Курсовая: Кримінальна відповідальність за фінансові злочини (ID:23980)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Кримінальна відповідальність за фінансові злочини (Код работы:23980)

Информация о работе Раздел: Финансовое право
Вид работы: Курсовая
Объем: 45 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 23980
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 790
Просмотр
«Кримінальна відповідальність за фінансові злочини»
СодержаниеВступ 3

Розділ 1. Загальна правова характеристика фінансових злочинів та юридичної відповідальності за них 6
1.1. Фінансові правопорушення та місце злочинів в них 6
1.2. Кримінальна відповідальність в системі покарання за порушення фінансових норм 9

Розділ 2. Правовий аналіз окремих фінансових злочинів 13
2.1. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг підакцизних товарів 13
2.2. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом 17
2.3. Застосування кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків 21

Висновки 41

Список використаних джерел 44
Литература1. Конституція України – К., 1996р.
2. Кримінальний Кодекс України від 05. 04. 2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 25-26. - Ст. 131
3. Закону України Про систему оподатку¬вання від 25 червня 1991 р. в редакції від 18 лютого 1997 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - N 16. - Ст. 196
4. Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 56. -Ст. 341
5. По¬станова Кабінету Міністрів України і Національного банку Ук¬раїни Про строк рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ГАТГ) від 28 серпня 2001 р. .№ 1124
6. Джужа 0., Голосніченко Д., Чернявський С. Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: кримінологічний аналіз // Право України. – 2002. - № 11. - Ст. 43-49
7. Клименко В.А., Мельник Н.И., Ховронюк Н.И. Уголовная ответственность за должностные преступления. – К.: Блиц-информ, 2003. – 271 с.
8. Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України. –2000. - № 6. – Ст. 53-58
9. Кримінальне право України. Під ред. П.П.Андрушко, П.С.Матишевського – К., «Юрінком Інтер», 2004. – 366 с.
10. Кримінальне право і законодавство України. Частина особлива. Курс лекцій. Під ред. М.Й. Коржанського: - К., Атіка, 2005. – 520 с.
11. Малахов И. П, Основание уголовной ответственоости. // Советское государство и право. – 1991. - №11. – Ст. 35-41
12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу Ук-раїни. Ч. 2. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. — К., ФОРУМ , 2001. – 670 с.
13. Правові основи підприємницької діяльності / Під ред. Шакуна В.І., Мельника П.В., Поповича В.М.). –К. “Правові джерела”. 2001. –780с.
14. Сухов Ю. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів у сфері оподаткуван¬ня та її вдосконаленя // Право України. – 2002. - № 1. – Ст. 86-90
15. Уголовное право Украины / Под ред. В.М.Тертишника – К., Юринком – Интер, 2004. - 429 с.
16. Фінансове право: Підручник / Під. ред. Алісова Є. О., Воронова Л.К., Кадькаленко С. Т. Видання друге, вип¬равлене та доповнене — X.: Фірма «Консум», 2006. — 496 с.
17. Постанова Пленуму Верховного Суду України Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов язкових платежів” N 5 від 26.03.99 // Офіційний вісник ВСУ. 1999. № 6. Ст. 82
Дополн. информация2861
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Кримінальна відповідальність за фінансові злочини

  Вступ 3 Розділ 1. Загальна правова характеристика фінансових злочинів та юридичної відповідальності за них 6 1.1. Фінансові правопорушення та місце злочинів в них 6 1.2. Кримінальна відповідальність в системі покарання за порушення фінансових норм 9 Розділ 2. Правовий аналіз окремих фінансових злочинів 13 2.1. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг підакцизних товарів 13 2.2. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом 17 2.3. Застосування кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків 21 Висновки 41 Список використаних джерел 44
 • Кримінальна відповідальність за екологічні злочини

  1. Загальна характеристика порушення правил екологічної безпеки 3 2. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини 4 3. Стаття 236 – Порушення правил екологічної безпеки 5 Використана література 16
 • Кримінальна відповідальність за забрудненя земель, повітря, внутрішніх вод та моря

  Вступ Розділ 1. Злочини у сфері землекорустування і охорони надр. Розділ 2. Кримінальна відповідальність за забруднення атмосферного повітря Розділ 3. Злочини у сфері водних ресурсів Висновки Список використаної літератури
 • Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці

  Вступ Розділ 1. Поняття державної таємниці Розділ 2. Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці Розділ 3. Кримінальна відповідальність за втрату документів, що містять державну таємницю Розділ 4. Кримінальна відповідальність за передачу або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави Висновки Список використаної літератури
 • Кримінальна відповідальність за штучне створення доказів обвинувачення

  Вступ 3 1. Загальна характеристика злочинів проти правосуддя 5 2. Відповідальність за притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності 7 3. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину 22 4. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання 24 Висновки 26 Література 30


© 2013 - 2019 refsbank.info