІЙСНОСТІ 5 ПРОБЛЕМА ПРЕКРАСНОГО В АНТИЧНІЙ ЕСТЕТИЦІ 8 ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ АНТИЧНОСТІ 14 ВИСНОВОК 17 ЛІТЕРАТУРА 18


© 2013 - 2019 refsbank.info