Контрольная: Моральний смисл сповіді і покаяння (ID:24222)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Моральний смисл сповіді і покаяння (Код работы:24222)

Информация о работе Раздел: Этика
Вид работы: Контрольная
Объем: 6 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 24222
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 448
Просмотр
«Моральний смисл сповіді і покаяння»
СодержаниеМоральний смисл сповіді і покаяння 2

Список використаної літератури 6
Литература1. Васильчиков Н.П. Религиозная этика. - СПб: Светоч, 2002.
2. Гусейнов А.А. Этика: Учебник. - М.: Гардарики, 2006.
3. Лозовой В.О. Етика: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2004.
4. Разумцева Г.І. Моральні цінності українського народу та ритуальний закон Церкви // Українське релігієзнавство. - 2000. - №14. - С. 25-35.
Дополн. информация3080
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Моральний смисл сповіді і покаяння

  Моральний смисл сповіді і покаяння 2 Список використаної літератури 6
 • Аналіз моральний ідеалів та цінностей учнів

  Вступ 3 Розділ I.Характеристика моральних цінностей 5 1.1.Основні моральні цінності 5 1.1.1.Поняття моралі 5 1.1.2.Методологічною засадою морального виховання є етика. 6 1.2.Молодь та мораль 10 Розділ II. Аналіз моральний ідеалів та цінностей учнів 14 2.1.Аналіз моральний ідеалів та цінностей школярів молодшого віку 14 2.2.Аналіз моральний ідеалів та цінностей школярів середньго віку 16 2.3.Аналіз моральний ідеалів та цінностей старших школярі 17 Висновки 21 Використана література 23
 • Соціальне призначення і моральний сенс юридичної професії. Загальні вимоги до діяльності працівників прокуратури

  ПЛАН 1. Соціальне призначення і моральний сенс юридичної професії………..…с. 3 2. Загальні вимоги до діяльності працівників прокуратури………………..с. 12 ЛІТЕРАТУРА………………………………….................................................с. 15
 • Моральний розвиток дітей під час спілкування з природою за методом Коменського

  Вступ 2 Розділ І. Моральний розвиток дитини і природа 5 1.1 Особливості розвитку моральної сфери дитини 5 1.2 Природа як моралізуючий фактор виховання 15 Розділ ІІ. Я.А. Коменський та його природна методика морального виховання 30 2.1 Я.А. Коменський як видатний педагог-гуманіст 30 2.2 Принципи природовідповідності як основний чинник під час спілкування дітей з природою за Я.А. Коменським 43 2.3 Проблема морального розвитку дитини шляхом спілкування з природою 53 Розділ ІІІ. Практична робота 71 3.1 Експериментальне дослідження особливостей моральної свідомості старших дошкільників з урахуванням методів морального розвитку дитини Я.А. Коменського 71 3.2 Рекомендації з розвитку і формування у дітей старшого дошкільного віку позитивно-ціннісного ставлення до дорослих 75 Висновки 83 Список використаних джерел 85
 • Фізичний та моральний знос основних фондів

  Питання 1 Фізичний та моральний знос основних фондів. Питання 2 Попит, пропозиція, еластичність попиту. Задача 1 Використовуючи вихідні дані таблиці, визначити: 1. Середньорічну вартість основних виробничих фондів. 2. Фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність. 3. Коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів. 4. Коефіцієнти оборотності зворотних засобів підприємства. 5. Розміри приросту або зменшення зворотних засобів в плановому році. 6. Прибуток від реалізації продукції. 7. Рентабельність одиниці продукції (з урахуванням та без урахування матеріальних витрат). 8. Загальну рентабельність виробництва. 9. Продуктивність праці робітників підприємства. 1 Вартість основних виробничих фондів на початок року, млн. грн. Фпоч 2,9 2 Введено основних фондів протягом року, млн. грн. Фвв 0,04 3 Виведено основних фондів протягом року, млн. грн. Фвив 0,05 4 Місяць вводу 1.08 5 Місяць виводу 1.05 6 Середньоспискова кількість робітників, чол. Ч 400 7 Обсяг товарної продукції, млн. грн. A 7,8 8 Обсяг реалізованої продукції: млн. грн. P 7,4 тис. шт. Qреал 17,5 9 Норматив зворотних засобів в минулому році, млн. грн. Нзаг 0,35 10 На плановий рік намічено: - збільшити випуск реалізованої продукції на, % Δ[Р] 7 - скоротити тривалість обороту зворотних засобів, дн. ΔТоб 8 11 Повна собівартість одиниці продукції, грн. С 350 12 Оптова ціна одиниці продукції, грн. Цо 420 13 У тому числі матеріальні витрати в собівартості, грн. МВ 252 Задача 2 Використовуючи вихідні дані таблиці, визначити: 1. Виробничу та повну собівартість двох деталей. 2. Оптову ціну та ціну реалізації кожної деталі. 1 Річний випуск, тис. шт.: 1 деталь N1 25 2 деталь N2 20 2 Норма витрат матеріалу на одну деталь, кг: 1 деталь Нм1 2,5 2 деталь Нм2 4,8 3 Ціна кг матеріалу, з якого виготовлено: 1 деталь Цм1 5,3 2 деталь Цм2 6,5 4 % відходів від норми витрат матеріалу: 1 деталь 16 2 деталь 20 5 Транспортно-заготівельні витрати скаладають від ціни матеріалу %: [Tp] 5 6 Основна заробітна платня основних робітників на одну деталь, грн.: 1 деталь ЗП1 5,7 2 деталь ЗП2 4,2 7 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання у розрахунку на річну програму випуску деталей, тис. грн. УМ 26,4 8 Загальновиробничі витрати у розрахунку на річну програму випуску деталей, тис. грн. ЗВ 29,8 9 Загальногосподарчі витрати на одну деталь, грн.: 1 деталь ЗГ1 5,1 2 деталь ЗГ2 3,9 Комерційні витрати складають 20% виробничої собівартості. Норматив рентабельності – 25% повної собівартості. Податок на додаткову вартість – 20% оптової ціни.


© 2013 - 2019 refsbank.info