Контрольная: Статутний фонд підприємства, його зміст, формування (ID:24149)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Статутний фонд підприємства, його зміст, формування (Код работы:24149)

Информация о работе Раздел: Финансовый учет
Вид работы: Контрольная
Объем: 34 стр.
Цена: 45 грн.
Код работы (ID): 24149
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 940
Просмотр
«Статутний фонд підприємства, його зміст, формування»
СодержаниеСтатутний фонд підприємства, його зміст, формування 3
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
Литература1. Грідчіна М.В. Управління фінансами акціонерних товариств: Навчальний посібник: Наукове видання.- К.: А.С.К., 2005.- 384 c.
2. Дребот Н.П. Аналіз стану фінансового забезпечення розвитку підприємст // Банківська система України: теорія і практика становлення: В 2 т. Т.2: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: Мрія-1 ЛТД Ініціатива, 1999.- 322 c.
3. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник.- 2-ге вид.,випр.та доп..- К.: Центр Європи, 1997.- 576 c.
4. Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підпрємств // Фінанси України (укр.).- 2000.- № 4.- C.17-27.
5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Знання КОО, 2000.- 378 c.
6. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учебное пособие: Навчальне видання.- М.: Финансы и статистика, 1996.- 176 c.
7. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник: Навчальне видання: - М.: Финансы ЮНИТИ, 1998.- 639 c.
8. Рупняк М.Я. Проблеми оптимізації структури фінансових ресурсів акціонерних товариств // Актуальні проблеми економіки (укр.).- 2005.- № 5.- C.32-39.
9. Статутний фонд: Тематичний номер // Главбух без бланков отчетности (рус.).- 2006.- № 61.
10. Статутний фонд // Все про бухгалтерський облік (укр.).- 2005.- № 109.
11. Теория финансов: Учебное пособие: Навчальне видання.- 2-е изд., стереот.- Минск: Вышэйшая школа, 1998.- 368 c.
12. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб єктів господарювання: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: КНЕУ, 2003.- 554 c.
13. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник.- К.: Ніка-Центр Ельга, 2002.- 360 c.
14. Фінанси підприємств: Підручник: Навчальне видання.- 3-е вид., перероб. і доп.- К.: КНЕУ, 2000.- 460 c.
15. Фiнансова дiяльнiсть пiдприємства: Підручник: Навчальне видання: - К.: Либідь, 1998.- 312 c.
16. Финансы предприятий: Учебник: Навчальне видання: .- М.: Финансы ЮНИТИ, 1998.- 413 c.
17. Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація // Фінанси України (укр.).- 2003.- № 4.- C.77-82.
Дополн. информация3034
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Статутний фонд підприємства, його зміст, формування

  Статутний фонд підприємства, його зміст, формування 3 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
 • Статутний фонд підприємства, його зміст, формування

  Статутний фонд підприємства, його зміст, формування 3 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
 • Формування статутного фонду та його рух на підприємстві

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Статутний капітал і корпоративні права підприємства 5 1.2 Методи формування статутного фонду підприємства 15 1.3 Відмінності формування статутного фонду на підприємствах. Статутний фонд акціонерного товариства 22 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА ДИНАМІКИ СТАТУТНОГО ФОНДУ НА ВАТ «ЧАС» 34 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства 34 2.2 Аналіз стану та динаміки статутного фонду на підприємстві 37 2.3 Оцінка інвестиційної привабливості підприємства 50 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТАТУТНОГО ФОНДУ НА ВАТ «ЧАС» 74 3.1 Проблеми при оптимізації розміру статутного фонду 74 3.2 Шляхи оптимізації розміру статутного фонду 84 ВИСНОВКИ 89 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 92 ДОДАТКИ 100
 • Формування прибутку підприємства та визначення факторів його зростання

  Вступ.........................................................................................................................3 1 Теоретичні основи обґрунтування формування прибутку підприємства та визначення факторів його зростання..................................6 1.1 Економічна суть категорії „прибуток” і його функції...............................6 1.2 Порядок формування і використання прибутку підприємства..............10 1.3 Рентабельність підприємства і система її показників.............................24 1.4 Шляхи і резерви збільшення прибутку.....................................................30 1.5 Загальна характеристика Славутського кооперативного підприємства Районного споживчого товариства....................................34 2 Аналіз господарської діяльності Славутського кооперативного підприємства Районного споживчого товариства.........................................37 2.1 Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності Славутського кооперативного підприємства Районного споживчого товариства.................................................................................37 2.2 Аналіз витрат на виробництво, виконання робіт і послуг.......................53 2.3 Аналіз фінансових результатів...................................................................56 2.4 Аналіз рентабельності підприємства.........................................................61 3 Фактори зростання прибутку Славутського кооперативного підприємства Районного споживчого товариства........................................65 3.1 Основні напрямки вдосконалення управління прибутком на основі маркетингової концепції............................................................65 3.2 Обґрунтування заходів з удосконалення управління маркетинговою діяльністю.......................................................................................................67 Висновки................................................................................................................87 Список використаної літератури..........................................................................93
 • Облік, аналіз та аудит товарних запасів ТОВ Галицький Фонд

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОВ ""ГАЛИЦЬКИЙ ФОНД"" 6 1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ ""Галицький Фонд"" 6 1.2.Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу 13 1.3. Розробка та апробація методики аналізу товарних запасів ТОВ ""Галицький Фонд"" 20 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ТОВ ""ГАЛИЦЬКИЙ ФОНД"" 31 2.1. Теоретико-методологічні основи обліку товарних запасів підприємства 31 2.1.1. Сутність та види товарних запасів 31 2.1.2. Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази 33 2.1.3. Методика обліку товарних запасів 43 2.2 Організація облікового процесу на ТОВ ""Галицький Фонд"" 48 2.2.1. Проектування системи первинного обліку товарних запасів 48 2.2.2. Синтетичний та аналітичний облік товарних запасів 53 2.2.3. Узагальнення інформації щодо наявності і руху товарних запасів та складання звітності 60 2.2.4. Система автоматизації обліково-економічних робіт в управлінні товарними запасами 66 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА АУДИТУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОВ ""ГАЛИЦЬКИЙ ФОНД"" 71 3.1. Методика аудиту 71 3.2 Організація аудиту товарних запасів на підприємстві 73 3.3. Шляхи покращення облікового процесу ТОВ ""Галицький Фонд"" впровадження результатів проведеного аналізу та аудиту 83 ВИСНОВКИ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89 ДОДАТКИ 93


© 2013 - 2019 refsbank.info