Контрольная: Статистико-економічні методи аналізу (ID:24349)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Статистико-економічні методи аналізу (Код работы:24349)

Информация о работе Раздел: Статистика
Вид работы: Контрольная
Объем: 21 стр.
Цена: 55 грн.
Код работы (ID): 24349
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 484
Просмотр
«Статистико-економічні методи аналізу»
Содержание1. Модель зовнішньої торгівлі 3
2. Макроекономічні виробничі функції 5
3. Задачі оптимального управління 8
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22
Литература1. Вітлинський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
2. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник/ Под общ. Ред. д.э.н. проф. А.В. Сидоровича МГУ им. Ломоносова. – 3-е изд., перераб. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001. – 368 с.
3. Исследование операций в экономике: Учебн. пособие для вузов/ Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 407 с.
4. Коюда П.М., Новожилова М.В., Чуб І.А. Моделювання економічної динаміки: Навч. – метод. посіб. – Харків: ТОВ “Компанія СМІТ”, 2006. – 140 с.
5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов. – Спб.: Питер, 2005. – 464 с.
6. Малыхин В.И. Математика в экономике: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 356 с.
7. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 367 с.
8. Федосеев В.В., Эриашвили Н.Д. Экономико-математические методы и модели в маркетинге: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. В.В. Федосеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 159 с.
9. Черемис А., Юринець Р, Мицишин О. Методи оптимізації в економіці. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152 с.
10. Экономическая кибернетика: Учебник, в 2-х томах. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 502 с.
Дополн. информация3170
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Статистико-економічні методи аналізу

  1. Модель зовнішньої торгівлі 3 2. Макроекономічні виробничі функції 5 3. Задачі оптимального управління 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22
 • Кількісно описові методи економічного аналізу

  Вступ.....................................................................................................................................3 Розділ 1. Сутність та методи економічного аналізу...............................................................5 Розділ 2. Кількісно описові методи економічного аналізу...................................10 Розділ 3. Практичне застосування кількісних описових методів економічного аналізу на ВАТ Ужгородський завод хлібопродуктів .........................25 Висновки...............................................................................................................................31 Список використаної літератури................................................................................................34 Додатки........................................................................................................................36
 • Методи аналізу доходів підприємства

  Вступ 3 1. Процес аналізу доходів підприємства 5 2. Спеціальні економіко-правові методи аналізу доходів підприємства 10 3. Методи обґрунтування плану-прогнозу доходів 16 Висновок 19 Список використаної літератури 21
 • Метричні методи аналізу

  Вступ 3 1. Сутність методу економічного аналізу 4 2. Метричні методи аналізу 6 Висновок 14 Література 15
 • Організаційно розпорядницькі соціально економічні і соціологічні методи соціальної роботи

  Вступ 1. Проблеми методології соціальної роботи 2. Методи і технології соціальної роботи 2.1. Організаційно-розпорядницькі методи роботи 2.2. Соціально-економічні методи соціальної роботи 2.3. Соціологічні методи соціальної роботи Висновки Список використаних джерел


© 2013 - 2019 refsbank.info